N_PP Pojistné podvody

Vysoká škola finanční a správní
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
Ing. Žaneta Boučková, Ph.D.
Katedra financí (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Pokorná
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kuzru bude student schopen vysvětlit pojistný podvod (PP) jako trestný čin a jeho další aspekty, zejména ekonomické, (Obecný) podvod a praní peněz, organizace, obsah, formy a metody boje českého pojistného trhu s PP ve fázích prevence, identifikace a sankcionování. Bude schopen porozumět potírání PP v pojišťovnách, automobilové kriminalitě a PP a spolupráci pojistného trhu s orgány činnými v trestním řízení. Bude schopen vysvětlit využití informačních systémů a technologií při odhalování PP, mezinárodní rozměr PP, mezinárodní spolupráci České asociace pojišťoven (ČAP) a jejích členů při potírání PP, zejména v EU.
Výstupy z učení
Student bude schopen po absolvování tohoto kursu s odborností vysvětlit co to je pojistný podvod. Bude znát způsoby páchání trestného činu pojistného podvodu, příčiny páchání pojistných podvodů a bude se orientovat ve vyšetřování pojistných podvodů. Dále bude znát související trestné činy a způsob boje pojišťoven proti těmto pojistným podvodům. Na základe získaných poznatků se dokáže v této trestné činnosti orientovat v dostatečné šíři.
Osnova
 • 1) podvod, pojistný podvod, praní peněz, 2) příčiny, aspekty a realizace pojistných podvodů, 3) prevence a sankcionování pojistných podvodů, 4) metody odhalování a vyšetřování pojistných podvodů, 5) indikátory pojistných podvodů, 6) mezinárodní rozměr pojistných podvodů, 7) boj českého pojistného trhu s pojistnými podvody, 8) automobilová kriminalita a pojistné podvody, 9) aktivity pojišťoven v boji s pojistnými podvody, 10) spolupráce ČAP a jejích členů s orgány činnými v trestním řízení, využití informačních systémů a technologií při odhalování pojistných podvodů, 11) české a zahraniční údaje o pojistných podvodech, 12) spolupráce ČAP a pojišťoven s mezinárodními institucemi a zahraničními pojišťovnami při odhalování pojistných podvodů.
Literatura
  povinná literatura
 • HRADEC, Milan. Pojistné podvody. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. ISBN 978-80-7408-089-0.
 • HRADEC, Milan a Žaneta BOUČKOVÁ. Aktuální legislativní změny v oboru pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: VŠFS, EDUCOpress, 2020. 86 s. ISBN 978-80-7408-176-7. info
  doporučená literatura
 • Kolektiv autorů: Pojištění a pojistné
 • Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení).
 • Šulista, M. Setkání odborníků pro boj s pojistným podvodem v Trenčíně. PO 8, ČAP, 2005.
 • Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve znění pozdějších
Výukové metody
Výuka probíhá formou / přednášek / cvičení / seminářů / v prezenční formě studia /a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia. Minimální povinná účast na cvičení / semináři v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu).
Metody hodnocení
V předmětu musí studenti vypracovat povinnou seminární práci cca v rozsahu 5 - 8 stránek a odevzdat ji před zápočtem vyučujícímu. Předmět je zakončen písemným testem (prostřednictvím Odpovědníku).
Informace učitele
Témata semestrálních prací budou zadávána ze strany tutora v rámci řízených konzultací Doporučená litaratura: Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení). Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení). Kolektiv autorů: Pojistný podvod. Pojistné rozpravy (PR) 1, ČAP, 1997. Porada, V. - Pršal, V.: Vyšetřování trestného činu pojistného podvodu. PR 10, ČAP, 2001. Lehuta, M.: Prevence pojistného podvodu se zaměřením na autopojištění. Vystoupení na konferenci PRA- GOALARM 2005. ČAP, 2005. Kolektiv autorů: Vystoupení delegace ČAP na mezinárodním pracovním setkání k boji s pojistným podvo- dem. Hustopeče, 10.-11. října 2006. Závěry schválené na mezinárodním pracovním setkání k boji s pojistným podvodem v Hustopečích, 10. - 11. října 2006. ČAP, 2006. Východský, P.: Z cizího krev neteče, EKONOM, únor 2007 (v tisku).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2021/N_PP