VSFS PMK Marketingová komunikace
Název anglicky: Marketing Communication
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: VSFS N-MK Marketingová komunikace

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.