Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujícího MAGISTERSKÉHO studia pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 31. 7. 2024

  • Informace o přijímacím běhu

    Vysoká škola finanční a správní v přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 otevírá navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě. Přihlášku můžete podat prostřednictvím tohoto internetového formuláře.

  • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
    Přijímáme bez přijímacích zkoušek do naplnění kapacity daného programu. Uchazeči ze zahraničí skládají povinně vstupní test z českého jazyka.

Podrobnosti o charakteristice programu nejsou k dispozici.

Základní údaje

Zkratka
N-BPS
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

69
počet aktivních studentů
261
počet závěrečných prací