VSFS PMC Marketing Communication
Název anglicky: Marketing Communication
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: VSFS NA-MC Marketing Communication

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.