B_Krilg_2 Kriminologie 2

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Markéta Brunová, PhD., LL.M. (cvičící)
Ing. Josef Kostolný, LL.M. (cvičící)
Mgr. Jiří Štesl (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Markéta Brunová, PhD., LL.M.
Katedra práva (FPSS, KP) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_Krilg_2/cBSPH: každé liché úterý 12:15–12:59 S26, každé liché úterý 13:00–13:45 S26, M. Brunová
B_Krilg_2/c1BSMO: St 14. 2. 15:45–16:29 M15, 16:30–17:15 M15, 17:30–18:14 M15, 18:15–19:00 M15, St 13. 3. 15:45–16:29 M15, 16:30–17:15 M15, 17:30–18:14 M15, 18:15–19:00 M15, St 10. 4. 15:45–16:29 M15, 16:30–17:15 M15, 17:30–18:14 M15, 18:15–19:00 M15, J. Štesl
B_Krilg_2/c2BSMO: St 21. 2. 15:45–16:29 M15, 16:30–17:15 M15, 17:30–18:14 M15, 18:15–19:00 M15, St 20. 3. 15:45–16:29 M15, 16:30–17:15 M15, 17:30–18:14 M15, 18:15–19:00 M15, St 17. 4. 15:45–16:29 M15, 16:30–17:15 M15, 17:30–18:14 M15, 18:15–19:00 M15, J. Štesl
B_Krilg_2/poBSMO: každé sudé úterý 12:15–12:59 M24, každé sudé úterý 13:00–13:45 M24, každé sudé úterý 14:00–14:44 M24, každé sudé úterý 14:45–15:30 M24, M. Brunová
B_Krilg_2/pxBSPH: každé sudé úterý 12:15–12:59 S13, každé sudé úterý 13:00–13:45 S13, každé sudé úterý 14:00–14:44 S13, každé sudé úterý 14:45–15:30 S13, M. Brunová
B_Krilg_2/vBSMO: Pá 2. 2. 17:30–19:00 M22, 19:15–20:45 M22, Pá 16. 2. 17:30–19:00 M22, 19:15–20:45 M22, Pá 1. 3. 17:30–19:00 M22, 19:15–20:45 M22, J. Kostolný
Předpoklady
B_Krilg_1 Kriminologie 1
Podmínkou pro absolvování a zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětu B_Krilg_1 Kriminologie 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Tento kurz doplňuje a rozvíjí kriminologická témata odpřednášená v kurzu Kriminologie 1. Cílem je prohloubit znalosti studentů v oblasti této vědy, která se zabývá kriminalitou, tedy zločinností jako masovým sociálně právním fenoménem. Součástí jednotlivých přednáškových témat je i zaměření se na prevenci v dané oblasti.
Výstupy z učení
Úspěšné složení zápočtu a zkoušky z předmětu.
Osnova
 • 1. Kriminologie v systému ostatních vědních oborů. Vztah kriminologie a trestní politiky. Mezinárodní spolupráce. 2. Sankční politika v ČR. 3. Penologická studia - mezinárodní trendy vývoje vězeňství, judikatura ESLP v oblasti vězeňství. 4. Penologická studia - nové trendy ve vězeňství v ČR. 5. Penologická studia - výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody v ČR. 6. Kriminalita mládeže. 7. Senioři jako pachatelé i oběti trestné činnosti. 8. Kriminální recidiva. 9. Hospodářská a majetková kriminalita. 10. Násilná a mravnostní kriminalita. 11. Hate crimes a Extremismus. 12. Organizovaný zločin. Drogová kriminalita.
Literatura
  povinná literatura
 • Bruna, E., Brunová, M.: Vybrané kapitoly z kriminologie. (3. akt. a dopl. vyd.) Praha: VŠFS 2020.
 • JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné. 7. aktualizované vydání podle stavu k 1. 10. 2019. Praha: Leges 2019, ISBN 978-80-7502-380-3
 • BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. 223 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-408-4.
 • Jelínek, J. a kolektiv: Kriminologie. Praha: Leges, 2021. 631 s.
  doporučená literatura
 • Studie IKSP dostupné na www.kriminologie.cz
 • Svatoš, R.: Kriminologie. Plzeň: A. Čeněk, 2012.
 • Zoubková, I.: Kriminologie: aktuální problémy. Praha: Policejní akademie ČR, 2013.
Výukové metody
Přednášky  prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Kritériem pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce na zadané téma spolu s její prezentací ve výuce (minimum 50% bodů) a absolvování písemného testu, který se skládá z 30 otázek (minimum 50% bodů). Ústní zkouška předpokládá znalost odpřednášené látky a povinné literatury.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/B_Krilg_2