KLESLA, Arnošt. Covid úvěry pro malé a střední podniky a hrozba zombie efektu. Bankovnictví, Praha: 4H production s. r. o., 2020, roč. 2020, č. 5, s. 26 - 27. ISSN 1212-4273.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Covid úvěry pro malé a střední podniky a hrozba zombie efektu
Název anglicky Covid loans for small and medium businesses and the threat of the zombie effect
Autoři KLESLA, Arnošt.
Vydání Bankovnictví, Praha, 4H production s. r. o. 2020, 1212-4273.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50206 Finance
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky program úvěrové podpory COVID III, záruka Českomoravské záruční a rozvojové banky, Malé a střední podniky, zombie firmy, zombifikace ekonomiky, investiční rozvoj MSP z kapitálového trhu, zlepšení finančního řízení MSP, zvyšování finanční gramotnosti podnikatelů, finanční zdraví malého podniku, zombie index
Klíčová slova anglicky COVID III credit support program, guarantee of the Czech-Moravian Guarantee and Development Bank, Small and medium enterprises, zombie companies, zombification of the economy, investment development of SMEs from the capital market, improvement of financial management of SMEs, increasing financial literacy of entrepreneurs, financial health of small business, zombie index
Štítky popularizační_texty_a_aktivity
Změnil Změnil: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D., učo 13589. Změněno: 10. 6. 2020 16:26.
Anotace
Program úvěrové podpory malých a středních podniků COVID III je zaměřen ke stabilizaci provozního financování malých a středních podniků po šoku způsobeném koronavirem. Po splacení těchto provozních úvěrů hrozí podnikům zombie efekt v podobě stagnace růstu firem velikosti MSP v situaci nízkých úrokových sazeb. Krátkodobé provozní úvěry COVID je proto nutné transformovat po splacení na dlouhodobé investiční úvěry pro posílení konkurenceschopnosti v období restartu ekonomiky. Řešením je financování inovačních investic MSP z kapitálového trhu dluhopisů.
Anotace anglicky
The COVID III SME Loan Support Program aims to stabilize the operational financing of SMEs following the coronavirus shock. After the repayment of these operating loans, companies risk a zombie effect in the form of stagnation in the growth of companies the size of SMEs in a situation of low interest rates. It is therefore necessary to transform COVID short-term operating loans after repayment into long-term investment loans in order to strengthen competitiveness in the period of economic restart. The solution is to finance innovative SME investments from the bond capital market.
VytisknoutZobrazeno: 30. 9. 2020 01:05