Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do BAKALÁŘSKÉHO studia pro akademický rok 2023/2024
Termín podání do půlnoci 15. 10. 2023

  • Informace o přijímacím běhu

    Vysoká škola finanční a správní v přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 otevírá bakalářské studium v prezenční i kombinované formě. Přihlášku můžete podat prostřednictvím tohoto internetového formuláře.

  • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
    Uchazeči o studium v prezenční formě píší povinně rozřazovací test z anglického jazyka. Dále doporučujeme absolvovat dobrovolný test z matematiky. Zahraniční uchazeči píší povinný vstupní test z českého jazyka.

Podrobnosti o charakteristice programu nejsou k dispozici.

Základní údaje

Zkratka
B-FIN
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

91
počet aktivních studentů
41
počet závěrečných prací