HOLUB, Martin and Milan ŠLAPÁK. Analýza způsobů sociálního zabezpečení invalidů z mládí (Analysis of methods of the social security of the disabled youth). Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2016, vol. 2016, No 5, p. 15-19. ISSN 1802-5854.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza způsobů sociálního zabezpečení invalidů z mládí
Name in Czech Analýza způsobů sociálního zabezpečení invalidů z mládí
Name (in English) Analysis of methods of the social security of the disabled youth
Authors HOLUB, Martin (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Milan ŠLAPÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Fórum sociální politiky, Praha, VÚPSV, 2016, 1802-5854.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/04274644:_____/16:#0000196
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) sociální zabezpečení, invalidní důchody, invalidé z mládí
Keywords in English social security; disability pensions; original invalidity
Tags AR 2016-2017, ERIH, xJ4
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 9/6/2017 10:30.
Abstract
Článek poskytuje informace o sociálním zabezpečení ve vybraných evropských zemích s ohledem na dlouhodobě invalidní osoby, jejichž invalidita nastala před 18. rokem jejich věku, a kvůli tomuto zdravotnímu postižení nejsou schopny trvale výdělečné činnosti. Soustředí se na zvláštní skupinu lidí, kteří jsou podle českých zákonů definováni jako „invalidé z mládí“. Analyzuje dávky, které dostávají tito lidé v zahraničí (platby / věcné dávky) a které jsou částečně hrazeny ze systému sociálního pojištění (invalidní penzijní pojištění, státní sociální podpora, příspěvek k existenčnímu minimu).
Abstract (in English)
The article provides information on social security in selected European countries with regard to long term disabled people whose disability arose before of 18 years and who, due to such disability, are unable to earn a working income. It is focused on a specific group of people who fall under the Czech legal definition of „Original Invalidity“. It analyses benefits to which such people are entitled abroad (benefits in pay / benefits in kind) and from which part of the social security system are benefits paid (disability pension insurance, state soocial support, subsistence minimum income).
PrintDisplayed: 1/12/2020 15:42