VSFS KECM Economics and Management
Název anglicky: Economics and Management
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: VSFS NA-ECM Economics and Management

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.