Aplikovaná informatika (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_BPAI_1 Bakalářský projekt AI 1 • 100 %
VSFS:B_DZD Dobývání znalostí z databází • 100 %
VSFS:B_PIS_1 Projektování informačních systémů 1 • 50 %
VSFS:B_PS Počítačové sítě • 50 %
6. semestr
VSFS:B_ZZD Získávání znalostí z databází • 100 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 80 %
VSFS:B_AUS Administrace UNIXu a sítí • 80 %
VSFS:B_PIS_2 Projektování informačních systémů 2 • 80 %
VSFS:B_PS Počítačové sítě • 60 %
VSFS:B_BI Bezpečnost informací • 40 %
VSFS:B_BPAI_2 Bakalářský projekt AI 2 • 40 %
VSFS:B_OOP Objektově orientované programování • 40 %
VSFS:B_VIMA Vývoj internetových a mobilních aplikací • 40 %
VSFS:B_ES Expertní systémy • 20 %
VSFS:B_MAE Makroekonomie • 20 %
VSFS:B_RD Relační databáze • 20 %

Údaje byly předpočítány: 28. 1. 2023 11:55

Všechny obory fakulty