B_SL Soudní lékařství

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení poznatků o problematice soudního lékařství ve vztahu ke kriminalistické praktické činnosti, druhy pitev, otázky zjišťování smrti, mechanismy poranění a příčiny smrti.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu jsou osvojené znalosti studenta prokázané u ústní zkoušky.
Osnova
 • 1.Koncepce soudně lékařské služby
 • 2.Dopravní úrazy
 • 3.Zdravotnická dokumentace a trestní řízení
 • 4.Lékař - znalec a svědek
 • 5.Bodné, řezné a střelné rány.
 • 6.Soudně lékařský posudek
 • 7.Druhy pitev - prohlídka místa
 • 8.Nálezy na místě činu při vraždě a sebevraždě
 • 9.Vitální reakce.
 • 10.Stragulace.
 • 11.Ublížení na zdraví.
 • 12.Morfín a další návykové látky
Literatura
  povinná literatura
 • DOGOŠI, M., KVAPILOVÁ, H. Soudní lékařství pro právníky a policisty. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 248 s., ISBN 978-80-7380-059-8.
 • STREJC, P.: Soudní lékařství pro právníky, vydání I., C. H. Beck, 2000, s. 116 ISBN 80-7179-364-7
  doporučená literatura
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Soudní lékařství. Praha: Grada, 1999, 600 s., ISBN 80-7169-728-1.
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky, seminární cvičení, zpracování seminární práce, praktická cvičení
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou. Kritériem pro složení ústní zkoušky je úspěšné zodpovězení 1 z 15 zkušebních otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, léto 2017, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/B_SL