Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. Bc. Jana Černá (ProVzdC VSFS), učo 11856
  2. Dagmar Medová, DiS. (OddOrgSt PdgOdb ProVzdC VSFS), učo 17736
  3. Ing. Leona Randýsková (OddOrgSt PdgOdb ProVzdC VSFS), učo 12582
  4. Olga Soušková (OddOrgSt PdgOdb ProVzdC VSFS), učo 32455
  5. Ludmila Stropková (TymPdg PdgOdb ProVzdC VSFS), učo 8193

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 6410