Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujícího MAGISTERSKÉHO studia pro akademický rok 2022/2023
Termín podání do půlnoci 31. 8. 2022

  • Informace o přijímacím běhu

    Vysoká škola finanční a správní v přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 otevírá navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě. Přihlášku můžete podat prostřednictvím tohoto internetového formuláře.

  • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
    Přijímáme bez přijímacích zkoušek do naplnění kapacity daného programu. Uchazeči ze zahraničí skládají povinně vstupní test z českého jazyka.

Podrobnosti o charakteristice programu nejsou k dispozici.

Základní údaje

Zkratka
N-EKM
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

124
počet aktivních studentů
149
počet závěrečných prací