BA_CML Copyright Law and Media Law

Vysoká škola finanční a správní
léto 2023
Rozsah
2/0/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Garance
JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BA_CML/pMCPH: každý sudý čtvrtek 8:45–9:29 S32, každý sudý čtvrtek 9:30–10:15 S32, každý sudý čtvrtek 10:30–11:14 S32, každý sudý čtvrtek 11:15–12:00 S32, kromě Čt 23. 2., kromě Čt 6. 4. ; a Čt 23. 2. 10:30–12:00 S32, 12:15–13:45 S32, St 15. 3. 8:45–10:15 S32, 10:30–12:00 S32, R. Leška
Předpoklady
Prerequisite is completion of the Foundamentals of law, knowledge of private law terminology, especially institutes of constitution, civil law and basic legal theory, and an overview of basic human rights under CFRBF.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Students will understand the basics of the law of copyright (author's rights and related rights), elementary theoretical underpinnings (including the interplay with other IP rights and the unfair competition), the content and subject of the copyright, the notion of the author, as well as the copyright contract law, exceptions and limitations and problem of copyright infringement. In the media law, the discussion will encompass the TV and radio regulation, press law and the new media. Focus on the freedom of expression (freedom of press), publicity and privacy and regulation of advertising. The student shall be able to spot and evaluate basic legal issues and interpret basic legal texts.
Výstupy z učení
After completing this course, the students will be able to: - spot legal issues in a real life scenario - find out which act/body of law to look in for solving the problem - provide basic knowledge of this area of law
Osnova
 • 1. The notion of copyright and related rights, IP law, unfair competition and their interplay
 • 2. The work and other protected subject matter, the author
 • 3. Content of copyright. Moral rights and economic rights of the author.
 • 4. Disposing with rights (licence, work created in the course of employment), exceptions and limitations to copyright
 • 5. Enforcement of copyright
 • 6. Collective Management of rights.
 • 7. Publicity and privacy in the media
 • 8. Regulation of TV and radio
 • 9. Press law and book law
 • 10. New media, audiovisual services on demand
 • 11. Advertising law
 • 12. Commercial communications and data protection
Literatura
  povinná literatura
 • LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ. ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - FUNDAMENTALS OF MARKETING LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. 138 s. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6. URL info
  doporučená literatura
 • Diblík, J., Veit, F. Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice = Media law and intellectual property law in the Czech Republic. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-7201-863-5
 • Rozehnal, Aleš: Media Law in the Czech Republic. Praha: Wolters Kluwer. 2013, ISBN 978-9041147301
 • Ginsburg et al. International Copyright Law: U.S. and E.U. Perspectives. Edward Elgar Publishing. 2015
Výukové metody
Lecture with facultative attendance. Nevertheless, focus of the exam is on the issues discussed in classes.
Metody hodnocení
The course is completed with written exam. The written exam consists of 10 multiple choice test questions with 0-4 correct answers.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
From the book ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - FUNDAMENTALS OF MARKETING LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW chapters on industrital property rights may be skipped by the students.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2024.