VSFS PRR Regionální rozvoj a veřejná správa
Název anglicky: Regional Development and Public Administration
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: VSFS N-RR Regionální rozvoj a veřejná správa

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.