N_MRR Marketing v regionálním rozvoji

Vysoká škola finanční a správní
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FPSS, KRRVS) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Předpoklady
Nejsou vyžadovány žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu se bude student orientovat v otázkách významu marketingových studií ve veřejné správě i v současných trendech ve využívání teritoriálního marketingu. Student bude umět definovat význam marketingu ve veřejné správě i specifika marketingu ve veřejném sektoru. Tyto znalosti a zkušenosti mohou být aplikovány v praxi managementu ve veřejné správě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen: - definovat marketingový mix, marketingový plán, výzkum i způsoby vyhodnocování a práce s informacemi v teritoriálním marketingu - definovat hlavní nástroje komunikace využitelné v marketingových strategiích
Osnova
 • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML). Obsah přednášek: 1. Úvod do problematiky, vymezení základních termínů a pojmů. 2. Specifika marketingu ve veřejném sektoru. 3. Komparace marketingových přístupů v různých systémech správy. 4. Marketingový mix, 8P. 5. Marketingový výzkum. 6. Cílové skupiny. 7. Marketingová komunikace. 8. Metodika práce s informacemi v rámci marketingu ve veřejném sektoru. 9. Komunikace a komunikační nástroje. 10. Marketingová strategie. 11.Komparace a praxe marketingu mezi obcemi a kraji v ČR. 12. Komparace a praxe marketingu mezi regiony a státy EU.
Literatura
  povinná literatura
 • FORET, M. Marketingová komunikace, 2. vydání, Computer Press, Brno 2008, 464 s.
 • JANEČKOVÁ, L., VAŠTÍKOVÁ, L.: Marketing měst a obcí, Praha, GRADA 1999,
  doporučená literatura
 • WRIGHT G.,NEMEC J. Management veřejné správy: Teorie a praxe, Bratislava (NISPAcee) 2002
 • KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů. Praha: Auditorium, 2014, 233 s. ISBN 978-80-87284-44-5.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek v prezenční prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované kombinované formě studia. Teoretické studium bude doplněno vypracováním odborné zápočtové práce. V kombinované formě studia je předmět vyučován distanční formou výuky. Rozsah povinné účasti ve výuce: minimální povinná účast na semináři v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet je udělen na základě splnění podmínek pro vypracování zápočtové práce. Seznam témat ke zpracování práce je zveřejněn na přednáškách i na is.vsfs.cz ve studijních materiálech.
Informace učitele
Zuzana Khendriche Trhlínová
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/leto2024/N_MRR