B_SNBS Státní a nestátní bezpečnostní služby

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. František Dědičík, MBA (cvičící)
Ing. Josef Kostolný, LL.M. (cvičící)
JUDr. Petr Kovařík (cvičící)
Ing. Bc. Magdalena Němcová (cvičící)
Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín (FPSS, KKFD) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_SNBS/cBSMO: Po 12. 2. 8:45–9:29 M24, 9:30–10:15 M24, 10:30–11:14 M24, 11:15–12:00 M24, Po 11. 3. 8:45–9:29 M24, 9:30–10:15 M24, 10:30–11:14 M24, 11:15–12:00 M24, Po 8. 4. 8:45–9:29 M24, 9:30–10:15 M24, 10:30–11:14 M24, 11:15–12:00 M24, F. Dědičík
B_SNBS/cBSPH: každou lichou středu 15:45–16:29 S11, každou lichou středu 16:30–17:15 S11, J. Kostolný
B_SNBS/cKKV: Čt 15. 2. 8:45–9:29 KV301, 9:30–10:15 KV301, 10:30–11:14 KV301, 11:15–12:00 KV301, Čt 14. 3. 8:45–9:29 KV310, 9:30–10:15 KV310, 10:30–11:14 KV310, 11:15–12:00 KV310, Čt 11. 4. 8:45–9:29 KV310, 9:30–10:15 KV310, 10:30–11:14 KV310, 11:15–12:00 KV310, M. Němcová
B_SNBS/cK1PH: každé liché pondělí 10:30–11:14 S24, každé liché pondělí 11:15–12:00 S24, M. Němcová
B_SNBS/cK2PH: každé liché pondělí 12:15–12:59 S24, každé liché pondělí 13:00–13:45 S24, M. Němcová
B_SNBS/poBSMO: každé sudé pondělí 8:45–9:29 M24, každé sudé pondělí 9:30–10:15 M24, každé sudé pondělí 10:30–11:14 M24, každé sudé pondělí 11:15–12:00 M24, M. Němcová
B_SNBS/poKKV: každé sudé pondělí 8:45–9:29 KV301, každé sudé pondělí 9:30–10:15 KV301, každé sudé pondělí 10:30–11:14 KV301, každé sudé pondělí 11:15–12:00 KV301, M. Němcová
B_SNBS/pxBSKPH: každé sudé pondělí 8:45–9:29 S01, každé sudé pondělí 9:30–10:15 S01, každé sudé pondělí 10:30–11:14 S01, každé sudé pondělí 11:15–12:00 S01, M. Němcová
B_SNBS/vBSKPH: Pá 8. 3. 17:30–19:00 S01, 19:15–20:45 S01, Pá 22. 3. 17:30–19:00 S01, 19:15–20:45 S01, Pá 26. 4. 17:30–19:00 S01, 19:15–20:45 S01, F. Dědičík
B_SNBS/vBSMO: So 2. 3. 8:00–9:30 M26, 9:45–11:15 M26, So 16. 3. 8:00–9:30 M26, 9:45–11:15 M26, So 20. 4. 8:00–9:30 M26, 9:45–11:15 M26, L. Vilím
B_SNBS/vKKV: So 24. 2. 14:00–15:30 KV204, 15:45–17:15 KV204, So 23. 3. 14:00–15:30 KV204, 15:45–17:15 KV204, So 13. 4. 14:00–15:30 KV204, 15:45–17:15 KV204, P. Kovařík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s působností a úkoly státních a nestátních bezpečnostní složek v oblasti zajišťování bezpečnosti, ochraně života a zdraví obyvatelstva, veřejného pořádku, majetku a dalších zájmů a demokratických principů. V rámci předmětu je zpřehledněn bezpečnostní systém státu včetně jeho klíčových aktérů. Pozornost je věnována aktuálním tématům a praktickým otázkám související z bezpečností praxí. Diskutovány jsou současné formy kriminality, efektivní metody represe a prevence, osvěta a edukace obyvatelstva v souvislosti s bezpečností, role subjektů komerční bezpečnosti a zapojení veřejnosti do procesů zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku.
Výstupy z učení
Úspěšné složení zkoušky z předmětu bude provedeno ústním obhájením individuálně zadaného tématu a ústním přezkoušením k probírané problematice.
Osnova
 • 1. Základy bezpečnostní terminologie 2. Státní a nestátní bezpečnostní složky v České republice – úvod do problematiky 3. Policie České republiky 4. Vězeňská služba České republiky 5. Zpravodajské služby v České republice 6. Celní správa 7. Generální inspekce bezpečnostních sborů 8. Integrovaný záchranný systém v České republice 9. Principy a zásady komerční bezpečnosti a soukromé bezpečnostní služby 10. Úkoly a činnost obecní policie 11. Aktuální bezpečnostní otázky a hrozby v České republice
Literatura
  povinná literatura
 • Vládní dokumenty a platná legislativa vztahující se k přednášené problematice
 • • PORADA, Viktor. Bezpečnostní vědy: úvod do teorie, metodologie a bezpečnostní terminologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-758-0.
 • • PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy: úvod do teorie a metodologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 134 s. ISBN 978-80-7380-658-3.
 • • PORADA, Viktor a Květoň, HOLCR et al, Policejní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011 345 s. ISBN 978-80-7380-314-8
  doporučená literatura
 • • PROCHÁZKOVÁ, Dana. Analýza a řízení rizik. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04841-2.
 • • PROCHÁZKOVÁ, Dana. Strategické řízení bezpečnosti území a organizace. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04844-3.
 • • SOUČEK, Vladimír, Eva STAŇOVÁ a Martin LINHART. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek: Krizové řízení. Odbor bezpečnostní politiky MV ČR. Praha, 2005.
 • • SAK, Petr. Úvod do teorie bezpečnosti: nekonvenční pohledy na minulost, přítomnost a budoucnost lidstva. Praha: Petrklíč, 2018. ISBN 978-80-7229-652-1.
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, přednášky a konzultace v kombinované formě.
Metody hodnocení
Ústní přezkoušení
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/B_SNBS