NOVOTNÝ, Filip. The Exchange Rate Adjustment Role in Imperfect Competition: the Case of the Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 38-55. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Exchange Rate Adjustment Role in Imperfect Competition: the Case of the Czech Republic
Název česky Přizpůsobovací role měnového kurzu v prostředí nedokonalé konkurence: na příkladu České republiky
Autoři NOVOTNÝ, Filip.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2008, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky měnový kurz; nadnárodní společnost; nedokonalá konkurence; „pricing-to-market“; zahraniční trh; zisková marže
Klíčová slova anglicky exchange rate; foreign market; imperfect competition; multinational company; pricing-to-market; profit margin
Štítky AR 2007/2008, recenzovaný časopis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 15:02.
Anotace
One of the approaches to an international trade analysis is the assumption of prevailing imperfect competition where monopolistic firms determine prices of their production on segmented foreign markets. Based on aggregate data of quarterly financial indicators of non-financial enterprises, the hypothesis was tested whether producers based in the Czech Republic absorb nominal exchange rate fluctuations in their profit margins. Estimated results indicate that domestic private firms absorb a substantial part of exchange rate fluctuations whereas the impact on firms under foreign control is ambiguous which implies application of optimization strategies in the case of multinational companies. These strategies are associated with pricing of intrafirm transactions. Tax optimization of multinational companies causes the dependence of the profitability of firms under foreign control on the level of effective taxation in EU countries. Both local-currency-pricing strategy (domestic private firms) and optimization strategies of multinational companies (firms under foreign control) lead to weakening of the exchange rate adjustment mechanism. In the case of small open economies, arguments in favor of a flexible exchange rate regime are therefore weakening with increasing globalization and imperfect competition in international trade.
Anotace česky
z přístupů k analýze mezinárodního obchodu je předpoklad o převažující nedokonalé konkurenci, kde monopolistické firmy ovlivňují cenu své produkce na segmentovaných zahraničních trzích. Na základě agregovaných dat čtvrtletních finančních ukazatelů nefinančních podniků byla testována hypotéza, zda výrobci v ČR absorbují pohyby nominálního měnového kurzu ve svých ziskových maržích. K absorpci kurzových pohybů dochází zejména v případě domácích soukromých firem, zatímco v případě firem pod zahraniční kontrolou je tento dopad nejednoznačný, což ukazuje na uplatňování optimalizačních strategií nadnárodních společností při oceňování vnitrofiremních transakcí. Díky daňové optimalizaci nadnárodních společností existuje závislost mezi vykazovanou ziskovostí firem pod zahraniční kontrolou a výší efektivního zdanění firem v zemích EU. Jak strategie oceňování produkce v měně cílového trhu (domácí soukromé firmy), tak optimalizační strategie nadnárodních společností (firmy pod zahraniční kontrolou) vedou k oslabování kurzového vyrovnávacího mechanismu. S rostoucí globalizací a nedokonalou konkurencí v mezinárodním obchodě proto oslabují argumenty ve prospěch režimu flexibilních měnových kurzů v malých otevřených ekonomikách.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ACTA_1_2008_Novotny.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vandová, B. 24. 7. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3175/ACTA_1_2008_Novotny.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/3175/ACTA_1_2008_Novotny.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3175/ACTA_1_2008_Novotny.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/3175/ACTA_1_2008_Novotny.pdf?info
Vloženo
Út 24. 7. 2012 15:02

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Barbora Vandová, učo 25116
Atributy
 

ACTA_1_2008_Novotny.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3175/ACTA_1_2008_Novotny.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3175/ACTA_1_2008_Novotny.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
507,5 KB
Hash md5
97e2f2731a936c822117b555e5585882
Vloženo
Út 24. 7. 2012 15:02

ACTA_1_2008_Novotny.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/3175/ACTA_1_2008_Novotny.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/3175/ACTA_1_2008_Novotny.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
51,5 KB
Hash md5
f48fed0cb40d0a7bf5f3deafb3f37af6
Vloženo
Út 24. 7. 2012 15:02
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 5. 8. 2021 12:24