N_EuIn Europol a Interpol

Vysoká škola finanční a správní
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Garance
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek kvalitních a specializovaných informací, které jsou plně využitelné v jejich budoucí činnosti. Poskytnout studentům základní informace o Europolu a Interpolu, jejich činností a úkoly. Vybavit absolventy znalostmi o struktuře, základními pojmy, historie vzniku mezinárodní policejní spolupráce, mezinárodní policejní spolupráce v českém právním řádu. Seznámení se s Národní ústřednou Interpolu a její činností, získají informace o vzniku a funkci Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, CEPOL - hlavní cíle Evropské policejní akademie, její struktura. Vymezení pojmů a popis třech základních složek: centrální databáze, národní informační systém a systém SIRENE.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu jsou osvojené znalosti studenta prokázané u ústní zkoušky.
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky mezinárodní policejní spolupráce – základní pojmy, historie vzniku mezinárodní policejní spolupráce, mezinárodní policejní spolupráce v českém právním řádu 2. Interpol, jeho vznik, vývoj a cíle – studenti budou seznámeni s historickým vývojem vzniku Interpolu, jeho cíli a financováním. 3. Organizační struktura Interpolu – podrobný popis šesti hlavních částí Interpolu a jejich funkcí 4. Činnost Interpolu a jeho prostředky spolupráce – Interpol rozděluje svou působnost do šesti prioritních oblastí zločinu: drogy a kriminální organizace, finanční a high-tech zločiny, pachatelé na útěku, obchod s lidmi, korupce a veřejná bezpečnost, terorismus. 5. Národní ústředna Interpolu – seznámení se s Národní ústřednou Interpolu a její činností 6. Europol, jeho vznik, vývoj a struktura 7. Společné vyšetřovací týmy – popis funkce společných vyšetřovacích týmů jako jednotek operativní spolupráce 8. OLAF – vznik a funkce Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání 9. CEPOL – hlavní cíle Evropské policejní akademie, její struktura 10. FRONTEX, SitCen a Protiteroristický koordinátor EU – hlavní úkoly agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU, objasnění pojmů a vymezení činností SitCen a Protiteroristického koordinátora EU 11. Europeizace trestního práva – exkurz do vývoje justiční spolupráce v trestních věcech 12. Schengenský informační systém (SIS) – vymezení pojmů a popis třech základních složek: centrální databáze, národní informační systém a systém SIRENE
Literatura
    povinná literatura
  • PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské smlouvy). 3. vyd. Praha: Linde, 2012.
  • PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Čeněk, s.r.o., 2016.
  • DRULÁKOVÁ, R. Vnitřní bezpečnost Evropské unie. Prostor svobody, bezpečnosti a práva. 2. vyd. Praha: Oeconomia, 2011.
Výukové metody
Přednášky a semináře, individuální konzultace
Metody hodnocení
Hodnocení bude provedeno na konci semestru ústním zkoušením
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2023/N_EuIn