VSFS KAI Aplikovaná informatika
Název anglicky: Applied Informatics
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: VSFS N-AI Aplikovaná informatika

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.