Informační systém VŠFS
HELÍSEK, Mojmír. Základy makroekonomie. Průvodce studiem. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004. 92 s. ISBN 80-86754-18-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Základy makroekonomie. Průvodce studiem
Název česky Základy makroekonomie. Průvodce studiem
Název anglicky Fundamentals of Macroeconomics. Study Guide
Autoři HELÍSEK, Mojmír.
Vydání Praha, 92 s. 2004.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 80-86754-18-9
Klíčová slova česky Makroekonomie, HDP, agregátní poptávka a nabídka, hospodářský cyklus, platební bilance, hospodářská politika.
Klíčová slova anglicky Macroeconomics, GDP, aggregate demand and supply, business cycle, balance of payments, economic policy.
Štítky AR 2003/2004
Změnil Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 2. 11. 2020 21:24.
Anotace
Skripta jsou doplňkovým textem k učebnici makroekonomie M. Helísek: Makroekonomie. Základní kurz. Druhé přepracované vydání 2002. Skripta obsahují shrnutí základních poznatků, jako jsou hlavní pojmy, definice, vzorce, rovnice, grafy apod. Každá kapitola obsahuje dále tzv. doplňkové otázky, které čtenáře nasměrují k hlubšímu studiu, a otázky k procvičení. Přílohou průvodce jsou statistické údaje a heslář odborných termínů.
Anotace anglicky
The scripts are a supplementary text to the textbook of macroeconomics M. Helisek: Macroeconomics. Basic course. Second revised edition 2002. The scripts contain summaries of basic knowledge, such as main concepts, definitions, formulas, equations, graphs, etc. Each chapter also contains so-called supplementary questions, which direct the reader to a deeper study, and questions for practice. Attached to the guide are statistics and a glossary of technical terms.
Zobrazeno: 3. 12. 2021 01:41