B_KrDo Kriminalistická dokumentace

Vysoká škola finanční a správní
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Jaroslav Kerbic (cvičící)
JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_KrDo/cKKV: každé sudé pondělí 8:45–9:29 KV206, každé sudé pondělí 9:30–10:15 KV206, každé sudé pondělí 10:30–11:14 KV206, každé sudé pondělí 11:15–12:00 KV206, J. Kerbic
B_KrDo/c1KPH: každou lichou středu 8:45–9:29 S14, každou lichou středu 9:30–10:15 S14, každou lichou středu 10:30–11:14 S14, každou lichou středu 11:15–12:00 S14, kromě St 27. 9., Z. Sadílek
B_KrDo/c2KPH: každou sudou středu 10:30–11:14 S24, každou sudou středu 11:15–12:00 S24, každou sudou středu 12:15–12:59 S24, každou sudou středu 13:00–13:45 S24, Z. Sadílek
B_KrDo/vKKV: Pá 3. 11. 14:00–15:30 KV205, 15:45–17:15 KV205, Pá 8. 12. 14:00–15:30 KV205, 15:45–17:15 KV205, So 16. 12. 14:00–15:30 KV205, 15:45–17:15 KV205, J. Kerbic
B_KrDo/vKPH: Pá 6. 10. 14:00–15:30 S14, 15:45–17:15 S14, Pá 10. 11. 14:00–15:30 S14, 15:45–17:15 S14, So 2. 12. 14:00–15:30 E227, 15:45–17:15 E227, Z. Sadílek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení si podrobných znalostí o nových metodách dokumentace místa činu, dokumentace zajištěných stop a dokumentace kriminalisticko taktických úkonů.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu jsou osvojené znalosti studenta prokázané u ústní zkoušky.
Osnova
  • 1. Základní požadavky kladené na kriminalistickou dokumentaci, pojem, metody dokumentace. 2. Protokol. 3. Topografická dokumentace 4. Fotografická dokumentace místa činu. 5. Dokumentace kriminalistických stop. 6. Speciální formy dokumentace. 7. Videodokumentace místa činu. 8. Dokumentace výslechu a konfrontace. 9. Dokumentace vyšetřovacího pokusu. 10. Dokumentace rekognice. 11. Dokumentace rekonstrukce. 12. Dokumentace prověrky výpovědi
Literatura
  • STRAUS, J. a kol. Kriminalistická technika. 2. rozšíření vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 431 s., ISBN 978-80-7380-052-9.
  • PORADA V. a kol. Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi. Praha: Linde, 2000, 378 s., ISBN 80-7201-212-6.
  • PORADA V. a kol. Kriminalistika. Brno: CERM, 2001,746 s., ISBN 80-7204-194-0.
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky, seminární cvičení, zpracování seminární práce, praktická cvičení
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou. Kritériem pro složení ústní zkoušky je úspěšné zodpovězení 1 z 15 zkušebních otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2023/B_KrDo