Přihlášení přes údaje přihlášky

Přihlášení přes IS VŠFS

Je nutné znát UČO a heslo.