Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. ŘÍHOVÁ, Lenka and Michal BLAHOUT. Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky (Business tax as a tool for limiting the scope of self-employment in the grey economy). Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2019, vol. 13, No 1, p. 8-13. ISSN 1802-5854.
 2. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Michal BLAHOUT, Ondřej ROUBAL, Jiří MIHOLA, Jan ČERVENKA and Sůva MICHAL. Ekonomie produktivní spotřeby: Teoretický základ analýzy role produktivních služeb (Economics of Productive Consumption: Theoretical Basis of Role Productive Service Analysis). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 100 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-184-2.
 3. 2018

 4. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Miroslav JURÁSEK, Patrik KAJZAR, Jan MERTL, Jiří MIHOLA, Vladislav PAVLÁT and Petr WAWROSZ. Odvětví produktivních služeb. Teorie a praxe (Sector of Productive Services. Theory and practice). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 98 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-170-5.
 5. 2017

 6. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Jan MERTL, Petr WAWROSZ, Jiří MIHOLA, František ZICH and Tomáš KOSIČKA. Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem (The economic base of the service sector and launch comprehensive reforms). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 100 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-150-7.
 7. 2015

 8. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Petra JÍLKOVÁ, Jan ČERVENKA, Jiří MIHOLA, Michal BLAHOUT, O. ČERNÍK, P. KAJZAR and T. KOSIČKA. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb? Praha: VŠFS, z. ú., 2015. 100 pp. ISBN 978-80-7408-126-2.
 9. BLAHOUT, Michal. Vliv společenských norem na problematiku RPSN (impact of social norms on the topic of RPSN). Scientas et Societas, Praha: NEWTON College, a.s., 2015, vol. 2015, No 2, p. 135-145. ISSN 1801-7118. doi:1.
 10. 2014

 11. WAWROSZ, Petr and Michal BLAHOUT. Behavioral Economics and Cyber Crime. European Scientific Journal, Special edition, Portugalsko, 2014. ISSN 1857-7881.
 12. HEISSLER, Herbert, Michal BEZVODA, Michal BLAHOUT, Petr BUDINSKÝ, Aleš PETRÁK and Dominik STROUKAL. Ekonomie Bitcoinu, Analýza a modelování bitcoinu v rozvinutém stádiu (Bitcoin economy, analysis and modeling of Bitcoin in the developed stage). 1. vyd. Praha: Vysoká finanční a správní, o . p s., 2014. 94 pp. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-104-0.
 13. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Jaroslav VOSTATEK, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Pavel ČÍRTEK, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA, Václav LEINWEBER, Dominik STROUKAL, Jiří ŠNAJDAR and Jaromír TICHÝ. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 100 pp. ISBN 978-80-7408-103-3.
 14. WAWROSZ, Petr and Michal BLAHOUT. Problematika vysokého školství. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 122-131, 10 pp. ISBN 978-80-7408-084-5.
 15. 2013

 16. BLAHOUT, Michal. Vliv Dunnig-Krugerova efektu na přijímání a prosazování reforem a veřejnou volbu. In Vědecký seminář pro doktorandy VŠFS. 2013.
 17. 2012

 18. BLAHOUT, Michal and Radim VALENČÍK. Impact of Structures Based on Mutual Cover-up on the Course of Public Sector Reforms in the Czech Republic. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 31-40, 9 pp. ISBN 978-80-210-5822-4.
 19. BLAHOUT, Michal. Záporná úroková míra prostřednictvím znehodnocování peněz. In Workshop doktorandů VŠFS. 2012.
 20. LEINWEBER, Václav and Michal BLAHOUT. Zvyšování výnosu pro vlastníka za pomoci projektového financování. In Majtán, Š. a kol. Aktuálné problémy podnikovej sféry. Bratislava: Ekonóm, 2012. p. 271-276, 6 pp. ISBN 978-80-225-3427-7.
Display details
Displayed: 1. 12. 2020 12:13