N_PPFP Praktické příklady z forenzní psychologie

Vysoká škola finanční a správní
léto 2022
Rozsah
2/0/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jiří Švarc, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc
Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_PPFP/pBSPH: každý sudý čtvrtek 15:45–16:29 S23, každý sudý čtvrtek 16:30–17:15 S23, každý sudý čtvrtek 17:30–18:14 S23, každý sudý čtvrtek 18:15–19:00 S23, kromě Čt 24. 2., kromě Čt 7. 4. ; a Čt 10. 3. 19:15–20:45 S23, Čt 24. 3. 19:15–20:45 S23, J. Švarc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s nejaktuálnějšími tématy z oboru forenzní psychologie pomocí praktických příkladů a kazuistik.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen - identifikovat a shrnout nejnovější trendy forenzní psychologie; - uvědomit si přesah forenzní psychologie v praxi dalších forenzních oborů; - uvědomit si etické aspekty forenzní psychologie.
Osnova
  • 1. Problematika diagnostiky pachatelů a hodnocení jejich rizikovosti 2. (Kriminální) zodpovědnost a chování 3. Problematika propojení legislativy a forenzní psychologie 4. Problematika léčby pachatelů ve VTOS a důvody pro léčbu až po ukončení VTOS 5. Problematika opakovaných výslechů a jejich vliv na výpověď 6. Prevence sexuální trestní činnosti 7. Problematika věkové hraznice trestní odpovědnosti vs. pohled vývojové psychologie 8. Etické aspekty ve forenzní praxi 9. Prevalence duševní poruch a poruch osobnosti v kriminální populaci 10. Duševní zdraví a prevence vyhoření odborníků pracujících ve forenzním odvětví 11. Problematika soudně-znalecké činnosti 12. Faktory ovlivňující začátek kriminální kariéry
Literatura
    doporučená literatura
  • články z časopisů Československá psychologie, Česká a slovenská psychiatrie, Policista, Vezeňství
Výukové metody
přednášky, semináře, cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2023, léto 2024.