D_DisP_3 Disertační projekt 3

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
0. 10 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
Katedra financí (FES, KF) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dita Egertová
Předpoklady
D_DisP_2 (Disertační projekt 2)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zpracovat finální verzi disertační práce a předložit ji k obhajobě.
Výstupy z učení
finální verze disertační práce
Osnova
  • Zpracování finální verze disertační práce pod odborným a metodickým vedením školitele.
Literatura
    povinná literatura
  • Richter, A.: Co je dobré vědět o psaní diplomové či disertační práce. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-406-1.
  • Lindawati. Cracking a Ph.D.: Revelation of 5 Stages in Doctoral Journey. Springer, 2018, ISBN- 978-9811095436
    doporučená literatura
  • Lester, J. D.: Research paper handbook: your complete guide. 3rd. ed. Culver City : Good Year Books, 2005. ISBN: 978-1-59647-076-7
  • McMillan, Kathleen. How to Research & Write a Successful PhD. Pearson, 2013. ISBN 9780273773917.
Výukové metody
Samostatná práce doktoranda při psaní disertační práce, pod metodickým a odborným vedením školitele. Náležitosti disertační práce jsou obsaženy v Instrukci prorektora pro výzkum a vývoj „Obsahové a formální náležitosti disertační práce na VŠFS.“
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet uděluje školitel na základě odevzdání finální verze disertační práce k obhajobě.
Informace učitele
---
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.