N_DSeBS Diplomový seminář BS

Vysoká škola finanční a správní
léto 2022
Rozsah
0/1/0. 8 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
Katedra veřejného a evropského práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student dokáže vypracovat Zadání Diplomové práce (DP) a Úvod DP. Student bude na konci kurzu připraven vypracovat Diplomovou práci v navazujícím předmětu Diplomový projekt 1. V průběhu výuky budou studenti seminární formou vedeni k dodržování autorské etiky a ke kvalitě tvůrčí vědecké a odborné práce.
Výstupy z učení
Úspěšné složení zkoušky z předmětu.
Osnova
 • 1. Význam, struktura, téma a pravidla vypracování Diplomové práce práce (DP), Zadání DP
 • 2. Zásady a postup vypracování Úvodu DP
 • 3. Prameny a informační zdroje, studium a zpracování vědeckých a odborných textů
 • 4. Metody vědecké a odborné práce, tvorba textu DP, formální podoba DP
 • 5. Formy DP, etika tvůrčí práce, odkazy a citace
 • 6. Závěr DP, dokončení DP a obhajoba
Literatura
  povinná literatura
 • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7408-096-8. Dostupné z: viz níže, odkaz v bloku Informace učitele
  doporučená literatura
 • VŠFS. Rozhodnutí rektorky č. 191/2016: Bakalářské a diplomové práce. Praha, 2016.
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
 • Jak na citace. EMMER, Jan. VŠFS: Knihovna [online]. 1. vyd. Praha, 2012 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/?id=1883-jak-na-citace
  neurčeno
 • BUDINSKÝ, Petr. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / 2018: Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce Praha: VŠFS, 2018. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/d
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-864-2940-7.
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Brno: MUNI, 2008, 88 s. ISBN 978-802-1045-774. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/esf/js08/informace/socialne_ekonomicke_informace.pdf
 • ČÍRTEK, Pavel a Milan KAŠÍK. Marketingová komunikace podniku s médii. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008, 113 s. ISBN 978-807-4080-081.
 • ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, 115 s. Eupress. ISBN 80-867-5419-7.
 • NOVÁKOVÁ, Vladimíra, Václav LIŠKA, Jiří LOUDÍN a Miloš SEDLÁČEK. Vědecké metody ve společenských vědách. ČVUT. Www. dictorandus.info [online]. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2010 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.doctorandus.info/info/#
 • Jak na citace. EMMER, Jan. VŠFS: Knihovna [online]. 1. vyd. Praha, 2012 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/?id=1883-jak-na-citace
Výukové metody
Semináře v  prezenční formě studia, řízené skupinové konzultace v  kombinované formě studia. Minimální povinná účast na seminářích v  prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v  kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem na základě předložení Zadání diplomové práce a základního textu Úvodu. Vedení fakulty může stanovit další podmínky pro udělení zápočtu. Zápočet uděluje výhradně pedagog vyučující předmět, nikoliv vedoucí diplomové práce.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2022/N_DSeBS