N_PrSZ Právo sociálního zabezpečení

Vysoká škola finanční a správní
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová (cvičící)
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_PrSZ/pPPPH: každou sudou středu 14:00–14:44 S22, každou sudou středu 14:45–15:30 S22, každou sudou středu 15:45–16:29 S22, každou sudou středu 16:30–17:15 S22, M. Vysokajová
N_PrSZ/vPPKV: Pá 8. 10. 14:00–15:30 KV202, 15:45–17:15 KV202, So 13. 11. 15:45–17:15 KV202, 17:30–19:00 KV202, Pá 26. 11. 14:00–15:30 KV202, 15:45–17:15 KV202, I. Kostadinovová
N_PrSZ/vPPPH: Pá 1. 10. 14:00–15:30 S32, 15:45–17:15 S32, Pá 15. 10. 14:00–15:30 S23, 15:45–17:15 S23, So 6. 11. 9:45–11:15 S23, 11:30–13:00 S23, M. Vysokajová
Předpoklady
Nejsou vyžadovány žádné předpoklady
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu bude student umět vysvětlit základní principy fungování práva sociálního zabezpečení v České republice a popsat jeho jednotlivé systémy. Dále bude schopen orientovat se v právní úpravě dávek, které jsou v jednotlivých subsystémech poskytovány a ve správním řízení v oblasti práva sociálního zabezpečení v České republice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování tohoto předmětu znát základní principy práva sociálního zabezpečení v České republice a jeho jednotlivé subsystémy.Bude schopen orientovat se v právní úpravě dávek, které jsou v jednotlivých subsystémech poskytovány, a v organizaci a řízení v sociálním zabezpečení.
Osnova
 • 1) Pojem práva sociálního zabezpečení, základní modely a jeho historický vývoj
 • 2) Prameny práva sociálního zabezpečení
 • 3) Financování sociálního zabezpečení
 • 4) Zdravotní pojištění
 • 5) Nemocenské pojištění
 • 6) Důchodové pojištění - obecný úvod
 • 7) Důchodové pojištění - jednotlivé typy důchodů
 • 8) Státní sociální podpora
 • 9) Sociální pomoc
 • 10) Doplňkové důchodové systémy
 • 11) Orgány a řízení v oblasti práva sociálního zabezpečení, 12) Zaměstnanost - zprostředkování zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti
Literatura
  povinná literatura
 • Koldinská, Troster a kol., Právo sociálního zabezpečení, 7.vydání, Praha, C.H.Beck 2018
 • Štangová, V., Lang R. a kol, Sociální zabezpečení v bodech s příklady, Plzeň, Aleš Čeněk, 2018
Výukové metody
Přednášky v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Kontrolní otázky, písemný test (15 otázek - 12 správně zodpovězených), samostatné zpracování zadaného tématu. Předmět je zakončen zápočtem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2021/N_PrSZ