N_EG E-Government

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FPSS, KRRVS) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
S ohledem na to, že nezpochybnitelným trendem v oblasti veřejné správy, resp. veřejné moci vůbec, je elektronizace všech aktivit, je nezbytné na tuto skutečnost posluchače připravit, resp. poskytnout jim rozšiřující a aktualizující informace o trendech, které jsou zde určující. Tím by měli být, absolvováním tohoto předmětu schopni se orientovat v základních otázkách právní úpravy nejdůležitějších institutů v oblasti e-governmentu a být připraveni je používat v praxi. Součástí výkladu budou i nejdůležitější problémy, na které aplikační praxe naráží a s nimiž se musí vyrovnávat.
Výstupy z učení
Posluchač získá přehled o tom, co se rozumí e-government, jaký je obsah tohoto pojmu a jak je implementován v oblasti orgánů veřejné moci, zejména pak veřejné správy.
Osnova
 • 1. Pojem e-governmentu 2. Právní základy e-governmentu v ČR. 3. Elektronický dokument a jeho využití v praxi. 4. Elektronické doručování ve veřejné správě. 5. Elektronický podpis a jeho využití ve veřejné správě. 6. Konverze dokumentů. 7. Informační systémy veřejné správy 8. Datové schránky 9. Základní registry 10. Kybernetická bezpečnost. 11. Právo na digitální služby 12.Ochrana osobních údajů.
Literatura
  povinná literatura
 • MATES, Pavel, SMEJKAL, Vladimír. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. Praha: Leges, 2012.
 • LECHNER, Tomáš. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013.
 • Mates, P., Matejka, J. Zákon o právu na digitální služby, Praha, Leges 2022
  doporučená literatura
 • POLČÁK, Radim. Právo a evropská informační společnost. Brno: Masarykova Univerzita, 2009.
 • SMEJKAL, Vladimír, VALÁŠEK, Michal A. Jak na datové schránky: praktický manuál pro každého. Praha: Linde, 2012.
 • Matějka J. Internet jako objekt práva : hledání rovnováhy autonomie a soukromí, Praha : CZ.NIC, 2013
 • ŠPAČEK, David. E-Government – cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Praha: C. H. Beck, 2012.
  neurčeno
 • Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti: Smejkal Vladimír, Sokol Tomáš, Kodl Jindřich, ISBN 978-80-7380-765-8
 • LinkCzech POINT : historický vývoj a současná podoba 2014 / kolektiv autorů - CEVRO Institut
 • BĚLOHLÁVEK, A., MATES, P. kolektiv, Doručování v tuzemském a zahraničním styku, Plzeň Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2017, ISBN 978-80-7380-653-8
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, test. Pro splnění zápočtu student předloží seminární práci.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/N_EG