B_TBBP Teorie bezpečnosti a bezpečnostní politika

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 16 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Jan Polišenský, MSc, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA
Katedra práva (FPSS, KP) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_TBBP/cBSMO: každou lichou středu 10:30–11:14 M14, každou lichou středu 11:15–12:00 M14, každou lichou středu 12:15–12:59 M14, každou lichou středu 13:00–13:45 M14, kromě St 14. 2. ; a St 21. 2. 10:30–13:45 M14, J. Polišenský
B_TBBP/cBSPH: každé liché pondělí 8:45–9:29 S23, každé liché pondělí 9:30–10:15 S23, každé liché pondělí 10:30–11:14 S23, každé liché pondělí 11:15–12:00 S23, kromě Po 12. 2. ; a Po 19. 2. 12:15–13:45 S11, 14:00–15:30 S11, J. Polišenský
B_TBBP/cKKV: každé liché úterý 10:30–11:14 KV301, každé liché úterý 11:15–12:00 KV301, každé liché úterý 12:15–12:59 KV301, každé liché úterý 13:00–13:45 KV301, kromě Út 13. 2. ; a Út 27. 2. 14:00–15:30 KV301, Út 26. 3. 14:00–15:30 KV301, J. Polišenský
B_TBBP/cK1PH: každé liché pondělí 14:00–14:44 S23, každé liché pondělí 14:45–15:30 S23, každé liché pondělí 15:45–16:29 S23, každé liché pondělí 16:30–17:15 S23, kromě Po 12. 2. ; a Čt 22. 2. 12:15–13:45 S14, 14:00–15:30 S14, J. Polišenský
B_TBBP/cK2PH: každou lichou středu 17:30–18:14 S11, každou lichou středu 18:15–19:00 S11, každou lichou středu 19:15–19:59 S11, každou lichou středu 20:00–20:45 S11, kromě St 27. 3. ; a Út 27. 2. 17:30–19:00 S11, 19:15–20:45 S11, L. Vilím
B_TBBP/poBSMO: každou sudou středu 15:45–16:29 M14, každou sudou středu 16:30–17:15 M14, každou sudou středu 17:30–18:14 M14, každou sudou středu 18:15–19:00 M14, V. Zoubek
B_TBBP/poKKV: každou sudou středu 15:45–16:29 KV301, každou sudou středu 16:30–17:15 KV301, každou sudou středu 17:30–18:14 KV301, každou sudou středu 18:15–19:00 KV301, V. Zoubek
B_TBBP/pxBSKPH: každou sudou středu 15:45–16:29 S01, každou sudou středu 16:30–17:15 S01, každou sudou středu 17:30–18:14 S01, každou sudou středu 18:15–19:00 S01, V. Zoubek
B_TBBP/vBSKPH: So 24. 2. 14:00–15:30 E004, 15:45–17:15 E004, Pá 8. 3. 14:00–15:30 S01, 15:45–17:15 S01, Pá 22. 3. 14:00–15:30 S01, 15:45–17:15 S01, So 13. 4. 14:00–15:30 E004, 15:45–17:15 E004, V. Zoubek
B_TBBP/vBSMO: So 3. 2. 8:00–9:30 M27, 9:45–11:15 M27, Pá 1. 3. 14:00–15:30 M26, 15:45–17:15 M26, So 16. 3. 15:45–17:15 M26, 17:30–19:00 M26, Pá 5. 4. 17:30–19:00 M15, 19:15–20:45 M15, J. Polišenský
B_TBBP/vKKV: Pá 9. 2. 14:00–15:30 KV204, 15:45–17:15 KV204, Pá 23. 2. 14:00–15:30 KV204, 15:45–17:15 KV204, Pá 8. 3. 14:00–15:30 KV204, 15:45–17:15 KV204, Pá 26. 4. 14:00–15:30 KV204, 15:45–17:15 KV204, J. Polišenský
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět navazuje na předmět Teorie bezpečnosti a bezpečnostní management. Klade si za cíl pochopit a orientovat se v bezpečnostní politice států jak evropských, tak i mimoevropských. Cílem je rozebrat a analyzovat zejména bezpečnostní politiku ČR, včetně bezpečnostní, vojenské a mezinárodní doktriny v intencích usnesení vlády ohledně bezpečnostní strategie ČR.
Výstupy z učení
Úspěšné složení zkoušky z předmětu.
Osnova
 • 1) Úvod: teorie bezpečnosti a bezpečnostní politika. Struktura předmětu. 2) Geografie bezpečnosti: klasifikace států podle bezpečnosti. Počet zbraní mezi obyvatelstvem ve světě. Policejní hustota. Pozitivní a negativní státní režim. Policejní stát. 3) Klasifikace států podle militarizace. Občanské války. Agresivní a expandující státy, sféry vlivu. Státy bez armády. 4) Bezpečnostní politika a lidská práva a svobody. Klasifikace států podle míry demokracie dle Fund for Peace, Human House a dalších kriterií. 5) Trest smrti v Československu a ve světě dle Amnesty International, a dalších kriterií. Bezpečnostní, právní a trestní politika. Vězeňská hustota. 6) Multikulturalismus a contrario univerzalita fundamentálních lidských práv. Právní civilizace a akulturizace. 7) Evropský policejní právní stát - schengenský systém, schengenský prostor a vnější schengenská hranice. Balkánská, středomořská a ceutská migrační trasa. Právo na azyl jako právo druhé, či čtvrté generace. 8) Východiska bezpečnostní politiky ČR dle Bezpečnostní strategie vlády ČR. 9) Bezpečnostní zájmy ČR dle Bezpečnostní strategie ČR. 10) Trendy bezpečnostního prostředí dle Bezpečnostní strategie ČR. 11) Bezpečnostní systém v ČR dle Bezpečnostní strategie ČR. 12) Shrnutí, opakování. Diskuse o aktuálním stavu bezpečnostní situace v ČR a Evropě.
Literatura
  povinná literatura
 • PORADA, Viktor a kol.: Bezpečnostní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 780 s., ISBN 978-80-7380-758-0
 • PORADA, Viktor, Roman RAK, Eduard BRUNA, Markéta BRUNOVÁ a Vladimír ZOUBEK. Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie, metodologie a bezpečnostní terminologie. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2019. 780 s. ISBN 978-80-7380-758-0.
 • ZOUBEK, Vladimír. Trestní politika jako součást bezpečnostní politiky (bezpečnostní strategie ČR): nové vize de lege ferenda bezpečnostní vědy. In: Forenzní vědy, Právo, Kriminalistika, Roč. 3, 2018, č. 2, s.184 - 195
 • ZOUBEK, Vladimír - BRUNA, Eduard - BRUNOVÁ, Markéta: Kapitola 1. Vymezení pojmů bezpečnost, bezpečnostní strategie, bezpečnostní doktrína politika státu, s. 23 - 50. In: PORADA, Viktor a kol.: Bezpečnostní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 780 s., ISBN 97
 • Bezpečnostní strategie ČR, dostupná na stránkách vlády: www.vlada.cz
  doporučená literatura
 • ZOUBEK, Vladimír. Lidská práva - globalizace - bezpečnost. Plzeň: Aleš Čenek, 2008, 461 s., ISBN 978-80-7380-103-8
 • GERLOCH,Aleš - HŘEBEJK, Jiří - ZOUBEK, Vladimír. Ústavní systém ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 516 s., ISBN 978-80-7380-423-7
 • ZOUBEK, Vladimír. Postmoderní právověda a státověda. Plzeň: Aleš Čenek, 2016, 462 s., ISBN 978-80-7380-598-2
 • KALAMÁR, Štěpán, Markéta BRUNOVÁ, Josef VESELÝ, Drahomír SÝKORA, Karel ŠIMAN a Petr VLK. Vnitřní bezpečnost (vybraná témata ochrany utajovaných informací). První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020. 141 s. ISBN 978-80-7408-202-3. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Kritériem pro udělení zápočtu je prokázání orientace v literatuře a struktuře předmětu. Kritériem pro složení ústní zkoušky je úspěšné zodpovězení zkušebních otázek. : zápočet, ústní zkouška.
Informace učitele
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/B_TBBP