Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujícího MAGISTERSKÉHO studia pro akademický rok 2023/2024
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2023

  • Informace o přijímacím běhu

    Vysoká škola finanční a správní v přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 otevírá navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě. Přihlášku můžete podat prostřednictvím tohoto internetového formuláře.

Podrobnosti o charakteristice programu nejsou k dispozici.

Základní údaje

Zkratka
NA-MC
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina

26
počet aktivních studentů
27
počet závěrečných prací

Garant programu