prof. Ing. František Zich, DrSc.

učo 5054
Řešitel, profesor E-KMK Katedry VSFS