Informační systém VŠFS
JAKUBÍK, Petr. Credit Risk and Stress Testing of the Czech Banking Sector. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, vol. 2008, No 1, p. 107-123. ISSN 1802-792X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Credit Risk and Stress Testing of the Czech Banking Sector
Name in Czech Kreditní riziko a stresové testování českého bankovního sektoru
Authors JAKUBÍK, Petr.
Edition ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2008, 1802-792X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit University of Finance and Administration
Tags AR 2007/2008, recenzovaný časopis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Barbora Vandová, učo 25116. Changed: 25. 7. 2012 11:55.
Abstract
This paper deals with sectoral credit risk in the Czech economy. It follows structural Merton‘ s approach. Latent factor models are employed within this framework. The credit risk 122 Acta všfs, 1/2008, roč. 2 models for the corporate and household sectors in the Czech Republic were estimated in this manner. They are able to capture the effects of macroeconomic changes on the sectoral credit risk in the economy. The results of this study can be used for the improvement of the Czech banking sector stress test. The models enable the stress tests to be linked to the Czech National Bank’s official quarterly macroeconomic forecast.
Abstract (in Czech)
Tato práce se zabývá sektorovým kreditním rizikem v české ekonomice a vychází z mertonovského strukturálního přístupu. Pro modelování kreditního rizika jsou použity latentní faktorové modely. Na datech české ekonomiky byly odhadnuty makroekonomické modely kreditního rizika pro sektor podniků a domácností. Tyto modely jsou schopny zachytit dopad změn makroekonomického prostředí na sektorální kreditní riziko v ekonomice. Výsledky této studie mohou být použity k zpřesnění stresového testování českého bankovního sektoru. Modely umožňují navázání stresového testování na oficiální čtvrtletní prognózu České národní banky.
Displayed: 22. 6. 2021 13:22