Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. MATES, Pavel. Autoremedura ve správním řízení. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2015, roč. 23, č. 9, s. 314-316. ISSN 1210-6410.
 2. MATES, Pavel. Co s nicotným správním rozhodnutím. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 2015, č. 6, s. 39-42. ISSN 1802-3843.
 3. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Czech accounting academia and practice: historical roots and current issues. Accounting and Management Information Systems. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, 2015, roč. 14, č. 2, s. 328-361. ISSN 1583-4387.
 4. HOLUB, Martin a Milan ŠLAPÁK. Deset let důchodového pojištění v ČR jako členské země EU. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2015, roč. 9, č. 2. ISSN 1802-5854.
 5. BRADA, Jaroslav. Detekce účastníků anonymních transakcí akciovými tituly. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 3, s. 77-91. ISSN 1801-8211.
 6. VOSTATEK, Jaroslav. Děti, penze a pojistné. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2015, č. 2, s. 12-17. ISSN 1802-5854.
 7. MATES, Pavel. Disciplinární odpovědnost podle zákona o státní službě. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2015, roč. 14, č. 4, s. 87-90. ISSN 1213-5313.
 8. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Economic development and transformation of higher education. Ekonomika obrazovaniia. 2015, č. 3, s. 4-11. ISSN 1609-4654.
 9. BÍLKOVÁ, Diana. Financial Level of Czech and Slovak Employees. Journal of Modern Accounting and Auditing. New York: David Publishing Company, 2015, roč. 11, č. 1, s. 41-50. ISSN 1548-6583.
 10. MAREK, Karel. Jak uzavírat smlouvy. Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, 12/2015, s. 1477-1485. ISSN 1335-6461.
 11. BRUNA, Eduard. K diskusi o subjektu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Bulletin advokacie č. 5. Praha: Česká advokátní komora, 2015, č. 5, s. 25-28. ISSN 1210-6348.
 12. MAREK, Karel. K úvěru a zápůjčce. Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, 11/2015, s. 1336-1347. ISSN 1335-6461.
 13. MAREK, Karel. Ke kontraktaci. Komorní listy, časopis Exekutorské komory ČR. Praha: Exekutorská komora ČR, 2015, roč. 2015, IV., s. 14-19. ISSN 1805-1081.
 14. MAREK, Karel. Ke smlouvě o obchodním zastoupení. Justičná revue. Bratislava: MInisterstvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, 10/2015, s. 1212-1220. ISSN 1335-6461.
 15. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-22. ISSN 1801-7118.
 16. HRONOVÁ, Štěpánka a Vilém KUNZ. Moderní komunikační technologie využitelné ke snížení dopadu činnosti firmy na životní prostředí a systémová podpora odpovědného podnikání. Acta Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, XVII, č. 2, s. 68-78. ISSN 1338-4430.
 17. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Nad novelou zákona o přestupcích. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2015, roč. 23, 21/2015, s. 732-736. ISSN 1210-6410.
 18. ČERVENKA, Miroslav. Nová mezinárodní doporučení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 1, s. 125-132. ISSN 1801-8211.
 19. VAVRUŠKOVÁ, Adriana. Podezřelé obchody a zajišťování finančních prostředků Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí ČR. Bankovnictví. Praha, 2015, č. 9, s. 12-17. ISSN 1214-9810.
 20. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. Postoje českých marketérů k udržitelnosti a etice v marketingové komunikaci. Acta Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, XVII, č. 2, s. 35-44. ISSN 1338-4430.
 21. MAREŠ, David. Prediction of Mortage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Journal of Finance and Bank Management. Madison, 2015, roč. 3, č. 1, s. 134-138. ISSN 2333-6064.
 22. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Price Convergence to the Euro Area and Preparedness of the Czech Republic for the Adoption of the Euro. International Journal of Business and Management Study – IJBMS. New York: IRED, 2015, roč. 2, č. 1, s. 155-159. ISSN 2372-3955.
 23. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. Proces uzavírání smluv dle nového občanského zákoníku v kontextu principů evropského smluvního práva. Obchodní právo. Praha: Pospíšil, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 426-435. ISSN 1210-8278.
 24. VALENČÍK, Radim a T. OTÁHAL. Příčiny problémů boje s korupcí ve střední a východní Evropě z pohledu teorie redistribučních systémů: Proti čemu a jak bojovat? Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 23-43, 11 s. ISSN 1801-7118.
 25. SCHLOSSBERGER, Otakar. SEPA – příležitost pro všechny? Historické souvislosti. Praha: Česká národní banka, 2015.
 26. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Transferred price and the sector of productive services as the key preconditions to smart, sustainable, and inclusive growth. Economy&Business. Bulharsko, Burgas: Science Events Ltd, 2015, č. 9, s. 179-194. ISSN 1314-7242.
 27. KUNZ, Vilém a J. MÍSAŘ. Uplatňování společensky odpovědného chování a CSR reportování v energetické skupině Czech Coal. Acta Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, roč. 17, č. 1, 7 s. ISSN 1338-4430.
 28. PRŮŠA, Ladislav. Význam starobních důchodů při zabezpečení potřeb seniorů v závislosti na míře jejich soběstačnosti v ČR. Economic Review. Bratislava: University of Economics, 2015, roč. 44, č. 3, s. 323-338. ISSN 0323-262X.
 29. STRAUS, Jiří. Zamyšlení nad vztahem kriminalistika a forenzní vědy. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, 2015, roč. 47, č. 2, s. 112-119. ISSN 1210-9150.
 30. 2014

 31. DLASKOVÁ, Gabriela. Риски разработок международных бухгалтерских стандартов в области финансовых инструментов (Risks of Developments in International Accounting Standards for Financial Instruments). Контроллинг (Controlling). Moscow: Российский индекс научного цитирования, 2014, No. 1/51, s. 46-50. ISSN 1998-6157.
 32. BÍLKOVÁ, Diana. Alternative Approach to Estimating the Parameters of Continuous Probability Distribution: Use of Order Statistics. Theoretical Mathematics & Applications. London: Scienpress Ltd, 2014, Vol. 4, No. 1, s. 1-54, 55 s. ISSN 1792-9687.
 33. BÍLKOVÁ, Diana. Alternative Tools of Statistical Analysis: L-moments and TL-moments of probability distributions. Pure and Applied Mathematics Journal. New York: Science Publishing Group, 2014, Vol. 3, No. 2, s. 14-25. ISSN 2326-9790.
 34. HAVLÍČEK, Karel, Ivana TURKOVÁ a Gabriela DLASKOVÁ. Analysis of Large-Scale Privatisation in the Czech Republic in the Years 1991-2005 on the Sample of Selected Privatised Companies. Entrepreneurial Business and Economics Review. Krakow: Cracow University of Economics, 2014, roč. 2, č. 4, s. 51-70. ISSN 2353-883X.
 35. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Analysis of long-run GDP development in the USA, the EU15, China and the USSR/Russia. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2014, roč. 94, č. 4, s. 15-28, 13 s. ISSN 0322-788X.
 36. BŘEČKOVÁ, Pavla. Basic controlling tool in SMEs (small and mid-sized enterprises). Контроллинг (Controlling). Moscow: Российский индекс научного цитирования, 2014, No. 1/51, s. 68-73. ISSN 1998-6157.
 37. WAWROSZ, Petr a Michal BLAHOUT. Behavioral Economics and Cyber Crime. European Scientific Journal, Special edition. Portugalsko, 2014. ISSN 1857-7881.
 38. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Behavioural and Empirical Topics for Discussion on Economic Science Paradigms. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 8, č. 2, s. 100-112. ISSN 1802-792X.
 39. BUDINSKÝ, Petr a V. SVOBODA. Can telecommunications play an important role in diversifying investment risk? The New Economy. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014, s. 47-58, 5 s. ISSN 1336-1732.
 40. ZÁPAL, Jan. Consumption Tax Incidence: Evidence from Natural Experiment in the Czech Republic. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, 2/2014, s. 149-166. ISSN 1802-792X.
 41. STARÝ, Marek. Čtyři reverzy k zemi z doby jagellonské ve fondu Archiv České koruny. Právněhistorické studie 38. Praha: Karolinum, 2014, č. 2, s. 97-107. ISSN 0079-4929.
 42. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Determinants of Management of the 21st Century, their Impact on Communication and the University Education. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, roč. 4, č. 2, s. 30-34. ISSN 1804-7890.
 43. BÍLKOVÁ, Diana. Development of Wages and Salaries of Czech Employees During the Last Period by Educational Attainment and Forecasts for 2011 and 2012. Journal of Statistical Science and Application. New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 2, No. 1, s. 24-36. ISSN 2328-224X.
 44. ROUBAL, Ondřej. Dictatorship of Fast-Running Time Within The Society of Experience. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, roč. 5, č. 1, s. 86-92. ISSN 1338-130X.
 45. LEGIERSKÁ, Yvona. Direct and Indirect Housing Support and Financial Crisis. China-USA Business Review. New York: David Publishing, 2014, Vol. 13, No. 5, s. 327-338. ISSN 1537-1514.
 46. WAWROSZ, Petr a Ivana TURKOVÁ. Dynamické parametry intenzity a extenzity na příkladu firmy Nu Skin. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2014, roč. X, č. 1, s. 80-91. ISSN 1801-7118.
 47. HAVLÍČEK, Karel. Effect of controlling on performance of small and mid-sized enterprises. Контроллинг (Controlling). Moscow: Российский индекс научного цитирования, 2014, No. 1/51, s. 78-86. ISSN 1998-6157.
 48. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Faktoring v ČR – současný stav a perspektiva vývoje. Finančné trhy. Bratislava: Derivat, 2014, č. 4, 14 s. ISSN 1336-5711.
 49. BÍLKOVÁ, Diana. Financial Recession and the Wages of the Czech Employees by Educational Attainment. Journal of US-China Public Administration. New York: David Publishing Company, 2014, roč. 11, č. 10, s. 839-851.
 50. TICHÝ, Jaromír. Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe. Ekonomické listy VŠEM. Praha: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, 2014, roč. 5, č. 1, s. 3-15. ISSN 1804-4166.
 51. TICHÝ, Jaromír. Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe. Ekonomické listy VŠEM. Praha: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, 2014, roč. 5, č. 1, s. 3-15. ISSN 1804-4166.
 52. VAVERA, F. a Pavel MATES. Fond zábrany škod a úhrada za zásah jednotky požární ochrany. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2014, roč. XLVII, č. 3, s. 203-208. ISSN 0139-6005.
 53. JURÁSEK, Miroslav. Francis Fukuyama a jeho teze „Konec historie“. Politické vedy. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov – UMB, 2014, roč. 17, č. 3, s. 189-217. ISSN 1338-5623.
 54. BÍLKOVÁ, Diana. Global Economic Crisis and the Wages of the Czech Employees by Educational Attainment. Management and Engineering,. New York: Science Publishing Group, 2014, Vol. XXII, No. 6/155, s. 962-971. ISSN 1314-6327.
 55. KUBÍČKOVÁ, Dana a I. JINDŘICHOVSKÁ. Impact of IFRS Reporting on Prediction of Development of Financial Conditions of Czech Firms. International Journal of Business and Social Science. 2014, roč. 5, č. 1, s. 215-225. ISSN 2219-1933.
 56. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) Adoption on Key Financial Ratios: The Case of the Czech Republic. Journal of Modern Accounting and Auditing. New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 10, No. 2, s. 133-146. ISSN 1548-6583.
 57. PETRŮ, Naděžda, Milan KAŠÍK a Maroš MAREJKA. Innovation in Quality Management of a University and its Communication. Grant journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, roč. 3, č. 2, s. 56-60. ISSN 1805-0638.
 58. PETRŮ, Naděžda. Integrace znalostního managementu, tvořivosti a inovací pro zvyšování konkurenceschopnosti malé a střední firmy. Andragogická revue. Praha: UJAK, 2014, roč. V, č. 1, s. 24-36. ISSN 1804-1698.
 59. PERTOLD-GEBICKÁ, Barbara. Job Market Polarization and Employment Protection in Europe. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, 2/2014, s. 132-148. ISSN 1802-792X.
 60. MERTL, Jan. K otázce organizace a poskytování zdravotní péče ve vyspělých zemích. Sociálno-ekonomický obzor. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2014, roč. 2, č. 1, s. 48-62. ISSN 1339-2387.
 61. VOSTATEK, Jaroslav. Liberální penzijní model a sociální penze. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2014, č. 2, s. 8-12. ISSN 1802-5854.
 62. KONEČNÝ, Tomáš. Linkages between the Financial and Real Sectors across Interest Rate Regimes: The Case of the Czech Republic. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, 2/2014, s. 113-131. ISSN 1802-792X.
 63. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Marketing Communication Trends in Higher Education Environment. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, Vol. 4, No. 1, s. 63-67. ISSN 1804-7890.
 64. MIHOLA, Jiří a Diana BÍLKOVÁ. Measurement of Multicolinearity Using Determinants of Correlation Matrix. International Journal of Mathematical Sciences. London: Recent Science Publications, 2014, Vol. 34, No. 2, s. 1543-1549. ISSN 2051-5995.
 65. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Na téma retroaktivity. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2014, roč. 22, č. 6, s. 206-208. ISSN 1210-6410.
 66. MATES, Pavel. Odvolání účastníkem správního řízení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2014, roč. 2014, č. 10, s. 33-35. ISSN 1210-6348.
 67. PAVLÁT, Vladislav, Otakar SCHLOSSBERGER a Karel HAVLÍČEK. On Development of SIFIs Theory and International SIFIs Regulation. Journal of Business (IBSUJB). Tbilisi: IBSU, 2014, Vol. 3, No. 1, s. 33-39. ISSN 2233-369X.
 68. PAVLÁT, Vladislav. On selected problems of interdisciplinary methogologies application in economic research. Formuvanija rinkovoi ekonomiki. Kyjev, 2014, No. 31, s. 45-53.
 69. PAVLÁT, Vladislav. On the Process of Financial Markets´Globalization. Miedzynarodowe stosunki gospodarcze. Katowice: Uniwersystetu ekonomicznego w Katowicach, 2014, No. 184, s. 9-18. ISSN 2083-8611.
 70. JURÁSEK, Miroslav. Podmanivá síla Huntingtonova konceptu střetu civilizací. Medzinárodné vztahy. Bratislava: University of Economics, 2014, roč. XII, č. 2, s. 125-149. ISSN 1336-1562.
 71. SCHLOSSBERGER, Otakar. Regulation of electronic payment services. International Journal of Management Cases. Access Press, 2014, Vol. 16, No. 4, s. 69-75. ISSN 1741-6264.
 72. LACINA, Karel. Remarks to Management Role in Contemporary Public Administration. Journal Management:Science and Education. Žilina: Žilinská univerzita, 2014, č. 1, s. 49-51. ISSN 1338-9777.
 73. BÍLKOVÁ, Diana. Robust Parameter Estimation Methods: L-Moments, TL-Moments of Probability Distributions. Journal of Appled Mathematics & Bioinformatics. London: Scienpress Ltd, 2014, Vol. 4, No. 2, s. 47-83. ISSN 1792-6602.
 74. BÍLKOVÁ, Diana. Robust Parameter Estimations Using L-Momets, TL-Momets and the Order Statistics. American Journal of Applied Mathematics. New York: Science Publishing Group, 2014, Vol. 2, No. 2, s. 36-53. ISSN 2330-0043.
 75. BERKA, Petr. Rule-Based Prediction of Short Term Electric Load. European Scientific Journal. Portugalsko, 2014, roč. 3, September 2014 SPECIAL edition, s. 325-329. ISSN 1857-7881.
 76. HAVLÍČEK, Karel a Ondřej ROUBAL. Sales Management and Sales Communication in SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2014, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 29-42, 13 s. ISSN 1108-2976.
 77. HRADEC, Milan. Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje. Finančné trhy. Bratislava: Derivat, 2014, č. 4. ISSN 1336-5711.
 78. PROROK, Vladimír a I. ŠVIHLÍKOVÁ. Strategic decision making in the chaos - era. Vestnik Karagandijskovo univerzitěta. Karaganda: serie istorija, filosofia, 2014, č. 3, s. 133-141, 8 s. ISSN 0142-0843.
 79. PROROK, Vladimír a I. ŠVIHLÍKOVÁ. Strategičeskie rešenia v usloviach chaosa. Gosudarstvenaia služba. Moskva, 2014, č. 5, s. 63-67, 4 s. ISSN 2070-8378.
 80. VOSTATEK, Jaroslav. Tax Treatment of Public and Private Pensions. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 8, č. 1, s. 7-27. ISSN 1802-792X.
 81. SIMIONESCU, Mihaela. The Beta-convergence Analysis and Regional Disparities in EU-28. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, 2/2014, s. 167-177. ISSN 1802-792X.
 82. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Š. KOCMANOVÁ. The Development of Accounting and Application of IFRS in the Czech Republic. Accounting and Management Information Systems. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, 2014, Vol. 13, No. 2, s. 198-235. ISSN 1583-4387.
 83. ROUBAL, Ondřej a Karel HAVLÍČEK. The Role of hapiness in the socio-economic environment. Journal of Social Sciences. Tbilisi: IBSU - International Black Sea University, 2014, Vol. 2, No. 2, s. 15-23. ISSN 2233-3878.
 84. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Transfer of dividends to shareholders of banks from the Czech Republic abroad. International Journal of Arts and Commerce. Center for Enhancing Knowledge (CEK), 2014, Vol. 3, No. 2, s. 23-32. ISSN 1929-7106.
 85. BÍLKOVÁ, Diana. Trimmed L-Moments: Analogy of Classical L-Moments. American Journal of Mathematics and Statistics. Rosemead, California: Scientific & Academic Publishing, 2014, Vol. 4, No. 2, s. 80-106. ISSN 2162-948X.
 86. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Types of deffered tuition and attemps to establish them in the Czech Republic. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2014, XVII, č. 3, s. 111-124. ISSN 1212-3951.
 87. LEGIERSKÁ, Yvona. Value-Added Tax (VAT) on Selected Financial Transactions. Journal of Modern Accounting and Auditing. New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 10, No. 8, s. 846-852. ISSN 1548-6583.
 88. VALENČÍK, Radim, Ondřej ČERNÍK a Petr WAWROSZ. Von Neumnn-Morgenstern Modified Generalized Raiffa Solution and its Application. Contributions to Game Theory and Management. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 2014, No. VII, s. 393-403. ISSN 2310-2608.
 89. POTOCKÝ, Tomislav. Výzkum za účelem vytvoření vzdělávacího standardu pro profesně zaměřenou výuku německého jazyka na vysokých školách s ekonomickou profilací. ACC JOURNAL. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, XX, č. 3, s. 30-37. ISSN 1803-9782.
 90. BÍLKOVÁ, Diana. Wages and Salaries of Czech Men and Women at the Beginning of the Third Millennium and the Impact of the Economical Recession on Their Development. Journal of Statistical Science and Application. New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 2, No. 2, s. 70-78. ISSN 2328-224X.
 91. IBL, P., V. PORADA a Eduard BRUNA. Základni kategorie zpravodajské činnosti namířené proti terorismu, její organizace a technické prostředky. Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije). Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2014, roč. 16/2014, s. 205–216. ISSN 2299-4033.
 92. LEGIERSKÁ, Yvona. Zdaňování bank v České republice. Finančné trhy. Slovensko: Derivat s.r.o., 2014, roč. 2014, č. 2, s. 1-11, 12 s. ISSN 1336-5711.
 93. BEDRETDINOV, Rafik. Zrod nového paradigmatu finančních trhů. Finančné trhy. Bratislava: Derivat, 2014, č. 3, 9 s. ISSN 1336-5711.
 94. MATES, Pavel a V. SMEJKAL. Zřízení datové schránky jako subjektivní právo. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2014, roč. 22, č. 1, s. s. 30-31. ISSN 1210-6410.
 95. 2013

 96. HAVLÍČEK, Karel. Контролли¬нг и управление¬ рисками в малой и средней фирме. Экономиче¬ский анализ: теория и практика. Moskva, 2013, No. 10. ISSN 2073-039X.
 97. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Analysis of the share of the extensive and intensive factors on changes of the output on all level of the economy. Discussions on Estonian economic policy: Theory and practice of economic policy. Estonsko, 2013, Vol. 21, No. 1, s. 85-102. ISSN 1736-5597.
 98. SCHLOSSBERGER, Otakar a Karel HAVLÍČEK. Cross-Border Credit Transfers, SEPA Project Implementation and their Effect on SME´s. Tbilisi: IBSU Journal of Business (IBSUJB). 2013, Vol. 2, No. 1. ISSN 2233-369X.
 99. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. CSR Reporting and its Use by Enterprises in the Czech Republic. Management: Science and Education. Žilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina & Institute of Management by University of Žilina, EDIS, 2013, č. 1, s. 31-34, 3 s. ISSN 1338-9777.
 100. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Current Changes in the Role of the Insurance Sector. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013, roč. 7, č. 1, s. 31-45. ISSN 1802-792X.
 101. VYBÍHAL, Václav. Daňové aspekty řešení aktuálních demografických problémů. Acta Sting. Brno: Akademie Sting, o.p.s., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 7-16. ISSN 1805-1391.
 102. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Development Intensity of four Prominent Economies. Statistika. Praha: Czech Statistical Office, 2013, Vol. 93, No. 3, s. s. 26-40. ISSN 1804-8765.
 103. MATES, Pavel. Doručování do datových schránek. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, roč. 21, č. 13-14, s. s. 482-484. ISSN 1210-6410.
 104. MATES, Pavel. Dvakrát na téma blokového řízení. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, roč. 21, č. 19, s. s. 666-667. ISSN 1210-6410.
 105. ANÝŽOVÁ, Petra. Ekvivalence položek v mezinárodních datech: základní vymezení a možnosti analýzy. Data a výzkum – SDA Info. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2013, Vol. 7, No. 1, s. pp. 29-56, 8 s. ISSN 2336-2391.
 106. HELÍSEK, Mojmír. Export Potential of SMEs and Euro Adoption in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Issue 4, s. 71-78. ISSN 1108-2976.
 107. BUDINSKÝ, Petr. G-Barbell as an instrument for bond portfolio investment. Nová ekonomika. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013, Vol. VI, No. 4, s. pp. 147-156. ISSN 1336-1732.
 108. BUDINSKÝ, Petr. G-Barbell as an instrument for bond portfolio investment. Nová ekonomika. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013, roč. 6, č. 4, s. 147-156. ISSN 1336-1732.
 109. TICHÝ, Jaromír. Higher Education Funding in the Czech Republic in the years 2001-2011. European Scientific Journal, December 2013/SPECIAL edition. 2013, vol. 4, s. pp. 241-255. ISSN 1857-7881.
 110. HELÍSEK, Mojmír. How Far Along is Euro Adoption in the Czech Republic? Benefits for Business Still Remain. Central European Business Review. 2013, Vol. 2, No. 1, s. pp. 21-27. ISSN 1805-4854.
 111. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, E. UGURLU a Dana KUBÍČKOVÁ. Changes in Capital Structure of Czech SMEs: A Dynamic Panel Data Approach. Ekonomika a management. Praha: Oeconomica, 2013, Vol. 7, No. 3, s. pp. 5-29. ISSN 1802-8470.
 112. KUBÁTOVÁ, Květa. Impact of the Crisis on the Structure of Tax Revenues of OECD Countries. Littera Scripta. 2013, roč. 6, č. 1, s. s. 51-60. ISSN 1805-9112.
 113. ROUBAL, Ondřej a Karel HAVLÍČEK. Individualization, insecurity and confidence in the context of social effects and marketing communication. Kyjev: Editorial Office, 2013, No. 7 (145), s. p. 439-450. ISSN 1993-6788.
 114. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. International classification of accounting systems and effects of IFRS adoption. International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT) – special issue: knowledge strategies, decision making and IT in emergent economies. The Notrh American Institute of Science and Information Technology, 2013, Vol. II, s. pp. 83-105. ISSN 1923-0265.
 115. HELÍSEK, Mojmír. Is the Euro Undergoing a Crisis? European Scientific Journal. 2013, Vol. 9, No. 34, s. pp. 71-82. ISSN 1857-7881.
 116. MATES, Pavel. Jiné prameny práva. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 22, č. 1, s. 22 - 27, 5 s. ISSN 1802-3843.
 117. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. K některým otázkám významu skutku ve správním právu trestním. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2013, roč. 12, č. 11-12, s. s. 259-262. ISSN 1213-5313.
 118. PAVLŮ, Dušan. Kde je ukryta komunikační specifika veletrhů a výstav a proč ji hledá jen tak málo marketérů? dot.Comm – časopis pre teóriu, výskum a prax mediálnej a marketingovej komunikácie. 2013, roč. 1, č. 1-2/2013, s. s. 7-18. ISSN 1339-5181.
 119. BŘEČKOVÁ a karel HAVLÍČEK. Leaders Management and Personnel Controlling in SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 3-14, 11 s. ISSN 1108-2976.
 120. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jiří SOUČEK. Management of Receivables in SMES in the Czech Republic. European Research Studies Journal. International Strategic Management Association, 2013, V XVI, s. 97-112. ISSN 1108-2976.
 121. PAVLŮ, Dušan. Marketing and Marketing Communication in SMEs. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, č. 4, s. 113-126. ISSN 1108-2976.
 122. BLAŽEK, Petr. Medicínskoprávní a trestněprávní aspekty asistované reprodukce. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 2013, roč. 21 roč., č. 9, s. 312-321, 9 s. ISSN 1210-6410.
 123. BUDINSKÝ, Petr. Modelling bond portfolio convexity using barbell portfolio. Nová ekonomika. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013, Vol. VI, No. 3, s. pp. 73-81. ISSN 1336-1732.
 124. BUDINSKÝ, Petr. Modelling bond portfolio convexity using barbell portfolio. Nová ekonomika. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013, roč. 6, č. 3, s. 73-81. ISSN 1336-1732.
 125. HAVLÍČEK, Karel a Otakar SCHLOSSBERGER. New Trends of Management of European SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 43-56, 13 s. ISSN 1108-2976.
 126. PROROK, Vladimír a M. CUPALOVÁ. Obraz Rosii v predstavlenijach češskoj obšestvenosti i SMI (The Image of Russia in the Czech Public and Czech Mass Media). PolitBook. 2013, No. 4, s. 47-60. ISSN 2227-1538.
 127. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Odpovídá vývoj Škoda Auto znalostní společnosti? Trendy v podnikání. ZČU Plzeň, 2013, č. 4, s. s. 72-79. ISSN 1805-0603.
 128. PAVLÁT, Vladislav. On the Changing Structure of the World Financial Markets. Miedzynarodowe stosunki ekonomiczne-wybrane stosunki instytucionalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności. Katowice: Uniwersystetu ekonomicznego w Katowicach, 2013, No. 170, s. 11-20. ISSN 2083-8611.
 129. ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, Juraj NEMEC, Martina PETROVÁ a Beáta MERIČKOVÁ. Outsourcing by Private and Public Organisations: How much Could Public Bodies Learn? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013, Vol. 7, No. 1, s. 63-79. ISSN 1802-792X.
 130. VOSTATEK, Jaroslav. Panevropský penzijní systém a česká reforma. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2013, roč. 2013, č. 4, s. s. 15-19, 5 s. ISSN 1802-5854.
 131. SCHLOSSBERGER, Otakar. Possible approaches to applying the AML process in the banking sector. Annual Proceedings of the National Business and Economics Society. 2013, 17 s. ISSN 2151-3333.
 132. ROUBAL, Ondřej. Poznání sociálního profilu studentů a jeho role v marketingové praxi vysokých škol ve společnosti vědění. Communication Today. Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. 4, č. 1, s. 60-76. ISSN 1338-130X.
 133. BLAHA, Jaroslav. Problémy a rozvoj vzdělávání v Evropě z historicko-srovnávacího pohledu. Sociálno-ekonomický obzor. Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2013, roč. 1, č. 3, s. s. 74-86. ISSN 1339-2387.
 134. PETRŮ, Naděžda, Miloš KREJČÍ a M. HLAVNIČKA. Pursuing Talents in Czech Higher Education Based on Analysis Of Functional Model in Germany. Grant journal. Magnanimitas Assn, 2013, Vol. 2, No. 2, s. pp. 47-51. ISSN 1805-0638.
 135. HAVLÍČEK, Karel, Pavla BŘEČKOVÁ a V. ZAMPETA. Quality Management as a Part of CRM. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 15-28, 13 s. ISSN 1108-2976.
 136. BUDINSKÝ, Petr, Herbert HEISSLER a Petr WAWROSZ. Relationship between bond spreads and CDS spreads. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2013, roč. IX, č. 4, s. s. 52-64. ISSN 1801-7118.
 137. BUDINSKÝ, Petr, Herbert HEISSLER a Petr WAWROSZ. Relationship between bond spreads and CDS spreads. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2013, IX, č. 4, s. 52-64. ISSN 1801-7118.
 138. HAVLÍČEK, Karel. Restructuring of small and medium enterprises. Actual Problems of Economics. Kyjev: Editorial Office, 2013, No. 09. ISSN 1993-6788.
 139. HAVLÍČEK, Karel. Role řízení v malých a středních firmách. Manažerské účetnictví. Moskva, 2013, No. 09. ISSN 1814-8476.
 140. MERTL, Jan. Role sociální politiky v současnosti. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2013, č. 1, s. s. 21-28. ISSN 1214-4967.
 141. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Růst ceny zlata jako možný signál potíží na finančních trzích. Scientia et Societas. 2013, roč. 1, č. 1, s. s. 31-42. ISSN 1801-7118.
 142. VÁMOŠOVÁ, J., Vladimír NULÍČEK a Jan LÁNSKÝ. Sběr a přenos dat ze vzdálených oblastí pomocí sítě GSM/3G. Energetika. 2013, Vol. 63, No. 11, s. pp. 628-633. ISSN 0375-8842.
 143. HAVLÍČEK, Karel a Pavla BŘEČKOVÁ. Significance and Differences of Marketing and Sales Controlling. Central European Business review. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, Vol. II, No. 3, s. 36-42. ISSN 1805-4854.
 144. ULRYCHOVÁ, Eva. Simple economic applications of matrices. Acta academica karviniensia. 2013, roč. 2013, No. 3, s. pp. 190–199. ISSN 1212-415X.
 145. ČECHÁK, Vladimír. Teoretická východiska komparace modelů výkonu veřejné správy. Scientific Papers of the University of Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, Vol. XX, No. 26 P1/2013, s. pp. 5-16. ISSN 1211-555X.
 146. ČECHÁK, Vladimír. Teoretická východiska komparace modelů výkonu veřejné správy. Scientific Papers of the University of Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, Vol. XX, No. 26 (1/2013), s. 5-16, 11 s. ISSN 1211-555X.
 147. TICHÝ, Jaromír. The funding of tertiary education in the czech republic - theoretical background. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. © Magnanimitas., 2013, Vol. 3, No. 2, s. pp. 66-70. ISSN 1804-7890.
 148. KUBÁTOVÁ, Květa. The Impact of Implicit Rates on Corporate Tax Revenue in the EU Countries. Societas et Iurisprudentia. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013, roč. I, č. 1, s. 191-203. ISSN 1339-5467.
 149. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. The Share of Extensive and Intensive Factors on GDP Development of Selected EU Countries. European Scientific Journal, Special edition. 2013, Vol. 1, s. pp. 215-221. ISSN 1857-7881.
 150. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Vybrané bariéry investic do lidského kapitálu. Naše společnost. 2013, roč. 11, č. 1, s. s. 36-43. ISSN 1214-438X.
 151. BEDRETDINOV, Rafik. Vznik ekonomických myšlenek. Aktuální problémy humanitních a přírodních věd (Aктуальные гуманитарных и естественных наук). 2013, No.10 (57), s. pp. 138-141. ISSN 2073-0071.
 152. PAVLŮ, Dušan. Vznik reklamního průmyslu v českých zemích. Communication Today. Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. IV., č. 1, s. 48-58. ISSN 1338-130X.
 153. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Zákaz pobytu jako sankce za přestupek. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2013, roč. 2013, č. 3, s. s. 67-69. ISSN 1213-5313.
 154. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Zamyšlení nad ústavností správního deliktu provozovatele vozidla. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 22, č. 4, s. s. 14-17. ISSN 1802-3843.
 155. ZICH, František. Žitý prostor, mentální mapy a reklama. Communication Today. Trnava: FMK UCM v Trnave, 2013, roč. 4, č. 1, s. 7-16. ISSN 1338-130X.
 156. 2012

 157. BEDRETDINOV, Rafik a Jiří MIHOLA. Методика анализа экономического развития. Aktuální problémy humanitních a přírodních věd (Aktual'nyye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk ). 2012, roč. 2012, No. 10 (45), s. 135-138, 3 s. ISSN 2073-0071.
 158. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Экономическая теория и практика на распутье. Aktuální problémy humanitních a přírodních věd. 2012, č. 4 (39), s. 81-82. ISSN 2073-0071.
 159. BEDRETDINOV, Rafik a Jiří MIHOLA. Методика анализа экономического развития (Metoda analýzy ekonomického rozvoje). Aktuální problémy humanitních a přírodních věd (Aktual'nyye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk ). 2012, roč. 45, č. 10, s. 135-138, 3 s. ISSN 2073-0071.
 160. HILOVSKÁ, Katarína a Peter KONCZ. Application of Artificial Intelligence and Data Mining Techniques to Financial Markets. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 62-76. ISSN 1802-792X.
 161. SCHLOSSBERGER, Otakar. Current possibiliteis of the cooperative banking. International Journal of Management Cases. Accass Press, 2012, roč. 14, č. 2, s. 126-131, 5 s. ISSN 1741-6264.
 162. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Data Mining Tools in Science Education. Journal of Systemics, Cybernitics and Informatics. USA: Publisher IIIS, 2012, Vol. 10, No. 6, s. pp. 82-87. ISSN 1690-4524.
 163. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Dificult way to the knowledge society. Journal of International Scientific Publication. Educational Alternatives. 2012, roč. 10, č. 4, s. 149-157. ISSN 1313-2571.
 164. MIHOLA, Jiří, Jan CAMPBELL a Milan VLACH. DÔSLE DKY KVANTOVÁNÍ VÝRO BNÝCH FAKTOROV. ACTA OECONOMICA UNIVERSITATIS SELYE. Komárno, Slovensko: Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2012, roč. 1/1, č. 1, s. 27 - 36. ISSN 1338-6581.
 165. LECHNER, T. a Pavel MATES. E-Government v evropském prostředí. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, roč. 45, č. 4, s. 249-256, 7 s. ISSN 0139-6005.
 166. SCHLOSSBERGER, Otakar. Electronic form of the contract – fantasy or reality (in the Czech Republic). International Journal of Sales, Retailing and Marketing. UK: Accass Press, 2012, Vol. 1, No. 2, s. 18-21, 3 s. ISSN 2045-810X.
 167. ROUBAL, Ondřej. Éra nejistoty a nástup „lovecko-hráčské“ společnosti. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 1, s. 6-19, 13 s. ISSN 1338-130X.
 168. JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Generating Social Innovations: Some Recent Experience from Abroad. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 6, č. 2, s. 155-168. ISSN 1802-792X.
 169. MATĚJKA, Filip. Information Frictions and Monetary Policy. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 7-24. ISSN 1802-792X.
 170. HAVLÍČEK, Karel, E. THALASSINOS a L. BEREZKINOVA. Innovation Management and Controlling in SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2012, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 57-70, 13 s. ISSN 1108-2976.
 171. BABECKÝ, J., Luboš KOMÁREK a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Integration of chinese and russian stock markets with world markets: national and sectoral perspectives. BOFIT Discussion Papers. Bank of Finland, 2012, roč. 2012, č. 4, 41 s. ISSN 1456-6184.
 172. BENECKÁ, Soňa. International Reserves and the Financial Crisis: Monetary Policy Matters. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 25-43. ISSN 1802-792X.
 173. MERTL, Jan. K významu konceptu sociálního státu po ekonomické krizi. Scientia et Societas. 2012, roč. 3, č. 1, s. 3-19, 16 s. ISSN 1801-7118.
 174. MATES, Pavel. Moderační právo správních soudů. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2012, roč. 20, č. 17, s. 598-600. ISSN 1210-6410.
 175. HRNČÍŘ, Miroslav. Monetary Policy and Financial Stability. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 44-61. ISSN 1802-792X.
 176. MATES, Pavel. Okolnosti vylučující protiprávnost ve správním trestání. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2012, č. 6, s. 143-145, 2 s. ISSN 1213-5313.
 177. ZICH, František. On the theme of marketing communication side effects. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 1, s. 70-83, 13 s. ISSN 1338-130X.
 178. ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. Outsourcing in private sector in the Czech Republic. Acta Aerarii Publici. 2012, roč. 9, č. 1, s. 83-88, 5 s. ISSN 1336-8818.
 179. HELÍSEK, Mojmír. Potential Impact of the Euro Adoption in the Czech Republic on Relations with the Euro Area. EuroEconomica. 2012, Vol. 31, No. 4, s. 87-97, 10 s. ISSN 1582-8859.
 180. MATES, Pavel. Povaha jmenování děkana fakulty veřejné vysoké školy. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 21, č. 3, s. 34-38, 4 s. ISSN 1802-3843.
 181. MATES, Pavel. Požadavek předvídatelnosti ve správním právu. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2012, roč. 20, č. 12, s. 445-447, 2 s. ISSN 1210-6410.
 182. MATES, Pavel. Právo na informace a jeho limity. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 21, č. 5, s. 42-45, 3 s. ISSN 1802-3843.
 183. TÓTH, Endre. Proudy, metody a myšlení v současném managementu - analýza a přínosy pro zvýšení účinnosti řízení. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 2, s. 40-63. ISSN 1338-130X.
 184. CYHELSKÝ, Lubomír, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. Quality Indicators of Economic Development at All Level of the Economy. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2012, roč. 49, č. 2, s. 29-43, 14 s. ISSN 0322-788X.
 185. KUNZ, Vilém, J. SRPOVÁ a J. MÍSAŘ. Uplatňování principů CSR u podnikatelských subjektů v České republice. Ekonomika a management. Praha: Oeconomica, 2012, roč. 6, č. 4, s. s. 44. ISSN 1802-8470.
 186. MIHOLA, Jiří. Vyjádření vlivu intenzivních faktorů růstu a optimální struktura lidských zdrojů. Sociálno-ekonomická revue. Trenčanská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2012, roč. 10, č. 3, s. 87-96, 9 s. ISSN 1336-3727.
 187. ROUBAL, Ondřej. Vzdělávání marketingových specialistů a očekávání marketingové praxe. AULA. Praha: Karolinum, 2012, roč. XX, č. 1, s. 2-22, 20 s. ISSN 1210-6658.
 188. 2011

 189. HAVLÍČEK, Karel a Radim VALENČÍK. A Game-Theory-Based Analysis of Corruption and its Effects in CEE Countries. Ekonomia Economics. Wroclaw: Wroclaw University of Economics, 2011, roč. 21, č. 14, s. 243- 252, 9 s. ISSN 1899-3192.
 190. MATES, Pavel. Analogie ve správním právu. Správní právo. Praha, 2011, roč. 44, č. 6, s. 342 - 353, 11 s. ISSN 0139-6005.
 191. SUŠICKÝ, Jan. Applicability of Bankruptcy Models at Agricultural Companies. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 241-252. ISSN 1802-792X.
 192. BRYCHTA, Karel. Assessment of Consistency of the Czech Tax Law with European Union Law with a View to Non-Residents Taxation. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 074-092. ISSN 1802-792X.
 193. SCHEU, Harald Christian. Autonomie církve v rozporu s právem na soukromý a rodinný život zaměstnanců. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. XX, č. 3, s. 21-26, 5 s. ISSN 1802-3843.
 194. DIEDERICH, Michael. Corporate Governance in Germany. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 148-165. ISSN 1802-792X.
 195. VYCHOVÁ, Helena. Economic Stimulation of Demand in the Market of Adult Education. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 029-060. ISSN 1802-792X.
 196. NĚMEC, Jiří, V ŠAGÁT a Markéta ŠUMPÍKOVÁ. Experience with the Outsourcing in the Public Sector: Czechia and Slovakia. Acta Aerarii Publici. 2011, roč. 8, č. 2, s. 24-36, 12 s. ISSN 1336-8818.
 197. HELÍSEK, Mojmír. Impacts of Financial Crisis on the Euro Introduction in the Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 5, č. 3, s. 220-240, 20 s. ISSN 1802-792X.
 198. KRÁL, David. Information Security in Small and Medium-Sized Companies. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 061-073. ISSN 1802-792X.
 199. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Investice do lidského kapitálu jako předpoklad úspěšnosti investic do sociálního kapitálu. Naše společnost. 2011, roč. 9, č. 1, s. 3-11, 8 s. ISSN 1214-438X.
 200. SOUČEK, Jiří a Dana KUBÍČKOVÁ. Management of Receivables in Czech Companies – results of empirical research. Ekonomia Economics. Wroclaw: Wroclaw University of Economics, 2011, roč. 21, č. 14, s. 185-193, 8 s. ISSN 1899-3192.
 201. HAVLÍČEK, Karel. Marketing management and marketing controlling of SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2011, Vol. XIV, Issue 4, s. 39-54, 15 s. ISSN 1108-2976.
 202. MATES, Pavel. Odvolání ve správním řízení – ustanovení hodná diskuse. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 7, s. 237-246, 9 s. ISSN 1210-6410.
 203. MATES, Pavel a Z. VANÍČEK. Ochrana soukromí v nálezu Ústavního soudu. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 8, s. II-II, 1 s. ISSN 1210-6410.
 204. KOCOUREK, Ludomír. Počátky a vývoj muzeí na Teplicku a v severozápadních Čechách. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Z Českého Ráje a Podkrkonoší – supplementum. Semily-Turnov, 2011, č. 14, s. 222-238, 16 s. ISSN 1211-975X.
 205. PETROVÁ, Iva. Postoj k reklamě jako její sociální efekt. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, roč. 2, č. 2, s. 78-88, 10 s. ISSN 1338-130X.
 206. MATES, Pavel. Použitelnost koncentrační zásady ve správním řízení. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. 20, č. 2, s. 37-40, 3 s. ISSN 1802-3843.
 207. MATES, Pavel. Právo na informace a ochrana osobních údajů. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. 21, č. 1, s. 22-25, 3 s. ISSN 1802-3843.
 208. GOČEV, Petr. Prospects of Adopting the Euro in the Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 177-185. ISSN 1802-792X.
 209. PRŮŠA, Ladislav. Public Governance, Social Services and Social Assistence Benefits. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 166-176. ISSN 1802-792X.
 210. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Redistribution Systems and Contextual Games. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 198-219. ISSN 1802-792X.
 211. LACINA, Karel. Remarks to the Development of Public Administration from the Concept of „Government“ to the Concept of „Governance“. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 126-147. ISSN 1802-792X.
 212. SCHEU, Harald Christian. Rodina bez manželství. Evropský soud pro lidská práva k statusu partnerství osob stejného pohlaví. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. XX, č. 1, s. 27-33, 6 s. ISSN 1802-3843.
 213. KREBS, Vojtěch. Solidarity and Equity in Social Systems. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 253-264. ISSN 1802-792X.
 214. MATES, Pavel. Státní dozor nad zájmovou samosprávou. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 24, s. 885 - 889, 4 s. ISSN 1210-6410.
 215. VOSTATEK, Jaroslav. The Role of Governance in the Pension Systems. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 106-125. ISSN 1802-792X.
 216. HOLUB, Martin. The Sustainability of Pension Systems throught the Assessment of the Pension Base Calculation. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 1, s. 006-028. ISSN 1802-792X.
 217. PAVLŮ, Dušan. Theory and practice / fighting the recipe cookbooks. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, roč. 2, č. 2, s. 66-77, 11 s. ISSN 1338-130X.
 218. KUBÍČKOVÁ, Dana. Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score. Journal of Competitivness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FAME, 2011, č. 1, s. 38-48, 10 s. ISSN 1804-171X.
 219. ŠUDŘICHOVÁ, Martina. Vliv ekonomické krize na vývoz zboží a státní podporu financování exportu v České republice. Scientific Papers of the University of Pardubice Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, č. 2/2011, s. 199-213, 14 s. ISSN 1211-555X.
 220. 2010

 221. MÜLLEROVÁ, Libuše, Marie PASEKOVÁ a Dana KUBÍČKOVÁ. Analysis of Differences in Reporting According to IFRS in SMEs in the Czech Republic and its influence on Performance. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 106-125, 19 s. ISSN 1802-792X.
 222. SOUČEK, Jiří a Michaela GRESCHIK. Analýza předpisů pro zadávání veřejných zakázek na úrovni bývalých okresních měst ČR. Veřejné zakázky a PPP projekty. 2010, 1., s. 39-43. ISSN 1803-9553.
 223. VOSTATEK, Jaroslav. Development Trends in Social Security with an Emphasis on Europe and Czechia. ACTA VŠFS. Praha: VŠFS, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 71 – 98. ISSN 1802-792X.
 224. RUSNOK, Jiří a Juraj DLHOPOLČEK. End to Age of Naivety: Pension Reforms in Post-Transition Countries. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 59-70. ISSN 1802-792X.
 225. MATES, Pavel. Funkce veřejných sborů. Právní rozhledy. 2010, roč. 18, č. 13, s. 467- 471. ISSN 1210-6410.
 226. LACINA, Karel. Implementace principů "dobrého vládnutí" (Good Governance) a jejich efektivnost. Scientific Papers of the University of Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, roč. 14, 16(1/2010), s. 166-177, 11 s. ISSN 1211-555X.
 227. PAVLOKOVÁ, Kateřina. Intergenerational Solidarity of the Public Health Care Systems in Europe. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 12-46. ISSN 1802-792X.
 228. MATES, Pavel. K některým otázkám projednávání správních deliktů právnických osob a smíšených správních deliktů. Správní právo. 2010, XLIII, č. 4, s. 193 - 203. ISSN 0139-6005.
 229. STARÝ, Marek. Křešovský klášter jako nositel českého obyvatelského práva. Revue církevního práva. 2010, VL, č. 1, s. 81 - 88. ISSN 1211-1635.
 230. SMOLÍK, Jan. Modelování byznys služeb za přispění procesů a agentových přístupů. Systémová integrace. 2010, č. 4, s. 28 - 36. ISSN 1210-9479.
 231. KREBS, Vojtěch. Nový zákon o nemocenském pojištění v České republice. Demografie. Praha: Český statistický úřad, 2010, roč. 52, č. 4, s. 298-304, 6 s. ISSN 0011-8265.
 232. MATES, Pavel. Příspěvek k právnímu řešení problému domácího násilí. Právní zpravodaj. 2010, roč. 8, č. 6. ISSN 1212-8694.
 233. BARR, Nicholas. Reforming Pensions: Principles and Policy Choices. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 1, s. 47-58. ISSN 1802-792X.
 234. PAVLŮ, Dušan. Strategie marketingové komunikace v turbulentní krizové době. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, roč. 1, č. 2, s. 83-92, 9 s. ISSN 1338-130X.
 235. ŠIROKÝ, Jan a Anna KOVÁŘOVÁ. The Causes of Changes in the Rates of Value Added Tax in the Czech Republic and their Possible Impacts. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 121-134. ISSN 1802-792X.
 236. ŠPÁNIK, Miroslav. The Prediction of the Impacts of the Euro Implementation on the Labour Price in the Slovak Republic - The View of Entrepreneurial Entities. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 2010, č. 2, s. 163-174, 13 s. ISSN 1802-792X.
 237. ŠUDŘICHOVÁ, Martina. Vliv kurzového rizika na přeshraniční podnikání malých a středních firem. Scientific Papers of the University of Pardubice. 2010, roč. 16, č. 1, s. 307 – 315. ISSN 1211-555X.
 238. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. What are the Causes of Disturbances of morality in redistribution systems. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 140-162. ISSN 1802-792X.
 239. MATES, Pavel a P. RIEGER. Zákon o základních registrech-přínos k rozvoji e-governmentu. Správní právo. 2010, XLIII, č. 5, s. 295 -313. ISSN 0139-6005.
 240. VOSTATEK, Jaroslav. Zdravotní pojištění a zabezpečení (Základní vývojové tendence). Zdravotnictví v ČR. Praha: Asociace pro rozvoj sociálního lékařství, 2010, roč. 8, č. 3, s. 100-109, 9 s. ISSN 1213-6050.
 241. BURÝŠEK, Slavomír. Zpráva o semináři „Matematika na vysokých školách“. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2010, roč. 55, č. 1, s. 77-78. ISSN 0032-2423.
 242. 2009

 243. KUBÍČKOVÁ, Dana a Pavel SCHRÁNIL. Accountance of the Public Sector – Some problems in accounting procedures for territorial self-governing units, subsidized organizations, state funds and organizational units of the state. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 1, s. 62-69. ISSN 1802-792X.
 244. KUBÁTOVÁ, Květa. Comparative Analysis of Tax Policies Applicable in the New and Original EU Member-Countries. Global Journal of Business Research. 2009, roč. 3, č. 1, s. 91-104. ISSN 1931-0277.
 245. SRPOVÁ, J. a Vilém KUNZ. CSR bychom neměli opouštět v době ekonomické krize. Ekonomika a management. 2009, roč. 2009, č. 1, s. 64-72, 8 s. ISSN 1802-8470.
 246. PRŮŠA, Ladislav. Do Subsidies from the State Budget Enable the Desirable Development of Social Services? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 1, s. 70-76. ISSN 1802-792X.
 247. PAVLÁT, Vladislav. Financial Stability, World Financial Crisis and Financial Markets´ Regulation: Some New Issues. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 48-61. ISSN 1802-792X.
 248. STARÝ, Marek. Frýdlantská léna v Českém ráji a jejich držitelé (stručný přehled a metodologické zamyšlení). Z Českého Ráje a Podkrkonoší – supplementum. Šlechtické rody a jejich sídla v Českém Ráji. 2009, č. 13, s. 281-286. ISSN 1211-975X.
 249. HAMERNÍKOVÁ, Bojka, Alena MAAYTOVÁ, Jaroslav VOSTATEK a Stanislav KLAZAR. Impact of Selected Types of Public Spending on Economic Growth. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 90-105. ISSN 1802-792X.
 250. KUBÁTOVÁ, Květa. Issues of Tax Burden Measuring Using Tax Quota. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 106-115. ISSN 1802-792X.
 251. STARÝ, Marek. Jmenování moravského zemského hejtmana v roce 1578. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2009, CXXVII, č. 2, s. 441-453. ISSN 0323-052X.
 252. CYHELSKÝ, Lubomír a P CYHELSKÝ. K zajištění nejčetnějších obměn hodnot numerického ukazatele. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2009, č. 4, s. 327-335, 8 s. ISSN 0322-788X.
 253. HRNČÍŘ, Miroslav. Monetary Policy and Central Banking in the Wake of the World Financial Crisis. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 137-166. ISSN 1802-792X.
 254. KUBÁTOVÁ, Květa. Optimální zdanění - přehled dosavadní teorie. Český finanční a účetní časopis. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009, č. 3, s. 24-35. ISSN 1802-2200.
 255. KUBÁTOVÁ, Květa. Optimální zdanění – přehled dosavadní teorie. Český finanční a účetní časopis. 2009, č. 3, s. 24-36. ISSN 1802-2200.
 256. KUBÁTOVÁ, Květa. Optimální zdanění – přehled dosavadní teorie. Český finanční a účetní časopis. 2009, č. 3, s. 24 - 36. ISSN 1802-2200.
 257. KOCOUREK, Ludomír. Patrimonia a správa v Českém ráji. Z Českého Ráje a Podkrkonoší. Semily-Turnov, 2009, č. 13, s. 269-278. ISSN 1211-975X.
 258. VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní připojištění je bez státních dotací neprodejné. Fórum sociální politiky. 2009, č. 2. ISSN 1802-5854.
 259. SCHEU, Harald Christian. Pojem odpovědnosti v mezinárodním právu. Jurisprudence. 2009, XVIII, č. 4, s. 32 – 40. ISSN 1802-3843.
 260. KVASZOVÁ, Milena. Proč nám nerozumějí? Informační Bulletin České statistické společnosti. Praha: Česká statistická společnost, 2009, roč. 20, č. 2, s. 10-18, 8 s. ISSN 1210-8022.
 261. NEMEC, Juraj a Miroslav NEMEC. Public Challenges for Sports Management in Slovakia: How to Select the Optimum Legal Form of a Sport Club? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 116-123. ISSN 1802-792X.
 262. VALENČÍK, Radim a Petr BUDINSKÝ. Redistribution Systems, Cross-Coalitions among them and Complexes of Memes Securing their Robustness. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 1, s. 29-47. ISSN 1802-792X.
 263. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální důchodové pojištění můžeme mít také. Fórum sociální politiky. 2009, č. 3. ISSN 1802-5854.
 264. PRŮŠA, Ladislav. Solidarity and Equivalence in the State Benefits System. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, roč. 2009, č. 2, s. 124-136. ISSN 1802-792X.
 265. MERTL, Jan. Soukromé zboží, nebo veřejná služba? Přístupy k roli státu ve zdravotnictví. Scientia et Societas. 2009, roč. 5, č. 1, s. 94-116, 22 s. ISSN 1801-7118.
 266. HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Struktura a objem výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti v ČR z pohledu Lisabonské strategie. Acta Aerarii Publici. 2009, roč. 5, č. 2, s. 16-27, 11 s. ISSN 1336-8818.
 267. HELÍSEK, Mojmír. The Czech Republic´s Progress on its Road to the Euro Area. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009, Vol. 3, č. 1, s. 6-28. ISSN 1802-792X.
 268. 2008

 269. HELÍSEK, Mojmír. Accession of the Czech Republic into euro area and Maastricht convergence criteria from the perspctive of theory of "impossible trinity". ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, Vol. 2, No. 2, s. 138-157. ISSN 1802-792X.
 270. JAKUBÍK, Petr. Credit Risk and Stress Testing of the Czech Banking Sector. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 107-123. ISSN 1802-792X.
 271. MERTL, Jan. České regulační poplatky. Zdravotnictví v České republice. 2008, roč. 2008, č. 4, s. 120-123. ISSN 1213-6050.
 272. HELÍSEK, Mojmír. Do Businesses in the Czech Republic Benefit from the Postponement of the Euro Adoption? Update – Sonderausgabe International. Mainz: University of Applied Sciences, 2008, s. 19-24, 5 s. ISSN 1861-3152.
 273. PAVLŮ, Dušan. Hodnocení obsahových a formálních apelů inzerce automobilových značek. Marketing inspirations. 2008, roč. 3, č. 3, s. 18-21. ISSN 1336-796X.
 274. WAWROSZ, Petr. Implementace norem EU v oblasti obchodního práva, ochrany spotřebitele, životního prostředí a české národní zájmy. Scientia at Societas. 2008, roč. 4, č. 2, s. 118-138. ISSN 1801-7118.
 275. PRUŠVIC, David. Interaction between Monetary and Fiscal Policy in a Small Open Economy with Autonomous Monetary Policy and Fiscal Policy Rule. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 56-79. ISSN 1802-792X.
 276. MATES, Pavel. K některým otázkám ochrany soukromí ve správním právu. Právní rozhledy. 2008, roč. 10, č. 8, s. 367-370. ISSN 1210-6410.
 277. SULITKOVÁ, Ludmila a Hana JORDÁNKOVÁ. Lékaři v Brně v předbělohorském období. Brno v minulosti a dnes XXI. 2008, roč. 2008, s. 71-88. ISSN 0524-689X.
 278. WAWROSZ, Petr. Lisabonská smlouva a národní zájmy ČR. Scientas et Societas. 2008, roč. 4, č. 1, s. 136-163. ISSN 1801-7118.
 279. SCHEU, Harald Christian. Mezi izolací a členstvím - vztahy Švýcarska a Evropské unie. Právník. 2008, roč. 147, č. 3, s. 247-278. ISSN 0231-6625.
 280. BÍLKOVÁ, Diana. Modelování mzdových rozdělení v ČR v letech 2004 a 2005 s využitím logaritmicko-normálních křivek a křivek Pearsonova a Johnsonova systému. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2008, roč. 88, č. 2, s. 149-166, 17 s. ISSN 0322-788X.
 281. HORVÁTH, Roman. Monetary Policy Stance and Future Inflation: The Case of Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 80-106. ISSN 1802-792X.
 282. PAVLŮ, Dušan. Názory na českou reklamu v reflexi Noci reklamožroutů. Marketing inspirations. 2008, roč. 3, č. 2, s. 20-23. ISSN 1336-796X.
 283. PRŮŠA, Ladislav. New system of social services financing: myths and mistakes. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 197-206. ISSN 1802-792X.
 284. PRŮŠA, Ladislav. Potřeba sociálních služeb pro staré občany z dlouhodobého pohledu. Fórum sociální politiky. 2008, roč. 2008, č. 3, s. 23-25. ISSN 1802-5854.
 285. MERTL, Jan. Public economics in current health policy. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 176-188. ISSN 1802-792X.
 286. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Redistribution Systems Theory as a Key to Reality Decoding. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 158-175. ISSN 1802-792X.
 287. MERTL, Jan. Sociální a ekonomické aspekty efektivnosti sociálních služeb. Fórum sociální politiky. 2008, roč. 2008, č. 3. ISSN 1802-5854.
 288. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální důchodové pojištění můžeme mít. FÓRUM sociální politiky. 2008, roč. 2, č. 4, s. 27-29. ISSN 1802-5854.
 289. KUBÁTOVÁ, Květa. Tax mix impact on the growing differencies between the tax quota of the Czech Republic and Slovakia. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 189-196. ISSN 1802-792X.
 290. NOVOTNÝ, Filip. The Exchange Rate Adjustment Role in Imperfect Competition: the Case of the Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 38-55. ISSN 1802-792X.
 291. GERŠL, Adam. Three Indirect Effects of Foreign Direct Investment: Evidence from the Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 15-37. ISSN 1802-792X.
 292. SCHEU, Harald Christian. Trestní právo v napětí kulturního konfliktu. Jurisprudence. 2008, roč. 17, č. 5, s. 3-7. ISSN 1802-3843.
 293. STARÝ, Marek. Zňovští z Korkyně. Tragické konce příslušníků jednoho rytířského rodu. Paginae historiae. 2008, roč. 2008, č. 16, s. 123-182. ISSN 1211-9768.
 294. 2007

 295. KREBS, Vojtěch. Die demographische Entwicklung in Europa und ihre Konsequenzen fur sozialen Sicherungssysteme. Demografie. 2007, roč. 49, č. 1, s. 57-58. ISSN 0011-8265.
 296. WAWROSZ, Petr. Harmonizace vybraných oblastí našeho právního řádu s právem EU pohledem českých zájmů. Scientia et Societas. 2007, roč. 3, č. 3, s. 90-123. ISSN 1801-7118.
 297. SCHEU, Harald Christian. K otázce rituálního usmrcování zvířat podle islámských předpisů. Kulturní konflikt před německými soudy. Jurisprudence. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 10-13. ISSN 1802-3843.
 298. CYHELSKÝ, Petr a Lubomír CYHELSKÝ. Ke vzniku Montgomeryova cenového indexu před sedmdesáti lety. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2007, č. 6, s. 509-513, 4 s. ISSN 0322-788X.
 299. BUDÍK, Josef. Manažerské techniky a koučování – vybrané přístupy a teorie. Acta Oeconomica Pragensia. Praha: VŠE, 2007, roč. 15, č. 3, s. 66-70, 4 s. ISSN 0572-3043.
 300. KREBS, Vojtěch. Mezinárodní seminář "Die demographische Entwicklung in Europa und ihre Konsequenzen für sozialen Sicherungssysteme". Demografie. 2007, roč. 49, č. 1, s. 57-58. ISSN 0011-8265.
 301. BÍLKOVÁ, Diana. Modely mzdových rozdělení. Forum Statisticum Slovacum. Bratislava: SŠDS, 2007, roč. 3, č. 6, s. 4-17, 13 s. ISSN 1336-7420.
 302. KUBÁTOVÁ, Květa. Odraz daňové politiky České republiky a Slovenska v daňové kvótě a její struktuře. Ekonómia a podnikanie. 2007, roč. 1, č. 1, s. 45-48. ISSN 1337-4990.
 303. PRŮŠA, Ladislav a Jan VLACH. Osoby samostatně výdělečně činné v České republice. Scientia et Societas. 2007, roč. 3, č. 1, s. 48-60. ISSN 1801-7118.
 304. CYHELSKÝ, Lubomír a Petr CYHELSKÝ. Podíl počtu smysluplných porovnání diferencí hodnot ordinální proměnné na celkovém počtu jejich porovnání. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2007, č. 4, s. 322-326, 4 s. ISSN 0322-788X.
 305. SCHEU, Harald Christian. Právní opatření Evropské unie v boji proti terorismu. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 65-86. ISSN 0323-0619.
 306. WAWROSZ, Petr. Právo Evropské Unie a národní zájmy České republiky. Scientia et Societas. 2007, roč. 3, č. 1, s. 61-84. ISSN 1801-7118.
 307. PRŮŠA, Ladislav. Projekt "Cesta ke kvalitě" s podporou Iniciativy Společenství EQUAL. FÓRUM sociální politiky. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 21-23. ISSN 1802-5854.
 308. PRŮŠA, Ladislav. Sociální ekonomika v evropském kontextu. FÓRUM sociální politiky. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 30-31. ISSN 1802-5854.
 309. GOMBÁR, Eduard. Sýrie za vlády emíra Fajsala v letech 1918-1920. Historický obzor. Praha, 2007, roč. 18, 3-4, s. 66-72, 6 s. ISSN 1210-6097.
 310. GOMBÁR, Eduard. Turecká válka za nezávislost 1919-1923. Historický obzor. Praha: Aleš Skřivan, 2007, roč. 18, 7-8, s. 151-158, 7 s. ISSN 1210-6097.
 311. MATES, Pavel. Ústavní soud k ochraně soukromí veřejně činných osob. Právní zpravodaj. 2007, roč. 8, č. 12, s. 13-14. ISSN 1212-8694.
 312. 2006

 313. KUBÍČEK, Antonín. Capital Market and its Prospective Contribution to Growing Competitiveness of the Firms. CEREN working papers. 2006, roč. 2006, č. 14, s. 29-32. ISSN 1768-3394.
 314. TARÁBEK, Pavel a Přemysl ZÁŠKODNÝ. Didaktická komunikace fyziky a její aplikace. Matematika, Fyzika, Informatika. 2006, roč. 16, 3-4. ISSN 1210-1761.
 315. STARÝ, Marek. Ius incolatus. Několik poznámek k českému právu obyvatelskému v době předbělohorské. Právník. 2006, roč. 145, č. 12, s. 1452-1466. ISSN 0231-6625.
 316. LISSE, Luděk. K požadavkům na výkon funkce rozhodce a liberalizace rozhodčího soudnictví. Právní rozhledy. 2006, roč. 2006, č. 6, s. 224-228. ISSN 1210-6410.
 317. STARÝ, Marek. Kníže Marek Basarab jako kandidát na udělení českého inkolátu v roce 1607. Společnost přátel starožitností českých. 2006, roč. 114, 3-4, s. 208-212. ISSN 0027-5255.
 318. CYHELSKÝ, Lubomír. Nad skonem prof. Ing. Jary Kaňokové, CSc. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2006, č. 4, s. 345-345. ISSN 0322-788X.
 319. KREBS, Vojtěch. Několik poznámek k příspěvku Helmuta Maiera. (rec.: Maier, Helmut - Právní přístupy k řešení demografického vývoje z pohledu ekonomického systému přírody). Demografie. 2006, roč. 48, č. 1, s. 49-49. ISSN 0011-8265.
 320. MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním řízení. Právní rádce. 2006, roč. 14, č. 1. ISSN 1212-8694.
 321. SCHEU, Harald Christian. Opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení jako nový prvek v mezinárodním systému ochrany lidských práv. Časopis pro právní vědu a praxi. 2006, roč. 2006, č. 3, s. 247-250. ISSN 1210-9126.
 322. STARÝ, Marek. Příspěvek k dějinám a držitelům hradu Klenová v 18. století. Minulosti zapadočeského kraje 41. 2006, roč. 2006, č. 41, s. 127-140. ISSN 0544-3830.
 323. STARÝ, Marek. Rod pánů Černčických z Kácova v 16. století. Východočeský sborník historický 13. 2006, roč. 2006, s. 19-62. ISSN 1213-1733.
 324. WAWROSZ, Petr. Rozbor vybraných zákonů harmonizujících český právní řád s komunitárním právem. Scientia et Societas. 2006, roč. 2006, č. 1. ISSN 1801-7118.
 325. LACINA, Karel. Some Quotations about Management. Scientific Papers of the University Pardubice, Series D. 2006, roč. 2006, s. 217-222. ISSN 1211-555X.
 326. PAVLŮ, Dušan. Sterneck, Tomáš. Město, válka a daně: Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vysokou portou (1593-1606). Praha: Historický ústav AV ČR, 2006. Český časopis historický. 2006, roč. 2006, č. 104, s. 625-628. ISSN 0862-6111.
 327. KUBÍČEK, Antonín. The Integration of the Regulation and Supervision of Financial Markets and the Possibilities of its Practical Implementation. CEREN working papers. 2006, roč. 2006, č. 14, s. 20-28. ISSN 1768-3394.
 328. 2005

 329. KUBÁTOVÁ, Květa a Bojka HAMERNÍKOVÁ. Comparison of Elasticity of Taxes in some new EU Member Countries. Ekonomika a spoločnosť. 2005, roč. 6, č. 2, s. 117-123. ISSN 1335-7069.
 330. KUBÁTOVÁ, Květa a Alena VANČUROVÁ. Comparison of Taxes in the OECD Member Countries. Ekonomika a spoločnosť. 2005, roč. 6, č. 1, s. 5-12. ISSN 1335-7069.
 331. SULITKOVÁ, Ludmila. Diplomatická produkce v raně novověkém královském městě Brně. Brno v minulosti a dnes. 2005, roč. 2005, č. 18, s. 101-117. ISSN 0524-689X.
 332. MATES, Pavel. E-government a osobní údaje. Právo a podnikání. 2005, roč. 2005, č. 10, s. 14-22. ISSN 1211-1120.
 333. ROUBAL, Ondřej. Evropská, národní nebo regionální identita? Sociologický časopis. 2005, roč. 41, č. 1, s. 198-200. ISSN 0038-0288.
 334. GOMBÁR, Eduard. Írán a velká hra velmocí počátkem 19. století. Nový Orient. 2005. ISSN 0029-5302.
 335. KAŠÍK, Milan a Petr BUDINSKÝ. Jak na recesi studia MBA. Moderní řízení. Praha: Economia, 2005, č. 6, s. 60-60. ISSN 0026-8720.
 336. PAVLŮ, Dušan. Jak velký je současný trh marketingových komunikací v Čechách. Otázky žurnalistiky. 2005, roč. 2005, 1-2, s. 84-95. ISSN 0322-7049.
 337. LISSE, Luděk. Jedna poznámka k usnesením soudů a jejich podepisování. Právní rozhledy. 2005, roč. 2005, č. 6, s. 220-221. ISSN 1210-6410.
 338. LISSE, Luděk. Jmenování a volba rozhodce nebo stálých rozhodčích soudů. Obchodní právo. 2005, roč. 2005, č. 12, s. 2-11. ISSN 1210-8278.
 339. LISSE, Luděk. K problematice změny stanov podle § 173, odst. 4. Obchodního Zákoníku. Obchodní právo. 2005, roč. 2005, č. 3, s. 8-17. ISSN 1210-8278.
 340. LISSE, Luděk. K ustanovení §1 zákona o sdružování občanů. Právník. 2005, roč. 2005, č. 11, s. 1292-1300. ISSN 0231-6625.
 341. KUBÁTOVÁ, Květa. Možnosti a perspektivy snížení zdanění práce v Evrospké unii. Acta Facultatis Aerarii Publici. 2005, roč. 2, č. 1, s. 54-62. ISSN 1336-5797.
 342. CYHELSKÝ, Lubomír a V. VALENTOVÁ. Nová česká katedra ekonomické statistiky. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2005, č. 4, s. 352-353. ISSN 0322-788X.
 343. SCHEU, Harald Christian a Karel BERAN. O projektu nové ústavy pro Taiwan. Právní rozhledy. 2005, roč. 13, č. 4, s. 149-151. ISSN 1210-6410.
 344. SULITKOVÁ, Ludmila. Věnováno Doc. PhDr. Jaroslavu Dřímalovi. Brno v minulosti a dnes. 2005, roč. 2005, č. 18, s. 11-15. ISSN 0524-689X.
 345. ČEPEK, Ondřej, P. ČÁP a Milan VLACH. Weak and strong machine dominance in a nonpreemptive flowshop. Scientiae Mathematicae Japonicae. 2005, roč. 61, č. 2, s. 319-333, 14 s. ISSN 1346-0862.
 346. 2004

 347. SCHEU, Harald Christian. Aktuální vývoj mezinárodních mechanismů proti mučení a nelidskému zacházení. Poznámky k Mezinárodnímu sympoziu o implementaci Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení. Právník. 2004, roč. 143, č. 10, s. 1033-1038. ISSN 0231-6625.
 348. CHARVÁT, Jan. Analýza českého neonacistického hnutí. Politologická revue. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2004, č. 2. ISSN 1211-0353.
 349. KUBÁTOVÁ, Květa. Co přinášejí směrnice EU k harmonizaci přímých daní? Acta Oeconomica Pragensia. 2004, roč. 12, č. 7, s. 61-67. ISSN 0572-3043.
 350. MATES, Pavel. Identifikace v novém správním řádu. Právní rozhledy. 2004, roč. 12, č. 23, s. 875-877. ISSN 1210-6410.
 351. MATES, Pavel a Václav BÁRTÍK. Identifikační povinnost podle tzv. zákona o praní špinavých peněz. Právní rozledy. 2004, roč. 12, č. 18, s. 686-687. ISSN 1210-6410.
 352. ČEPEK, Ondřej a S. C. SUNG. Just-in-time scheduling with periodic time slots. Scientiae Mathematicae Japonicae. 2004, roč. 60, č. 2, s. 295-301, 6 s. ISSN 1346-0862.
 353. MATES, Pavel. K omezení místního referenda. Právní zpravodaj. 2004, roč. 5, č. 6, s. 14-14. ISSN 1212-8694.
 354. LISSE, Luděk. K právním důsledkům jednání jménem představenstva akciové společnosti. Obchodní právo. 2004, roč. 2004, č. 3, s. 2-8. ISSN 1210-8278.
 355. SULITKOVÁ, Ludmila. Lékárníci v Brně v předbělohorském období. Brno v minulosti a dnes: sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna. 2004, roč. 2004, č. 17, s. 245-271. ISSN 0524-689X.
 356. OCHRANA, František, Bojka HAMERNÍKOVÁ a Alena MAAYTOVÁ. Návrhy pro reformu veřejných financí v oblasti metod tvorby veřejných rozpočtů. Acta Oeconomica Pragensia. Praha, 2004, roč. 12, č. 7, s. 89-101, 12 s. ISSN 0572-3043.
 357. MATES, Pavel. Několik poznámek k regulatorní funkci českého práva. Právní rozhledy. 2004, roč. 12, č. 11, s. 435-437. ISSN 1210-6410.
 358. LACINA, Karel. Několik poznámek k systémům státní služby v členských státech Evropské unie. Scientific Papers of the University of Pardubice, serie D. 2004, roč. 2004. ISSN 1211-555X.
 359. MATES, Pavel. Novela zákona o Rejstříku trestů. Trestněprávní revue. 2004, roč. 3, č. 2, s. 62-63. ISSN 1213-5313.
 360. VOPÁLKA, Vladimír. Nový správní řád - rozsah působnosti a vztahy k jiným právním předpisům. Právní rozhledy. 2004, roč. 12, č. 21, s. 785-788. ISSN 1210-6410.
 361. KOCOUREK, Ludomír. Nýrsko ve století proměn: Vlastivědné sdružení v Nýrsku 2000. Muzejní a vlastivědná práce. 2004, roč. 42, č. 3, s. 189-189. ISSN 0027-5255.
 362. MATES, Pavel. Odpovědnost státu a orgánů územní veřejné samosprávy za správní delikty. Trestněprávní revue. 2004, roč. 3, č. 7, s. 207-208. ISSN 1213-5313.
 363. MATES, Pavel. Ochrana korespondence a telekomunikace ve správním právu. Daňová a hospodářská kartotéka. 2004, roč. 12, č. 7, s. 60-66. ISSN 1210-6739.
 364. KUBÍČEK, Antonín. Papiery wrtosciowe jako alternatiwne zdrojto finansowania przedsiebiorstw (Cenné papíry jako alternativní zdroj financování podniků). Gospodarka, rynek, edukacja. 2004, roč. 5, č. 12. ISSN 1509-5576.
 365. MATES, Pavel a Václav BARTÍK. Používání rodného čísla - nová právní úprava. Právní rádce. 2004, roč. 12, č. 5, s. 41-43. ISSN 1210-4817.
 366. SCHEU, Harald Christian. Právní nároky sudetských Němců ve světle současného mezinárodního systému na ochranu lidských práv. Právník. 2004, roč. 143, č. 2, s. 132-156. ISSN 0231-6625.
 367. MATES, Pavel. Právo na informace a územně samosprávné celky. Právní rádce. 2004, roč. 12, č. 1, s. 51-53. ISSN 1210-4817.
 368. GOMBÁR, Eduard. Sicílie pod dotekem arabské kultury. Nový Orient. 2004, roč. 59, č. 3, s. 24-27, 3 s. ISSN 0029-5302.
 369. SCHEU, Harald Christian. Suverenita státu v mezinárodním právu. Mezinárodní politika. 2004, roč. 28, č. 2, s. 4-5. ISSN 0543-7962.
 370. KREBS, Vojtěch. Transformace systému sociálního zabezpečení. Acta Oeconomica Pragensia. 2004, roč. 12, č. 4, s. 19-31. ISSN 0572-3043.
 371. LISSE, Luděk. Zesplatnění a znesplatnění pohledávek v konkurzu. Právní rozhledy. 2004, roč. 12, č. 13, s. 508-512. ISSN 1210-6410.
 372. 2003

 373. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. Elektronická média a státní symboly. Právní zpravodaj. 2003, roč. 4, č. 9, s. 7-8. ISSN 1212-8694.
 374. GOMBÁR, Eduard. Irák od svržení monarchie po Saddámovu diktaturu. Mezinárodní politika. 2003, roč. 27, č. 2, s. 4-5. ISSN 0543-7962.
 375. MATES, Pavel. K některým aspektům postihu smíšených správních deliktů v souvislosti s reformou správního trestání. Právní rozhledy. 2003, roč. 11, č. 7, s. 353-356. ISSN 1210-6410.
 376. VOSTATEK, Jaroslav. Ke státnímu dozoru nad soukromými pojišťovnami. Pojistný obzor. 2003, roč. 2003, č. 8. ISSN 0032-2393.
 377. LISSE, Luděk. Know-how v českém právním řádu. Právní rozhledy. 2003, roč. 2003, č. 10, s. 503-507. ISSN 1210-6410.
 378. MATES, Pavel. Malá ústavní krize. Právní zpravodaj. 2003, roč. 4, č. 11, s. 7-8. ISSN 1212-8694.
 379. DVOŘÁK, Pavel. Mishikinovo pojetí finančních krizí na nově vznikajících trzích. Acta Oeconomica Pragensia. 2003, č. 1, s. 37-52, 15 s. ISSN 0572-3043.
 380. MATES, Pavel. Nahlížení do spisů ve správním řízení. Právní rádce. 2003, roč. 2003, č. 6, s. 38-40. ISSN 1210-4817.
 381. SCHEU, Harald Christian. O smysluplnosti současné koncepce práv dítěte. Správní právo. 2003, roč. 36, 5-6, s. 270-281. ISSN 0139-6005.
 382. MATES, Pavel. Ochrana korespondence a telekomunikace ve správním právu. Právní rozhledy. 2003, roč. 2003, č. 6, s. 281-285. ISSN 1210-6410.
 383. MATES, Pavel. Ochrana osobních údajů v obchodním rejstříku. Právní rádce. Praha, 2003, roč. 2003, č. 8, s. 26-27. ISSN 1210-4817.
 384. LISSE, Luděk. Oprávnění správce konkurzní podstaty ukládat peněžní prostředky z konkurzní podstaty na účet vedený na jméno správce konkurzní podstaty. Právník. 2003, roč. 2003, č. 11, s. 1076-1098. ISSN 0231-6625.
 385. LISSE, Luděk. Prohlášení konkurzu na majetek družstevní záložny. Právní rozhledy. 2003, roč. 2003, č. 2, s. 67-73. ISSN 1210-6410.
 386. STARÝ, Marek. Příspěvek ke genealogii moravskošternberské větve pánů ze Šternberka. Střední Morava: Vlastivědná revue. 2003, roč. 9, č. 16, s. 84-92. ISSN 1211-7889.
 387. LISSE, Luděk. Přistoupení nuceného správce k návrhu na prohlášení konkurzu. Obchodní právo. 2003, roč. 12, č. 4, s. 2-9. ISSN 1210-8278.
 388. BERKA, Petr. Současné trendy umělé inteligence. Acta Oeconomica Pragensia. Praha: VŠE, 2003, roč. 11, č. 8, s. 41-46, 5 s. ISSN 0572-3043.
 389. SCHEU, Harald Christian a Julie EXNEROVÁ. Vývoj evropského azylového práva a střední Evropa - Poznámky k mezinárodnímu symposiu 'Problematika azylu ve střední Evropě'. Právník. 2003, roč. 142, č. 5, s. 528-532. ISSN 0231-6625.
 390. CYHELSKÝ, Lubomír. Základní klasifikace proměnných v české odborné literatuře na konci druhého tisíciletí. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2003, č. 1, s. 69-79, 10 s. ISSN 1212-3609.
 391. VOSTATEK, Jaroslav. Životní pojištění jako zaměstnanecká výhoda. Právní rádce. 2003, roč. 2003, č. 3. ISSN 1210-4817.
 392. 2002

 393. BERKA, Petr. Aplikace metod dobývání znalostí pro analýzu medicínských dat. Lékař a technika. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 33, č. 4, s. 99-104, 5 s. ISSN 0301-5491.
 394. LISSE, Luděk. Družstevní záložna de lege lata a de lege ferenda. Právo a podnikání. 2002, roč. 2002, č. 10, s. 19-25. ISSN 1211-1120.
 395. GOMBÁR, Eduard. Islamistické organizace v Sýrii, Jordánsku a Libanonu. Mezinárodní vztahy. 2002, roč. 37, č. 3, s. 84-97, 13 s. ISSN 0323-1844.
 396. LISSE, Luděk. Jednání jménem družstevní záložny za nucené správy. Právní rozhledy. 2002, roč. 2002, č. 4, s. 165-169. ISSN 1210-6410.
 397. STARÝ, Marek. Kněžna Anna ze Šternberka. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2002, roč. 51, č. 3, s. 193-202. ISSN 0323-0678.
 398. SCHEU, Harald Christian. Koncepce komunitárního práva v praxi Evropského soudního dvora a v právní teorii. Mezinárodní vztahy. 2002, roč. 37, č. 1, s. 5-19. ISSN 0323-1844.
 399. LISSE, Luděk. Likvidace družstevní záložny a banky. Právo a podnikání. 2002, roč. 2002, č. 2, s. 17-24. ISSN 1211-1120.
 400. LISSE, Luděk. Majetková teorie cenného papíru. Obchodní právo. 2002, roč. 11, č. 8, s. 2-10. ISSN 1210-8278.
 401. MATES, Pavel. Nad návrhem nového zákona o právu shromažďovacím. Právní zpravodaj. 2002, roč. 2002, č. 1, s. 1-2. ISSN 1212-8694.
 402. LISSE, Luděk. Nucená správa a konkurz. Obchodní právo. 2002, roč. 2002, č. 12. ISSN 1210-8278.
 403. SCHEU, Harald Christian. Opatření proti rasové diskriminaci v občanskoprávních vztazích. Časopis pro právní vědu a praxi. 2002, roč. 10, č. 2, s. 121-130. ISSN 1210-9126.
 404. ZICH, František. Regional Identity of Inhabitans in the Czech Part of Euroregion Nisa. Acta Universitatis Carolinae Geographica. 2002, roč. 37, č. 1, s. 103-122, 19 s. ISSN 0300-5402.
 405. KUBÁTOVÁ, Květa. Vývoj daně z přidané hodnoty v Evropské unii - je harmonizace přání nebo skutečnost? Acta Oeconomica Pragensia. 2002, roč. 10, č. 1, s. 31-40. ISSN 0572-3043.
 406. MATES, Pavel. Zjišťování totožnosti ve správním právu. Právní rozhledy. 2002, roč. 10, č. 12, s. 607-609. ISSN 1210-6410.
 407. KUBÁTOVÁ, Květa. 57. ročník světového kongresu International Institute of Public Finance. Acta Oeconomica Pragensia. 2002, roč. 10, č. 2, s. 154-155. ISSN 0572-3043.
 408. 2001

 409. BERKA, Petr. Data Mining Contests in Europe. IPSJ Magazine. 2001, roč. 42, č. 5, s. 454-456, 2 s. ISSN 0447-8053.
 410. LISSE, Luděk. Družstevní záložna ve vztahu ke konkursu I. Právo a podnikání. 2001, roč. 2001, č. 5, s. 14-19. ISSN 1211-1120.
 411. LISSE, Luděk. Družstevní záložna ve vztahu ke konkurzu II. Právo a podnikání. 2001, roč. 2001, č. 6, s. 17-22. ISSN 1211-1120.
 412. CYHELSKÝ, Lubomír a R. PROKEŠ. K počátkům klasifikace statistických proměnných v česky psané odborné literatuře. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2001, č. 3, s. 28-32, 4 s. ISSN 1212-3609.
 413. WAWROSZ, Petr. Káží vodu ač pijí víno. Acta Oeconomica Pragensia. 2001, roč. 2001, č. 6. ISSN 0572-3043.
 414. LISSE, Luděk. Nakládání vkladatelů s jejich vklady. Právní rozhledy. 2001, roč. 2001, č. 11, s. 525-534. ISSN 1210-6410.
 415. LISSE, Luděk. Odpovědnost za výkon nucené správy v družstevní záložně. Právo a podnikání. 2001, roč. 2001, č. 10, s. 9-17. ISSN 1211-1120.
 416. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. Právní ochrana a monitorování písemností a telekomunikací. Trestněprávní revue. 2001, roč. 2001, č. 10. ISSN 1213-5313.
 417. LISSE, Luděk. Právní statut Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. Právní rozhledy. 2001, roč. 2001, č. 5, s. 202-209. ISSN 1210-6410.
 418. WAWROSZ, Petr a Petra SLOVÁČKOVÁ. Rizika a přínosy našeho vstupu do EU z pohledu právního řádu (stav podzim 2000). Acta Oeconomica Pragensia. 2001, roč. 9, č. 4. ISSN 0572-3043.
 419. SULITKOVÁ, Ludmila a Hana JORDÁNKOVÁ. Rychtářské knihy z Archivu města Brna ja-ko významné prameny k výzkumu kriminality v raném novověku. Časopis Matice moravské. 2001, roč. 120, č. 1, s. 175-186. ISSN 0323-052X.
 420. LISSE, Luděk. Snížení členského podílu u družstevní záložny. Právní rozhledy. 2001, roč. 2001, č. 1, s. 33-36. ISSN 1210-6410.
 421. CYHELSKÝ, Lubomír a R. PROKEŠ. Stevensonova koncepce měření a z ní vyplývající klasifikace proměnných. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2001, č. 4, s. 57-61, 4 s. ISSN 1212-3609.
 422. CYHELSKÝ, Lubomír a R. PROKEŠ. Studium Pojišťovnictví na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci. Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2001, č. 3, s. 12-12. ISSN 0032-2393.
 423. BERKA, Petr. Systémy pro dobývání znalostí z databází. Acta oeconomica pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2001, roč. 9, č. 1, s. 155-173, 18 s. ISSN 0572-3043.
 424. LISSE, Luděk. Úročení během nucené správy a pozastavení nakládání vkladatelů s jejich vklady. Právo a podnikání. 2001, roč. 2001, č. 2, s. 10-10. ISSN 1211-1120.
 425. KOCOUREK, Ludomír. Z dějin židovské komunity v Mostě. ERGO. 2001, roč. 3, č. 1, s. 97-107.
 426. 2000

 427. GOMBÁR, Eduard. Contemporary Historiography in Syria. Quarterly Journal of Asian and African Studies. 2000, roč. 18, č. 9, s. 67-75, 8 s. ISSN 0044-8699.
 428. BERKA, Petr, Ivan BRUHA a Pavel KRALIK. Genetic Learner: Discretization and Fuzzyfication of Numerical Attributes. Intelligent Data Analysis. 2000, roč. 4, č. 4, s. 445-460, 15 s. ISSN 1088-467X.
 429. GOMBÁR, Eduard. Iránská zahraniční politika a prezident Chátamí. Mezinárodní politika. 2000, roč. 24, č. 11, s. 14-17, 3 s. ISSN 0543-7962.
 430. SULITKOVÁ, Ludmila. Moravské a slezské diplomatické edice v období od VII. sjezdu českých historiků. Sborník archivních prací. 2000, roč. 50, s. 481-487. ISSN 0036-5246.
 431. KOCOUREK, Ludomír. Židé na Ústecku a arizace jejich majetku. ERGO. 2000, roč. 2, č. 3, s. 101-110. ISSN 1212-8317.
 432. 1999

 433. HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Aktuální problémy veřejných financí v ČR. Acta Oeconomica Pragensia. Praha, 1999, roč. 7, č. 7, s. 34-51, 17 s. ISSN 0572-3043.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 10. 2021 22:17