N_BV Bezpečnostní věda

Vysoká škola finanční a správní
zima 2021
Rozsah
2/1/0. 16 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.
Katedra veřejného a evropského práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíl předmětu je pro obě formy studia stejný. Student bude seznámen s metodologickou analýzou (přístupy a formováním) bezpečnostních věd, východisky metodologie praktických věd, strukturou a logikou vědeckého poznání. Dále by měl získat schopnost porozumět pojmům: poznání (věda, teorie, metodologie, vědecké poznatky) a základním pojmům teorie bezpečnostních věd (bezpečnostní incident, bezpečnostní situace a informace, identifikace bezpečnostní činnosti), sociálním a gnoseologickým komponentům bezpečnostních věd. Své znalosti by měl být schopen použít při rozpoznávání potřeb vědeckých poznatků v současné bezpečnostní praxi a porozumět transferu vědeckých poznatků do bezpečnostní a policejní praxe s aplikací na práci bezpečnostního manažera (specialisty). V tomto směru bude student schopen připravit podklady pro účely kvalifikovaných rozhodnutí na úseku zastávané pozice.
Výstupy z učení
Úspěšné složení zkoušky z předmětu.
Osnova
 • Obsah přednášek:
 • 1. Metodologické analýzy (přístupy a úrovně) formování bezpečnostní vědy.
 • 2. Východiska metodologie praktických věd.
 • 3. Metodologie, struktura, logika a formy vědeckého poznání.
 • 4. Bezpečnostní a policejní vědy jo vědy praktické.
 • 5. Základní pojmy teorie bezpečnostních (policejních) věd.
 • 6. Identifikace bezpečnostních činností, její využití v práci bezpečnostních orgánů.
 • 7. Policejní jednání a profesní profil a profesní činnost policisty (bezpečnostního pracovníka).
 • 8. Gnoseologické a sociální komponenty bezpečnostních věd.
 • 9. Potřeba vědeckých poznatků v současné bezpečnostní praxi.
 • 10. Transfer vědeckých poznatků do bezpečnostní praxe (teoretické otázky).
 • 11. Transfer vědeckých poznatků do bezpečnostní praxe s aplikací na práci bezpečnostního manažera (specialisty).
 • 12. Shrnutí relevantních poznatků a nastínění problémů konstituování a rozvoje bezpečnostních věd.
Literatura
  povinná literatura
 • PORADA,V. a kol. Bezpečostní vědy. Úvod do teorie a metodologie a bezpečnostní terminolkogie. Plzeň: A. Čeněk, 2019
 • PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy. Úvod do teorie a metodologie. Plzeň: A. Čeněk, 2017
 • PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy. Pořeba a transfer vědeckých poznatků. Plzeň: A. Čeněk, 2017
 • PORADA, V., HOLCR, K. a kol. Policejní vědy. Plzeň: A. Čeněk, 2011, s. 9-328.
  doporučená literatura
 • ERNEKER, J.; PORADA, V. Poznávaní potřeb a transfer vědeckých poznatků do policejní praxe. Praha : PA ČR, 2006.
Výukové metody
Výuka PS probíhá formou přednášek a seminářů; KS formou soustředění; minimální povinná účast na seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen jednak zápočtem, který je v PS udělován za úspěšně zpracování písemného testu. Kritériem pro udělení zápočtu je dosažení 70 % bodů. Na udělení zápočtu je vázána ústní zkouška na konci semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2021/N_BV