STRAUS, Jiří. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Informace o konání a průběhu mezinárodní vědecké konference (Criminal and Criminalistic Aspects of Proof. Information on the conduct and course of the international scientific conference). Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017, vol. 1, No 1, p. 110-112. ISSN 2533-4387.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Informace o konání a průběhu mezinárodní vědecké konference
Name in Czech Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Informace o konání a průběhu mezinárodní vědecké konference
Name (in English) Criminal and Criminalistic Aspects of Proof. Information on the conduct and course of the international scientific conference
Authors STRAUS, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha, Vysoká škola finanční a správní, a.s. 2017, 2533-4387.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/04274644:_____/17:#0000232
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) Kriminalistika, forenzní vědy, trestní právo, dokazování
Keywords in English riminology; Forensic Science; Criminal Law; Evidence
Tags AR 2016-2017, RIV_2018, xJ6
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 1/3/2018 11:43.
Abstract
Při dokazování trestné činnosti jsou důležité poznatky kriminalistiky, forenzních věd a trestního práva. Analýza kriminalistických stop poskytuje důkazy pro trestní hodnocení a proces dokazování. Diskuse na uvedenou problematikou byla předmětem mezinárodní vědecké konference.
Abstract (in English)
Criminal science, forensic science and criminal law are important in evidence of criminal activity. Forensic Footprints Analysis Provides Evidence for Criminal Assessment and Evidence Process. Discussion on the issue was the subject of an international scientific conference.
PrintDisplayed: 1/12/2020 15:17