B_HK Hospodářská kriminalita

Vysoká škola finanční a správní
léto 2022
Rozsah
2/0/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. (cvičící)
JUDr. PhDr. Jiří Novotný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Vetýšková (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_HK/pBSKPH: Po 12:15–12:59 S24, Po 13:00–13:45 S24, J. Jelínek
B_HK/pBSKV: Po 14:00–14:44 KV206, Po 14:45–15:30 KV206, kromě Po 28. 3., kromě Po 11. 4. ; a Čt 14. 4. 10:30–12:00 KV206, St 4. 5. 13:15–14:45 KV206, J. Chmelík
B_HK/pBSMO: každý lichý čtvrtek 8:45–9:29 M15, každý lichý čtvrtek 9:30–10:15 M15, každý lichý čtvrtek 10:30–11:14 M15, každý lichý čtvrtek 11:15–12:00 M15, E. Vetýšková
B_HK/vBSKV: Pá 11. 2. 17:30–19:00 KV202, 19:15–20:45 KV202, Pá 11. 3. 17:30–19:00 KV202, J. Novotný
B_HK/vBSMO: So 5. 2. 8:00–9:30 M27, 9:45–11:15 M27, Pá 18. 2. 14:00–15:30 M25, J. Kolouch
B_HK/vKPH: Pá 18. 2. 15:45–17:15 S22, 17:30–19:00 S22, Pá 4. 3. 14:00–15:30 S22, P. Blažek
Předpoklady
B_TPr_1 Trestní právo 1 && B_Tpr_2 Trestní právo 2
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětů B_TPr_1 a B_TPr_2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student umí popsat základní formy hospodářské kriminality, typické způsoby páchání a utajování. Porozumí využitím kriminalistických metod analýze materiálních a paměťových stop; umí právní a kriminologickou charakteristiku hospodářské kriminality; porozumí předmětu vyšetřování a podnětům vyšetřování; dovede stanovit základní vyšetřovací verze. Dovede zvolit vhodné počáteční a neodkladné úkony vyšetřování a je schopen aplikovat výsledky expertizního zkoumání v následné etapě vyšetřování. Umí stanovit základní metody prevence. Je schopen vyhodnotit a aplikovat základní kriminalistické metody při vyšetřování hospodářské kriminality.
Výstupy z učení
Základní teoretické znalosti, orientace v problémech a souvislostech sledovaných témat. Současně i praktické schopnosti a dovednosti aplikací získaných znalostí v reálném prostředí profesních činností. Výstupem učení je podpora a rozvoj profilu vzdělaného praktika.
Osnova
 • 1. Úvod do hospodářské kriminality, základy kriminalistiky. 2. Kriminalistické, kriminologické a právní hledisko na hospodářskou kriminalitu. 3. Typické kriminalistické stopy využitelné při vyšetřování hospodářské kriminality. 4. Identifikační zkoumání při vyšetřování hospodářské kriminality. 5. Metody a metodologické metody při vyšetřování hospodářské kriminality. 6. Typová kriminalistická charakteristika hospodářské kriminality. 7. Metody zajišťování, zkoumání a využití kriminalistických stop při vyšetřování hospodářské kriminality. 8. Stanovení typických verzí, vyšetřovací situace. 9. Ohledání místa činu vyšetřování hospodářské kriminality. 10. Výslech při vyšetřování hospodářské kriminality. 11. Rekognice a vyšetřovací pokus vyšetřování hospodářské kriminality. 12. Prevence vyšetřování hospodářské kriminality.
Literatura
  povinná literatura
 • CHMELÍK, J.; BRUNA, E. Hospodářská a ekonomická trestná činnost. VŠFS:EUPRESS,2015, ISBN 978-80-7408-109-5."
 • CHMELÍK, Jan, HÁJEK, Pavel, Úvod do hospodářské kriminality. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 168 s., ISBN 80-86898-13-X
 • CHMELÍK Jan; BRUNA, E. Hospodářská a ekonomická tresná činnost. EUPRESS:VŠFS, 2015. ISBN 978-80-7408-109-5.
 • STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická metodika. 2. rozšíření vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 315 s., ISBN 978-80-7380-124-3.
  doporučená literatura
 • STRAUS, Jiří a kol. Kriminalistická taktika. 2. rozšíření vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 296 s., ISBN 978-80-7380-052-9.
 • Chmelík, J., a kol.: Trestní řízení. Aleš Čeněk, Plzeň, 2014, ISBN 978-80-7380-488-6
 • PORADA Viktor, STRAUS Jiří, Kriminalistické stopy - Teorie, metodologie, praxe. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, ISBN 978-80-7380-396-4
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky, seminární cvičení, zpracování seminární práce.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet je studentům udělen za aktivitu při výuce a vědomosti získané během studia, které jsou průběžně ověřovány v průběhu výuky a závěrtečnou kolektivní diskusí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2022/B_HK