Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do BAKALÁŘSKÉHO studia pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 31. 7. 2024

  • Informace o přijímacím běhu

    Vysoká škola finanční a správní v přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 otevírá bakalářské studium v prezenční i kombinované formě. Přihlášku můžete podat prostřednictvím tohoto internetového formuláře.

  • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
    Katedra jazyků připravila pro uchazeče o studium v prezenční formě rozřazovací test z anglického jazyka. Zahraniční uchazeči píší povinný vstupní test z českého jazyka.

Podrobnosti o charakteristice programu nejsou k dispozici.

Základní údaje

Zkratka
B-KFD
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

400
počet aktivních studentů
219
počet závěrečných prací