Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujícího MAGISTERSKÉHO studia pro akademický rok 2020/2021
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2020

  • Informace o přijímacím běhu

    Vysoká škola finanční a správní v přijímacím řízení pro akademický rok 20019/2020 otevírá navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě. V Praze budou realizovány všechny vypsané programy a obory. Ve studijním středisku Most můžete studovat programy a obory Bezpečnostně právní studia, Marketingová komunikace a obor Veřejná správa.Studijní středisko Karlovy Vary nabízí programy a obory Bezpečnostně právní studia, Právo v podnikání, Ekonomika a management a Veřejná správa. Detailně budete informováni při vyplňování elektronické přihlášky. Přihlášku můžete podat prostřednictvím tohoto internetového formuláře.

  • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
    Přijímáme bez přijímacích zkoušek do naplnění kapacity daného programu. Uchazeči ze zahraničí skládají povinně vstupní test z českého jazyka.

Podrobnosti o charakteristice programu nejsou k dispozici.

Základní údaje

Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

130
počet aktivních studentů
76
počet závěrečných prací