Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. ČERVENKA, Miroslav. Nová právní úprava poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Bankovnictví. Praha: 4Hproduction, s. r. o., 2017, XXIV, 3/2017, s. 24-25. ISSN 1212-4273.
  Název anglicky: New Legislation Providing Brokerage and Intermediation of Consumer Credit
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: consumer credit, consumer, provider, intermediary, accreditation

  Změnil: Ing. Miroslav Červenka, učo 14264. Změněno: 16. 3. 2018 12:41.
 2. ČERVENKA, Miroslav. Spolufinancování dotací z pohledů obcí jako žadatelů o podporu. Moderní obec. Praha: Profi Press, 2017, roč. 23, č. 10, s. 18-19. ISSN 1211-0507.
  URL
  Název česky: Spolufinancování dotací z pohledu obcí jako žadatelů o podporu
  Název anglicky: Co-financing of Subsidies from the Point of View of Municipalities as Applicants for Support
  RIV/04274644:_____/17:#0000269 Článek v odborném periodiku. Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Červenka, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: subsidy; co-financing; credit

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 9. 4. 2018 08:24.
 3. ČERVENKA, Miroslav, Dagmar IRCINGOVÁ a Miroslav ŠKVÁRA. Spotřebitelské úvěry 2017. Praha: Miroslav Škvára, 2017. ISBN 978-80-904823-4-0.
  Název česky: Spotřebitelské úvěry 2017
  Název anglicky: Consumer Loans 2017
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: consumer loan, credit provider, credit intermediary, consumer
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 17. 7. 2017 10:28.
 4. 2015

 5. ČERVENKA, Miroslav, O ČERNÍK, Jiří MIHOLA a Radim VALENČÍK. Analysis of Financial Markets Evolution by Utilizing the Theory of Cooperative Games I. In Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger et al. Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 36-46. ISBN 978-80-7408-124-8.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Romana Klinecká, DiS., učo 30824. Změněno: 23. 9. 2016 10:58.
 6. ČERVENKA, Miroslav. Nová mezinárodní doporučení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 1, s. 125-132. ISSN 1801-8211.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Legalization of crime proceeds, Identification, Risk assessment,
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Patricie Štruncová, učo 7054. Změněno: 18. 5. 2016 10:56.
 7. ČERVENKA, Miroslav. Reflection above some Problems of the Amendment of the Act on Insurance Intermediaries. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) [CD] Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. 6 s. ISBN 978-80-7408-124-8.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 23. 2. 2017 11:49.
 8. 2012

 9. ČERVENKA, Miroslav. Aktuální problémy řízení sociálních služeb. In Konference na téma Pracovní migrace. 2012.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 20. 8. 2013 14:06.
 10. ČERVENKA, Miroslav. Certain Problems Posed by the Influence of Public Choice Theory on Healthcare. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2012. 5 s. ISBN 978-80-245-1764-3.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 16. 1. 2013 10:22.
 11. 2010

 12. ČERVENKA, Miroslav. Dotovaná družstva za všechny peníze. Moderní obec. Praha: Economia, 2010, č. 3. ISSN 1211-0507.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 13. 1. 2011 10:54.
 13. ČERVENKA, Miroslav. Úloha managementu v procesu plánování sociálních služeb. In Plánování sociálních služeb v Praze. Praha: Lara consulting s.r.o., 2010. s. 4-10. ISBN 978-80-254-7415-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 13. 1. 2011 10:42.
 14. ČERVENKA, Miroslav. Zadlužování obcí v důsledku řešení bytové politiky po roce 2000. In Teoretické apraktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 13. 1. 2011 10:36.
 15. 2009

 16. ČERVENKA, Miroslav, Vojtěch KREBS, H. KUČEROVÁ a O. HAVLÍČEK. Analýza poptávky po vzdělávacích kapacitách pro dospělé na území Olomouckého kraje. Praha: SVS Consult, 2009. 215 s.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 8. 12. 2009 08:42.
 17. ČERVENKA, Miroslav. Soustava veřejných rozpočtů. Praha: Nakladatelství Leges Praha, 2009. 208 s. Edice Student. ISBN 978-80-87212-11-0.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: budget, debt, control, management

  Změnil: Ing. Miroslav Červenka, učo 14264. Změněno: 4. 10. 2011 15:17.
Zobrazeno: 25. 1. 2021 01:49