Informační systém VŠFS
PRUŠVIC, David. Interaction between Monetary and Fiscal Policy in a Small Open Economy with Autonomous Monetary Policy and Fiscal Policy Rule. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 56-79. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Interaction between Monetary and Fiscal Policy in a Small Open Economy with Autonomous Monetary Policy and Fiscal Policy Rule
Název česky Interakce měnové a fiskální politiky v malé otevřené ekonomice v systému s autonomní měnovou politikou a fiskálním pravidlem
Autoři PRUŠVIC, David.
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2008, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky Fiskální politika; měnová politika; fiskální pravidlo; monetární pravidlo; koordinace; otevřená
Klíčová slova anglicky Fiscal Policy; Monetary Policy; Fiscal Policy Rule; Monetary Policy Rule; Interaction; Open Economy; Inflation Targeting
Štítky AR 2007/2008, recenzovaný časopis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Změněno: 24. 7. 2012 15:10.
Anotace
The study discusses central bank’s and government’s behaviour in a small open economy with a strong autonomous monetary policy and fiscal policy restricted by fiscal policy rule. Composed model thus fully corresponds to the Czech reality, where the Czech National Bank’s independency is evaluated as a very strong one, its monetary-policy regime is inflation targeting and Czech public finance, or the General Government Sector’s finance (according to the system of national accounts ESA 95), must follow fiscal policy rules of the Stability and Growth Pact. It simply claims deficits not to exceed the 3% level of GDP and public debt should remain below the 60% of GDP limit. Because the Czech economy is not confronted with the “excessive debt” problem and it seems it won’t be for a few years, the analysis focuses an attention especially on deficit limit criteria. The last part of the study is denoted to the common monetary policy and individual fiscal policy problematic, again from the small open economy point of view. The study could contribute to solution of the question, what fiscal policy should be practiced before and after the Economic and Monetary Union entrance.
Anotace česky
Studie se zabývá chováním centrální banky a vlády v malé otevřené ekonomice s výrazně autonomní měnovou politikou a fiskální politikou omezenou fiskálním pravidlem. Sestavený model tak plně koresponduje s českou realitou, kdy nezávislost České národní banky je hodnocena jako poměrně vysoká, jejím měnově-politickým režimem je cílování inflace, a české veřejné rozpočty, respektive finance sektoru vládních institucí, v terminologii systému národních účtů, podléhají fiskálním pravidlům Paktu stability a růstu, jenž ve zjednodušené formě požaduje vyvarovat se nadměrným deficitům stanoveným na úrovni 3 % HDP a nepřekročit hodnotu dluhové kvóty ve výši 60 %. Protože česká soustava veřejných financí není v současné době konfrontována problémem překročení referenční hodnoty podílu dluhu na HDP a zřejmě několik let nebude, soustřeďuje se analýza zejména na kritérium deficitní. Poslední část je věnována problematice interakce společné měnové politiky Hospodářské a měnové unie a individuální politiky fiskální, opět z pohledu malé ekonomiky. Výstup studie může přispět k řešení otázky, jakou fiskální politiku provádět před a po vstupu do Hospodářské a měnové unie, ve které Evropská centrální banka plní pro všechny členské státy shodnou měnově-politickou úlohu.
Zobrazeno: 4. 3. 2021 14:20