N_OMC Ohledání místa činu

Vysoká škola finanční a správní
léto 2020
Rozsah
2/0/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_OMC/pKPH: St 12:15–12:59 S23, St 13:00–13:45 S23, kromě St 4. 3. ; a St 18. 3. 14:00–15:30 S23, Z. Sadílek
N_OMC/vKPH: Pá 7. 2. 14:00–15:30 S11, 15:45–17:15 S11, So 22. 2. 8:00–9:30 S24, Z. Sadílek
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V předmětu Ohledání místa činu si student osvojí jednu ze základních kriminalistických metod praktické činnosti. Zafixuje si a v praxi bude umět cílevědomě, přímo a bezprostředně pozorovat a zkoumat kriminalisticky relevantní objekty vlastními smysly. Student bude umět v průběhu ohledání využívat zejména obecné metody poznání, jako jsou pozorování, měření a vypočítávání, popisování, srovnávání, experimentování, analýzu, syntézu a modelování. Současně bude student umět využívat i specifické prostředky kriminalistické techniky k vyhledávání, zviditelňování a fixaci stop či jiných důkazů a prostředky kriminalisticko technické dokumentace.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu jsou osvojené znalosti studenta prokázané u ústní zkoušky.
Osnova
  • 1. Pojem a význam ohledání 2. Obecné otázky ohledání 3. Druhy ohledání 4. Ohledání místa činu a jiných kriminalisticky významných míst 5. Ohledání mrtvoly 6. Ohledání stop 7. Ohledání těla živé osoby 8. Ohledání výpočetní techniky 9. Metodika a taktika ohledání 10. Příprava ohledání místa činu 11. Hodnocení výsledků ohledání 12. Dokumentace průběhu a výsledků ohledání
Literatura
    povinná literatura
  • STRAUS, J. a kol. Kriminalistická metodika. Plzeň: A. Čeněk, 2008, ISBN 978-80-7380-124-3
  • KONRÁD Zdeněk, PORADA Viktor, STRAUS Jiří, SUCHÁNEK Jaroslav. Kriminalistika - Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 520 s., ISBN 978-80-7380-124-3
  • STRAUS, J.; PORADA, V. a kol. Teorie, metody a metodologie kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017 s. 417 s. ISBN 978-80-7380-666-8.
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky, seminární cvičení, zpracování seminární práce, praktická cvičení
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou. Kritériem pro složení ústní zkoušky je úspěšné zodpovězení 1 z 15 zkušebních otázek.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.