BOCK, Michal and Jaromír TICHÝ. Moral hazard on the financial markets caused by application of advanced risk-management model VAR. GRANT Journal, MAGNANIMITAS Assn., Hradec Králové, Česká republika: GRANT journal Technologické centrum Hradce Králové o.p.s, 2017, vol. 6, No 1, p. 65-69. ISSN 1805-062X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Moral hazard on the financial markets caused by application of advanced risk-management model VAR
Name in Czech Morální hazard způsobený aplikací risk modelu VAR
Authors BOCK, Michal (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jaromír TICHÝ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition GRANT Journal, MAGNANIMITAS Assn. Hradec Králové, Česká republika, GRANT journal Technologické centrum Hradce Králové o.p.s, 2017, 1805-062X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/04274644:_____/17:#0000249
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) Morální hazard, Value at Risk, akciový index, měnový pár
Keywords in English Moral hazard; Value at Risk; Stock index; Currency pair
Tags AR 2016-2017, RIV_2018, xJ6
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 1/3/2018 10:29.
Abstract
Moral hazard is a concept that has been associated with the mortgage crisis in the US, where large mortgage banks were encouraged to provide loans to almost anyone without quality collateral. After the collapse of these banks, the US government and the US central bank (Fed) invested the capital into these banks to provide them sufficient liquidity. This is an example of moral hazard, where financial institutions can take risks and in case of catastrophic scenario these banks and the management of these banks are not threatened that they would have to be responsible and they follow a simple rule: "too big to fail". The aim of the article is an application of advanced model VaR (Value at Risk) through a time series of income for the corresponding period of the investment portfolio, which consists of eight assets and further the application of this model on stock index SP500, to assess this method in terms of moral hazard. It is primarily about the relevance of this method in practice.
Abstract (in Czech)
Morální hazard je koncept, který je asociován s hypoteční krizí v USA? Kde velké hypoteční banky byly pobízeny poskytovat úvěry prakticky komukoliv, bez ohledu na kvalitu a zajištění. Po kolapsu několika bank se americká vláda a americká centrální banka (Fed) rozhodly investovat prostředky do těchto bank a právě toto je příklad morálního hazardu, kdy finanční instituce mohou riskovat a v případě katastrofického scénáře management těchto bank není v ohrožení a řídí se jednoduchým pravidlem „příliš velcí na to, aby padly“. Cíl tohoto článku je aplikace rozšířeného modelu VaR na různorodé portfolio obsahující 8 aktiv a další aplikace tohoto modelu na akciový index SP500 za účelem konfrontace v rámci morálního hazardu. Jde o zjištění relevance tohoto modelu v praxi.
PrintDisplayed: 1/12/2020 16:02