N_PHOO Právní a hmotná odpovědnost organizace

Vysoká škola finanční a správní
léto 2021
Rozsah
2/1/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (cvičící)
JUDr. PhDr. Jiří Novotný, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_PHOO/cBSKPH: každé liché úterý 15:45–16:29 S01, každé liché úterý 16:30–17:15 S01, K. Marek
N_PHOO/cBSKV: každé liché pondělí 14:00–14:44 KV211, každé liché pondělí 14:45–15:30 KV211, kromě Po 26. 4. ; a Út 27. 4. 12:15–13:45 KV206, J. Novotný
N_PHOO/pBSKPH: St 14:00–14:44 E224, St 14:45–15:30 E224, K. Marek
N_PHOO/poBSKV: St 14:00–14:44 KV205, St 14:45–15:30 KV205, K. Marek
N_PHOO/vBSKPH: Pá 5. 2. 14:00–15:30 S01, 15:45–17:15 S01, Pá 19. 2. 14:00–15:30 S01, 15:45–17:15 S01, Pá 19. 3. 14:00–15:30 S01, 15:45–17:15 S01, K. Marek
N_PHOO/vBSKV: So 27. 2. 11:30–13:00 KV301, 14:00–15:30 KV301, 15:45–17:15 KV301, So 27. 3. 11:30–13:00 KV301, 14:00–15:30 KV301, 15:45–17:15 KV301, J. Novotný
N_PHOO/vBSMO: Pá 19. 2. 15:45–17:15 M26, 17:30–19:00 M26, Pá 5. 3. 15:45–17:15 M26, 17:30–19:00 M26, Pá 19. 3. 17:30–19:00 M17, 19:15–20:45 M17, S. Sviták
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Tento předmět naučí studenta orientovat se ve smluvním právu, a to zejména ve vztazích mezi podnikateli. Bude znát práva a povinnosti věřitele a dlužníka ze závazku. Bude umět rozlišit práva a povinnosti ze smlouvy, z protiprávního jednání i z jiné právní skutečnosti. Student se naučí, jak vznikají smlouvy a jaké jsou podstatné části jednotlivých smluvních typů. Naučí se i to, jak se smluvní – i jiné závazkové vztahy-mění a jak zanikají. Bude umět realizovat právní úpravu jednotlivých druhů odpovědnosti. To je cílem výuky předmětu. Výuka bude zaměřena na závazkovou problematiku obecně s používáním případových metod / u konkrétních smluv/.
Výstupy z učení
Výstupem z předmětu jsou osvojené znalosti studenta prokázané u ústní zkoušky
Osnova
  • 1. Prameny a pravidla 2. Obchodní podmínky 3. Obchodni zvyklosti 4. Vykládací pravidla 5. Závazkové vztahy obecně 6. Smlouva a její uzavření u nejčastějších smluvních typů 7. Odpovědnost za vady a prodlení 8. Odpovědnost za škodu 9. Odpovědnost za vady u koupě 10. Odpovědnost za vady u díla 11. Sjednávání záruk 12. Odpovědnost při porušení povinností smluvních typů
Literatura
    povinná literatura
  • JANKU, M. a kol.:Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 6.vydání, C.H.Beck, 2016,ISBN 978-80-7400-516-9
  • Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné, Obecná část, Wolters Kluwer, 2014,I SBN 978-80-7478-326-5
  • JANKU, M. a kol.: Nové občanské právo v kostce, C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-516-9
  • JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Soukromé právo po rekodifikaci. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 144 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-167-5. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.