B_EPr_2 Evropské právo 2

Vysoká škola finanční a správní
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Beránek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Francová (cvičící)
JUDr. Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Munira Sanginova, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D. E. A. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D. E. A.
Katedra práva (FPSS, KP) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_EPr_2/cBSKPH: každý sudý čtvrtek 15:45–16:29 S35, každý sudý čtvrtek 16:30–17:15 S35, kromě Čt 10. 2. ; a Čt 10. 3. 17:30–19:00 S35, J. Francová
B_EPr_2/cBSKV: každou sudou středu 14:00–14:44 KV202, každou sudou středu 14:45–15:30 KV202, kromě St 23. 2. ; a Čt 3. 3. 14:00–15:30 KV206, J. Beránek
B_EPr_2/cBSMO: každou lichou středu 12:15–12:59 M26, každou lichou středu 13:00–13:45 M26, kromě St 16. 2., kromě St 2. 3., kromě St 16. 3., kromě, kromě St 30. 3., kromě St 27. 4. ; a St 2. 3. 10:30–13:45 M26, St 30. 3. 10:30–12:00 M26, 12:15–13:45 M26, St 13. 4. 10:30–12:00 M26, T. Potocký
B_EPr_2/pBSKPH: Čt 14:00–14:44 S35, Čt 14:45–15:30 S35, kromě Čt 10. 2., kromě Čt 3. 3., kromě Čt 31. 3. ; a Čt 24. 2. 17:30–19:00 S35, Čt 21. 4. 17:30–19:00 S35, J. Francová
B_EPr_2/pBSKV: každou sudou středu 10:30–11:14 KV202, každou sudou středu 11:15–12:00 KV202, každou sudou středu 12:15–12:59 KV202, každou sudou středu 13:00–13:45 KV202, kromě St 23. 2. ; a Čt 3. 3. 10:30–12:00 KV206, 12:15–13:45 KV206, J. Beránek
B_EPr_2/pBSMO: každou lichou středu 14:00–14:44 M15, každou lichou středu 14:45–15:30 M15, každou lichou středu 15:45–16:29 M15, každou lichou středu 16:30–17:15 M15, J. Beránek
B_EPr_2/vBSKV: Pá 11. 2. 14:00–15:30 KV202, 15:45–17:15 KV202, Pá 25. 2. 14:00–15:30 KV202, 15:45–17:15 KV202, Pá 11. 3. 14:00–15:30 KV202, 15:45–17:15 KV202, P. Svoboda
B_EPr_2/vBSMO: Pá 18. 3. 14:00–15:30 M15, 15:45–17:15 M15, Pá 1. 4. 14:00–15:30 M25, 15:45–17:15 M25, Pá 22. 4. 14:00–15:30 M25, 15:45–17:15 M25, J. Beránek
B_EPr_2/vKPH: Pá 4. 2. 17:30–19:00 S13, 19:15–20:45 S13, Pá 4. 3. 15:45–17:15 S22, 17:30–19:00 S22, Pá 18. 3. 17:30–19:00 S14, 19:15–20:45 S14, M. Sanginova
Předpoklady
B_EPr_1 Evropské právo 1
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu B_EPr_1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s právní úpravou vnitřního trhu a dalších navazujících společných politik EU - ochrana spotřebitele , soutěžní právo, společenské právo. Důraz je přitom kladen na platnou úpravu práva EU, doplněnou o stěžejní judikáty Evropského soudního dvora. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit principy fungování jednotlivých svobod vnitřního trhu ve vzájemné souvislosti a v jejich dopadu na vnitrostátní právo členských států včetně České republiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout důležité rysy nadnárodní úpravy vnitřního trhu EU - určit a popsat využití sekundárního práva EU při rozvoji právního rámce vnitřního trhu EU - porovnat a vyzdvihnout rozdíly úrovně právní úpravy unijním právem v jednotlivých oblastech vnitřního trhu (čtyři svobody trhu) - aplikovat právní postupy při rozhodování soudů EU na praktický spor mezi Komisí Eu a členským státem (typy žalob, právní účinky, vykonatelnost) ; - analyzovat podmínky soudní vykonatelnosti rozhodnutí Soudu EU u jednotlivých druhů (typů) soudních řízení dle TFEU
Osnova
 • 1. Pojem vnitřního trhu a základní tržní svobody
 • 2. Volný pohyb zboží
 • 3. Volný pohyb osob
 • 4. Volný pohyb služeb, kapitálu a plateb
 • 5. Soutěžní právo I - pravidla pro podniky (kartely, dominance a její zneužití)
 • 6. Soutěžní právo I - pravidla pro podniky 2 (kontrola spojování podniků, řízení před komisí)
 • 7. Soutěžní právo II - pravidla pro státy (veřejné podpory)
 • 8. Soutěžní právo II - pravidla pro státy 2(veřejné podniky, veřejné zakázky
 • 9. Ochrana spotřebitele - pravidla pro státy (bezpečnost výrobků, odpovědnost za výrobek),ochrana ekonomických zájmů spotřebitele (směrnice na ochranu spotřebitele)
 • 10.Právo evropských společností
 • 11.Justiční spolupráce v oblasti občanskoprávní (evropský platební příkaz, evropský exekuční příkaz)
 • 12. Ochrana duševního vlastnictví v právu EU
Literatura
  povinná literatura
 • SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. 6. vyd. Praha: C. H. Beck. 437 s. ISBN 978-80-7400-752-1. 2019. info
  doporučená literatura
 • JANKŮ, Martin. Evropské právo II. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s. 96 s. edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-132-3. 2016. info
 • JANKŮ, Martin a Linda JANKŮ. Právo EU po Lisabonské smlouvě. první. Ostrava: KEY Publishong s.r.o. 274 s. Právo. ISBN 978-80-7418-152-8. 2014. info
 • TICHÝ, Luboš a kol. Evropské právo, 4. vydání, Praha: C.H. Beck, 2011.
 • SYLLOVÁ, Jindřiška a kol. Lisabonská smlouva: komentář. 1. vydání, Praha : C.H.Beck, 2010.
Výukové metody
Přednášky a semináře v prezenční formě, řízené skupinové konzultace vkombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Zápočet udělen na základě minimálně 75 % účasti (KS: 50%). Zkouška je písemná formou uzavřených otázek (multiple-choise) Kritériem pro absolvování zkoušky je získání 55 % bodů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2022/B_EPr_2