Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ZICH, František. Problém periferií z pohledu starostů a starostek vybraných modelových území ČR – výsledky empirického výzkumu. 2022. 27 s.
 2. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana, René WOKOUN, František ZICH, Nikola KREJČOVÁ, Milan JEŘÁBEK, Jaroslav DOKOUPIL a Zdeněk SZCZYRBA. Putovnı́ výstava prezentujícı́ zásadnı́ poznatky k problematice vnitřních a vnějších periferií Česka získané projektem. 2022. doi:10.5507/prf.22.24461786.
 3. 2021

 4. JEŘÁBEK, Milan, Jaroslav DOKOUPIL, David FIEDOR, Nikola KREJČOVÁ, Petr ŠIMÁČEK, René WOKOUN a František ZICH. Nové vymezení periferií Česka. Šimáček Petr. Geografie. Praha: Česká geografická společnost, z. s., 2021, roč. 126, č. 4, s. 419-443. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie2021126040419.
 5. ZICH, František. Procesy vzniku přeshraničního společenství (na hranicích ČR) z pohledu sociologie. In Milan Jeřábek. České pohraničí - Od periferní národní pozice ke stabilnímu prvku evropské integrace. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2021. s. 93-107. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-37-7.
 6. ZICH, František. Výzkum českého pohraničí - sociologické přístupy. In Milan Jeřábek. České pohraničí - Od periferní národní pozice ke stabilnímu prvku evropské integrace. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2021. s. 24-31. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-37-7.
 7. 2020

 8. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Ondřej ČERNÍK, Jan ČERVENKA, Michael KROH, Jan MERTL, Vladislav PAVLÁT, Ondřej ROUBAL, Pavel SUCHÝ, Petr WAWROSZ a František ZICH. Bohatství a chudoba jako problém. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 138 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-201-6. doi:10.37355/03.2020/3.
 9. WOKOUN, René, František ZICH, Milan JEŘÁBEK a Jaroslav DOKOUPIL. Sběr a analýza statistických dat k posouzení socioekonomické situace vnitřních a vnějších periferií vč. jejich vymezení. 2020.
 10. 2018

 11. PETRŮ, Naděžda a František ZICH. EVALUATION OF FAMILY BUSINESS MARKETING ACTIVITIES. In Petranová, Dana, Čábyová Ludmila, Bezáková Zuzana. Proceedings from International Scientific Conference Marketing Identity 2017. 1. vyd. Trnava: Faculty of Mass Media Communication University of SS. Cyril a Methodius, 2018. s. 397-409. ISBN 978-80-8105-918-6.
 12. 2017

 13. ZICH, František. Creating a Cross-Border Community as Part of the European Integration Process. In Havlíček T., Jeřábek M., Dokoupil J. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement. Switzerland: Springer, 2017. s. 213-227. ISBN 978-3-319-63015-1. doi:10.1007/978-3-319-63016-8.
 14. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Jan MERTL, Petr WAWROSZ, Jiří MIHOLA, František ZICH a Tomáš KOSIČKA. Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-150-7.
 15. PETRŮ, Naděžda a František ZICH. EVALUACE MARKETINGOVÝCH AKTIVIT RODINNÉHO PODNIKÁNÍ. In 13th Annual International Scientific Conference the Marketing Identity. 2017.
 16. ZICH, František. Universalization as Part of the Modernization Processes. In Oxana Kozlova, Arkadiusz Kolodtiej. Liquid Structures and Cultures. 1. vyd. Szczecin: Wydawnictwo naukove Uniwersytetu Szczecinskiego, 2017. s. 13 - 26. ISBN 978-83-7972-156-6.
 17. 2016

 18. ZICH, František. Hodnoty v každodennosti. In PhDr. Zuzana Kusá, CSc. Sociológia a každodennosť, Pocta dielu Dilbar Alievy. 1. vyd. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2016. s. 63-83. první vydání. ISBN 978-80-85544-90-9.
 19. ZICH, František, Petra ANÝŽOVÁ, Petr MATĚJŮ, Ondřej ROUBAL, Helena KUBÁTOVÁ a František ZNEBEJÁNEK. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 302 s. Edice Studie, Svazek č. 121. ISBN 978-80-7419-241-8.
 20. 2015

 21. ZICH, František. Cultural Dimension of Regional Identity. In Cultural discourses of regionalisation. Szczecin. Szczecin: Faculty of Humanities at the University of Szczecin, 2015. s. 41-57. ISBN 978-83-64277-57-3.
 22. ZICH, František. Die regionale Idäntitet der Bewohner des tschechischen Grenzgebiets und Bewohner des Hultschiner Ländchens. In Stefan Garsztecki, Milan Jeřábek. Sachsen und Tschechien. Regionale Identitäten und transregionale Verflechtungen in Ostmitteuropa. 1. vyd. Dresden: Thelem, 2015. s. 197-233. Sachsen und Tschechien. Regionale Identitäten und transregionale Verflechtungen in Ostmitteuropa. ISBN 978-3-942411-99-8.
 23. ROUBAL, Ondřej a František ZICH. Marketingová sociologie. Marketingové komunikace a moderní společnost. Praha: Eupress, 2015. 121 s. ISBN 978-80-7408-102-6.
 24. ZICH, František. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Vztah minulosti a hlučínské identity. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 116. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 25. 2014

 26. ZICH, František, Jan RYTINA a Ondřej ROUBAL. Anketa zaměstnanců VŠFS (2013). Praha, 2014.
 27. ROUBAL, Ondřej, Iva PETROVÁ a František ZICH. Metodologie marketingových výzkumů. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 184 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-092-0.
 28. ROUBAL, Ondřej, Iva PETROVÁ a František ZICH. Metodologie marketingových výzkumů. Praha: VŠFS - Eupress, 2014. 152 s. ISBN 978-80-7418-092-7.
 29. ZICH, František. Specyfika czesko-polskiego pogranicza na ziemi hluczyńskiej. In pod red. Zbigniewa Kurcza. Polskie pogranicza w procesie przemian, t. III. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. s. 67–79. ISBN 978-83-229-3430-2.
 30. ZICH, František a Ondřej ROUBAL. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 150 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-093-7.
 31. ZICH, František. Vliv ekonomické situace na pocit jistoty a sebevědomí příslušníků střední vrstvy. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 170-177. ISBN 978-80-7408-097-5.
 32. 2013

 33. ZICH, František. Marketing Communication and Way of Life. In KUBÁTOVÁ, H. et al. Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc: Palackého Univerzita Olomouc, 2013. s. s. 229-244. ISBN 978-80-244-3450-6.
 34. ZICH, František. Trust is a Social Value. In KOZLOVA, O., IZDEBSKA, K. Cultures of trust. Minerwa Uniwerzytet Szczecin, 2013. s. s. 11-29. ISBN 978-83-64277-02-3.
 35. ZICH, František. Vliv ekonomické situace na pocit jistoty a sebevědomí příslušníků střední vrstvy. In Marketingová komunikace a společnost, Praha, Vysoká škola finanční a správní. 2013.
 36. ZICH, František. Volný čas a hédonistický způsob života. In Aktuální problémy volného času a cestovního ruchu. Praha: VŠO, 2013. 10 s. ISBN 978-80-86841-41-0.
 37. ZICH, František. Žitý prostor, mentální mapy a reklama. Communication Today. Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. 4, č. 1, s. 7-16. ISSN 1338-130X.
 38. 2012

 39. ZICH, František. Analýza imigrace a integrace cizinců v Ústeckém kraji. Recenze knihy Kuchař, P., Balek, P. Integrace cizinců. Případ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem, FSE UJEP, 2011. 110 s. ISBN 978-80-7414-435-6. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2012, roč. 6, č. 2, s. 28-29. ISSN 1802-5854.
 40. ZICH, František a Ondřej ROUBAL. Anketa zaměstnanců VŠFS 2012. Závěrečná zpráva z interního projektu Systematické zkoumání sociálního systému VŠFS (studenti, absolventi, zaměstnanci). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 120 s.
 41. ZICH, František. České pohraničí v procesech evropské integrace. In Jeřábek, M. (ed.). Česko-saské pohraničí prostor konkurence a/nebo kooperace? Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. s. 7-20, 13 s. ISBN 978-80-7414-514-8.
 42. ZICH, František. Grenzüberschreitende Gemeinschaften und Europäisierung. In GARSZTECKI, S., WAACK, CH., SCHERM, I. Regionale Identitäten und transnationale Räume in Ostmitteleuropa. Thelem, 2012. s. s. 27-44. ISBN 978-3-942411-73-8.
 43. ZICH, František. Kompetence tvůrčího pracovníka, Mezigenerační komunikace. In Sporková, B. (ed). Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 98-102, 4 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
 44. ZICH, František. On the theme of marketing communication side effects. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 1, s. 70-83, 13 s. ISSN 1338-130X.
 45. ZICH, František. Politická a občanská aktivita v podmínkách místního společenství. In Pána, L., Valeš, L. Sociologie politiky: minulost, přítomnost, budoucnost. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2012. 12 s. ISBN 978-80-87472-33-0.
 46. ZICH, František. Přeshraniční společenství a Evropeizace. In GARSZTECKI, S., WAACK, CH., SCHERM, I. Regionální identita a transnacionální prostory ve středovýchodní Evropě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. s. s. 29-46. ISBN 978-80-7380-408-4.
 47. ZICH, František. Sociální důsledky marketingové komunikace. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 11 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 48. ZICH, František. Studentské hodnocení kvality studia. Xadonia. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, č. 1, s. 8-9.
 49. 2011

 50. ZICH, František. Aktivní účast. In Regionální identita a transnacionální prostory ve středovýchodní Evropě. 2011.
 51. CECAVA, Zdeněk a František ZICH. Anketa absolventů VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2011. 65 s.
 52. ZICH, František, Ondřej ROUBAL a Jan RYTINA. Anketa zaměstnanců VŠFS (2010). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
 53. ZICH, František. České pohraničí v procesech evropské integrace. In Česko-saské pohraničí – prostor konkurence a/nebo kooperace? 2011.
 54. ZICH, František. Marketingová komunikace a životní způsob. In K problematice životního způsobu. 2011.
 55. ZICH, František. Social context of marketing communication – as subject matter of sociology. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 9 s. ISBN 978-80-7408-055-5.
 56. ZICH, František. Sociální souvislosti marketingové komunikace – jako předmět zájmu sociologie. In Marketingová komunikace/Moderní vzdělávací postupy ve výuce marketingové komunikace v rámci terciárního vzdělávání. 2011.
 57. ZICH, František. Systém sociologického dotazování jako metoda zjišťování spokojenosti a kvality studia na VŠFS. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 58. ZICH, František. Systematický výzkum studentů soukromé školy jako nástroj pedagogické práce. In Sociálně-vědní výzkum a vysoké školy. 2011.
 59. ZICH, František. Wplywy transgraniczne oddzialujace na spolecznosc lokalna czesjiego porganicza. In Polskie pogranicza w procesie przemian. 2011.
 60. 2010

 61. CECAVA, Zdeněk, Milan TUČEK a František ZICH. Anketa absolventů VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 45 s.
 62. ROUBAL, Ondřej, František ZICH a Jan RYTINA. Anketa zaměstnanců VŠFS – 2010. Praha: Vysoký škola finanční a správní, 2010.
 63. ZICH, František. Několik poznámek k problematice sociálního kapitálu - aneb sociální kapitál, nebo potenciál? In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoký škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-043-2.
 64. 2009

 65. ZICH, František, Ondřej ROUBAL a Jan RYTINA. Anketa zaměstnanců a učitelů VŠFS o.p.s. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 138 s.
 66. ZICH, František a A KOL. Profil studenta Vysoké školy finanční a správní. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 72 s.
 67. ZICH, František a Václav NETOLICKÝ. Přeshraniční aktivity obyvatel a vlivy v rámci okresů Most a Chomutov. In Zich, František. Sociální potenciál starého průmyslového regionu: poznatky z výzkumu 2009. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. s. 185-203, 18 s. ISBN 978-80-7431-016-4.
 68. CECAVA, Zdeněk, Iva PETROVÁ a František ZICH. Sociální profil posluchače druhého ročníku magisterského studia VŠFS v akademickém roce 2008/2009. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 85 s.
 69. 2008

 70. ZICH, František a Ondřej ROUBAL. Anketa zamestnanců VŠFS (2008), interní materiál. Praha: VŠFS, 2008.
 71. 2007

 72. ZICH, František, Zdeněk CECAVA a Ondřej ROUBAL. Anketa zaměstnanců VŠFS (2007). Praha: VŠFS, 2007.
 73. ZICH, František. Přeshraniční vlivy v českém pohraničí. Ústí nad Labem: UJEP, 2007. 282 s. ISBN 978-80-7044-931-8.
 74. ZICH, František, ROUBAL a ET AL. Sociální profil posluchačů VŠFS (2006/2007). Praha: VŠFS, 2007.
 75. 2006

 76. ALHEIT, Peter, Irena SZALACHCICOWA, František ZICH, Ondřej ROUBAL a ET AL. Biographien im Grenzraum: Eine Untersuchung in der Euroregion Neisse. Dresden: Neisse Verlag, 2006. 545 s. ISBN 3-934038-23-9.
 77. ZICH, František. Člověk v pohraničí. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. 262 s. ISBN 80-7044-836-9.
 78. ZICH, František, Ondřej ROUBAL, Jan RYTINA a Vilém KUNZ. Sociální potenciál regionu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2006. ISBN 80-86754-69-3.
 79. 2005

 80. ZICH, František. Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí ČR. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005. 143 s. ISBN 80-7044-721-4.
 81. ZICH, František. Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí ČR, 2. díl. Ústí nad Labem: UJEP, 2005. 206 s. ISBN 80-7044-722-2.
 82. 2004

 83. ZICH, František. Monitoring ekonomických a vybraných sociálních faktorů udržitelného rozvoje: Závěrečná zpráva. Praha: VŠFS, 2004. 122 s.
 84. ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: VŠFS, 2004. 115 s. ISBN 80-86754-19-7.
 85. ZICH, František, Zdeněk CECAVA a Jan RYTINA. Závěrečná zpráva terénního výzkumu v Jirkově. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2004. 76 s.
 86. ZICH, František. Znalostní ekonomika. In Karas, Petr. Národní fórum o znalostní ekonomice a znalostní společnosti. Praha: VŠFS, 2004. ISBN 80-86754-16-2.
 87. 2003

 88. ZICH, František. Dělnická část středních vrstev za socialismu. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 2003.
 89. ZICH, František. Evropská integrace jako organizační proces. SOCIOweb. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2003, roč. 1, č. 9, s. 3-4. ISSN 1214-1720.
 90. ZICH, František. Evropská integrace jako organizační proces. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. Socioweb:www.soc.cas.cz 9-14.
 91. ZICH, František. Evropská, národní či regionální identita? Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 262 s. ISBN 80-7330-039-7.
 92. ZICH, František, Ondřej ROUBAL a Barbora SPALOVÁ. Mezigenerační biografická konfigurace obyvatel české části Euroregionu Nisa. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 119 s. Edice Sociologické texty, svazek SP 03:2. ISBN 80-7330-024-9.
 93. ZICH, František. Regional identity of inhabitats in the Czech part of Euroregion Nisa. Praha: Acta Universitatis Carolinae - Geographica, 2003.
 94. ZICH, František. Regionální identita obyvatel v pohraničí. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003.
 95. ZICH, František. Úvod do sociologie. Praha: VŠFS, 2003. 105 s. ISBN 80-86754-06-5.
 96. 2002

 97. ZICH, František. Dělnická část středních vrstev za socialismu. Studie k sociálním dějinám. 2002, roč. 10, č. 2.
 98. ZICH, František. Občanské přeshraniční vztahy a některé otázky vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici. Praha: Současná česká společnost.Sociol. studie, 2002, s. 332-338.
 99. ZICH, František. Regional Identity of Inhabitans in the Czech Part of Euroregion Nisa. Acta Universitatis Carolinae Geographica. 2002, roč. 37, č. 1, s. 103-122, 19 s. ISSN 0300-5402.
 100. ZICH, František. The Biographical Identity of the Inhabitants of the Czech Part of the NISA Euroregion. In Biographies in the Borderland: preliminary results of the research on the biographical identity of the borderland population. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002. s. 31-108, 77 s. ISBN 80-7330-010-9.
 101. ZICH, František. The Biographical Indentity of the Inhabitants of the Czech Part o the NISA Euroregion. Praha. Sociologický ústav AV ČR, 2002. Biographies in the Borderland.
 102. 2001

 103. ZICH, František. Penzijní reforma se zaměřením na 2. a 3. pilíř důchodového zabezpečení: sborník z konference. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2001. 102 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2023 01:00