Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. CIRKLOVÁ, Jitka. Art to come: histories of contemporary art by Terry SmithDurham: Duke University Press, 2019ISBN: 978-1-4780-0305-2 (paperback). VISUAL STUDIES. 2020, roč. 2020, s. 1-2. doi:10.1080/1472586X.2020.1788242.
 2. CIRKLOVÁ, Jitka. "David Hána, Yvona Kostelecká: Domácí vzdělávání v kontextu Evropských vzdělávacích systémů". Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2020, roč. 2020, č. 2. ISSN 0038-0288.
 3. MAREK, Karel. lektorský-recenzní posudek publikace Knoll,V., Hablovič,J., Vnenk,V./ eds./: Naděje právní vědy 164 s. Plzeň: ZČU, 2020.
 4. CIRKLOVÁ, Jitka. Maida, Carl A. and Sam Beck. 2018. Global Sustainability and Communities of Practice. Bergham Books. 236 pp. Hb.: $135.00, ISBN 9781785338458. Social Anthropology. 2020. doi:10.1111/1469-8676.12780.
 5. 2019

 6. CIRKLOVÁ, Jitka. Georg Simmel: Rembrandt. Umělecko-filozofická esej Praha, Akamedia 2018, 262 s. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2019, Vol. 55, No. 4, s. 11-14, 3 s. ISSN 0038-0288.
 7. CHYTIL, Zdeněk a Arnošt KLESLA. Je ekonomické chování lidí skutečně neočekávané? Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2019, roč. 67, č. 2, s. 215 - 219. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1202.
 8. MAREK, Karel. lektorský-recenzní posudek publikace Martin Janků,EU Business Law, 133 s. Praha: VŠFS Praha, 2019.
 9. ČECHÁK, Petr. Pavel Mates (ed.) et al.: Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora Praha, 2019, roč. 2019, č. 12, s. 71-72. ISSN 1210-6348.
 10. MATES, Pavel. Právo přírodního léčitelství, Ivo Telec. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, neuveden, 1-2, s. 71-72. ISSN 1210-6348.
 11. MAREK, Karel. recenze na knihu Leška,R., Ondřejová,E.: Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví, Vysoká škola finanční a správní, Praha 2018, 136 s. Bulletin advokacie. Praha: ČAK Praha, 2019, roč. 2019, č.7-8/2019, s. 81-82. ISSN 1210-6348.
 12. MAREK, Karel. recenze na knihu Selucká,M.,Veverková,S. a kol.:Obchodní podmínky ve vztazích B2C, Leges Praha, 2018, 184 s. Bulletin advokacie. Praha: ČAK Praha, 2019, roč. 2019, č.1-2/2019, s. 72-73. ISSN 1210-6348.
 13. KUBÍČKOVÁ, Dana. recenze příspěvků: Proceedings of of international scientific conference “IFRS-global rules and local use”. 2019.
 14. HELÍSEK, Mojmír. The Czech Currency – A Well Described Past, an Unclearly Outlined Future (review). ACTA VSFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 192-198. ISSN 1802-792X.
 15. 2018

 16. BRUNA, Eduard. Fenomén terorismus česká perspektiva. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: VŠFS, 2018, roč. 3, č. 1, s. 90-93, 3 s. ISSN 2533-4387.
 17. MAREK, Karel. lektorský-recenzní posudek na knihu: Margita Vysokajová : Pracovní právo 108 s. Praha: VŠFS Praha, 2018, roč. 2018, s. 1-3. ISBN 978-80-7408-158-3.
 18. MAREK, Karel. oponentní posudek pro dizertační řízení : Mgr. Jozef Szmuda : Kogentnost a dispozitivnost nového práva obchodních společností. Univerzita Karlova, PrF, Praha, 2018, s. 1-187.
 19. LEŠKA, Rudolf. Recenzní posudek. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: NFA, 2018, roč. 2018, č. 3. ISSN 0862-397X.
 20. MAIELLO, Giuseppe. THOMAS M. BOHN: DER VAMPIR. EIN EUROPÄISCHER MYTHOS. Köln–Weimar– Wien: Böhlau Verlag, 2016, 368 s. Strážnice, 2018.
 21. LEŠKA, Rudolf. Zichova ibsenovská opera. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2018, roč. 2018, č. 13, 1 s. ISSN 1210-471X.
 22. 2017

 23. HELÍSEK, Mojmír. About European Sovereign Debt Crisis, or Why not Leave the Euro Area (review). Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017, Vol. 11, No. 1, s. 93-97. ISSN 1802-792X.
 24. LEŠKA, Rudolf. Ať je to cokoli, není to hudební divadlo. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017, roč. 2017, č. 1, 1 s. ISSN 1210-471X.
 25. LEŠKA, Rudolf. Ein Musiktheater! Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017, roč. 2017, č. 22. ISSN 1210-471X.
 26. LEŠKA, Rudolf. Lohengrin za Bismarcka. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017, roč. 2017, č. 7, 1 s. ISSN 1210-471X.
 27. LEŠKA, Rudolf. Štvanice na Pannu. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017, roč. 2017, č. 18, 1 s. ISSN 1210-471X.
 28. BRUNA, Eduard a Viktor PORADA. Zamyšlení nad významem monografií Assoc. prof. L.K.Korzeniowskieho pro proces konstituování a rozvoje sekuritologie (bezpečnostních věd). Forenzní vědy , právo , kriminalistika. Praha: VŠFS, 2017, ročník 2, 1/2017, s. 104-109. ISSN 2533-4387.
 29. 2016

 30. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Textbook of Social Policy. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2016, roč. 10, č. 1, s. 80-83. ISSN 1802-792X.
 31. LEŠKA, Rudolf. Mistři pěvci pařížští. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016, roč. 2016, č. 11, 1 s. ISSN 1210-471X.
 32. PORADA, Viktor. Ochrana autorských práv na Internetu: teorie a praxe. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: VŠFS, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 114-115. ISSN 2533-4387.
 33. ČECHÁK, Petr. Recenze a anotace. Potěšil, L. Nicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextu, Masarykova univerzita, Edice Sicentia, Brno 2015. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2016, XLIX, 2/2016, s. 125-128. ISSN 0139-6005.
 34. MAREK, Karel. recenze na knihu Chovancová ,K.: Mezinárodní obchodní arbitráž / Švédsko , Holandsko , Rakousko /, VEDA Bratislava 2015 , 476 s. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, 6.1.2016 on line, 4 s. ISSN 1210-6348.
 35. ULRYCHOVÁ, Eva. Rezence: Sýkorová, I. Matematika ve Staré Indii. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2016, roč. 61, č. 1. ISSN 0032-2423.
 36. LEŠKA, Rudolf. Slovenská svoboda, verze 2016. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016, roč. 2016, č. 8, 1 s. ISSN 1210-471X.
 37. LEŠKA, Rudolf. Studený Adès. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016, roč. 2016, č. 4, 1 s. ISSN 1210-471X.
 38. 2015

 39. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Conference on Financial Markets - already the Seventh. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015, roč. 9, č. 1, s. 104-106. ISSN 1802-792X.
 40. MATES, Pavel. Recenze knihy: Cogan, R. Zákon o krajích. Bulletin advokacie. Praha 1: Česká advokátní komora, 2015, s. 1. ISSN 1806-8280.
 41. MATES, Pavel. Recenze knihy: Frumarová, K. Nicotnost správního rozhodnutí. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, XLVIII, č. 3, 1 s. ISSN 0139-6005.
 42. BRUNA, Eduard a K. VEVERKOVÁ. Recenze knihy Mitsilegas, V. The Criminalisation of Migration in Europe. Challenges for Human Rights and the Rule of Law. London: Springer, 2015. 110 s. ISBN 978-3-319-12657-9. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, 2015, XXXXVIII, č. 2, s. 148-150. ISSN 1210-9150.
 43. MATES, Pavel. Recenze knihy: Smejkal, V. Kybernetická kriminalita. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2015, č. 6, s. 67. ISSN 1210-6348.
 44. ROUBAL, Ondřej. Recenze knihy: Zahrádka, P., Consumer Culture: History, Theory and Research. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, roč. 6, č. 1, s. 100-102. ISSN 1338-130X.
 45. ROUBAL, Ondřej. Recenze knihy: Zahrádka, P. Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015, roč. 51, č. 1, s. 181-185. ISSN 0038-0288.
 46. MATES, Pavel. Recenze: Kunt, M., Lechner, T. Spisová Služba. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2015, XLVII, 7-8, s. 519-520. ISSN 0139-6005.
 47. MAREK, Karel. recenze na knihu Janků , M.: Nové občanské právo v kostce , C.H. Beck , Praha , 2015 , 331 s. Justičná revue. Bratislava: Ministrestvo spravedlnosti SR, 2015, roč. 2015, č.12/2015, s. 1506-1507. ISSN 1335-6461.
 48. 2014

 49. HELÍSEK, Mojmír. Does Europe Need the Euro? (review). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 8, č. 1, s. 89-92. ISSN 1802-792X.
 50. KREBS, Vojtěch. Nová publikace o podpoře rodin s dětmi. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2014, roč. 8, č. 6, s. 29-30. ISSN 1802-5854.
 51. PAVLÁT, Vladislav. Recenze knihy B. Chovancová, V. Malacká, V., V. Demjan, J. Kotlebová, Finančné trhy. Nástroje a transakcie. Nová ekonomika. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014, Vol. VII, No. 2. ISSN 1336-1732.
 52. PAVLÁT, Vladislav. Recenze knihy Pilch, C. Behaviorálne financie a správanie investorov na finančných trhoch. Bratislava, Fin Star 2013. 142 s. ISBN 978-80-970244-7-5. Finančné trhy. 2014, č. 1, 2 s. ISSN 1336-5711.
 53. MATES, Pavel. Recenze: Potěšil, L., Šimíček, V. a kol. Soudní řád správní. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2014, XLVII, č. 6, s. 370-372. ISSN 0139-6005.
 54. 2013

 55. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. International Conference „Financial Markets in 2013“. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013, Vol. 7, No. 2, s. s. 160-163. ISSN 1802-792X.
 56. MATES, Pavel. Recenze knihy HANDRLICA, J. Jaderné právo. Praha, Auditorium, 2012, 294 s. ISBN 978-80-87284-33-9. Správní právo. Praha, 2013, roč. 46, č. 3, s. s. 187-189. ISSN 0139-6005.
 57. MATES, Pavel. Recenze knihy LECHNER, T. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha, Leges, 2013, 256 s. ISBN 978-80-87576-41-0. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2013, roč. 2013, č.3, s. s. 44-45. ISSN 1210-6348.
 58. MATES, Pavel. Recenze knihy PRŮCHA, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou. Praha, Leges, 2012, 464 s. ISBN 978-80-8757-635-9. Veřejná správa. 2013, roč. 24, č. 4, s. s. 30. ISSN 1213-6581.
 59. 2012

 60. JURÁSEK, Miroslav. Amitav Acharya - Barry Buzan (eds.): Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia (recenze). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, roč. 47, č. 3, s. 102-107, 5 s. ISSN 0323-1844.
 61. ZICH, František. Analýza imigrace a integrace cizinců v Ústeckém kraji. Recenze knihy Kuchař, P., Balek, P. Integrace cizinců. Případ Ústeckého kraje. Ústí nad Labem, FSE UJEP, 2011. 110 s. ISBN 978-80-7414-435-6. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2012, roč. 6, č. 2, s. 28-29. ISSN 1802-5854.
 62. LEŠKA, Rudolf. Dietní ochutnávka německého divadla. Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 7. ISSN 1210-471X.
 63. PAVLŮ, Dušan. Lobbing jako specifická persuazivní aktivita. Recenze knihy: Kadera, M., Vlačihová, A. Lobbing. Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, 88 s. ISBN 978-80-7408-053-1. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 2, s. 126-127. ISSN 1338-130X.
 64. NĚMEC, Otakar. Modern Trends in the Understanding of Theory and Practice of Management. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 77-79. ISSN 1802-792X.
 65. NĚMEC, Otakar. Modern Trends in the Understanding of Theory and Practice of Management. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2012, roč. 6, č. 1, s. 77-79, 2 s. ISSN 1802-792X.
 66. PETROVÁ, Iva. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Recenze knihy: Kozel, R., Mynářová, L., Svobodová, H. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3527-6. Marketing a komunikace. 2012, roč. 22, č. 3.
 67. HELÍSEK, Mojmír. Money from the Perspective of Economic Theory (review). ACTA VŠFS. Praha: VŠFS, 2012, roč. 6, č. 2, s. s. 169-170, 2 s. ISSN 1802-792X.
 68. JURÁSEK, Miroslav. Pierre P. Lizée. A whole New World: Reinventing International Studies for the Post - Western World (recenze). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, roč. 47, č. 2, s. 79-83, 4 s. ISSN 0323-1844.
 69. VOSTATEK, Jaroslav. Recenze knihy Ducháčková, E., Daňhel, J. a kol. Pojistné trhy. Změny v postavení pojišťovnictví v globální éře. Professional Publishing, 2012, 252 s. Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2012, roč. XCIII, č. 29. ISSN 0862-6162.
 70. MATES, Pavel. Recenze knihy: Marek, K., Průcha, P. Stavební právo v teorii a praxi. Praha, Leges, 2011, 400 s. ISBN 978-80-87576-00-7. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, roč. 45, č. 7, s. 405-406. ISSN 0139-6005.
 71. PAVLŮ, Dušan. Recenze knihy Nenadál, J., Vykydal, D., Halfarová, P. Benchmarking – mýty a skutečnost. Praha, Management Press, 2011, 265 s. ISBN 978-80-7261-224-6. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 1, s. 130-132, 2 s. ISSN 1338-130X.
 72. STARÝ, Marek. Recenze knihy Pindur, D., Turóci, M. a kol. Šľachta na Kysuciach a jej susedia. Slezský sborník – Acta Silesiaca. 2012, 3-4/CX, s. s. 283-286. ISSN 0037-6833.
 73. PAVLŮ, Dušan. Štefan Gero. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 1, s. 136-137. ISSN 1338-130X.
 74. HELÍSEK, Mojmír. The Future of the Euro (review). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, Vol. 6, No. 1, s. 80-82. ISSN 1802-792X.
 75. 2011

 76. HELÍSEK, Mojmír. Competition for Young Economists and Current Economic Problems of the Czech Republic and European Union. In ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. s. 279-281. ISSN 1802-792X.
 77. PAVLÁT, Vladislav. Financial Markets Conference Has Brought a Number of Interesting Findings. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 5, č. 3, s. 270–274, 4 s. ISSN 1802-792X.
 78. PAVLÁT, Vladislav. Financial Markets Conference Has Brought a Number of Interesting Findings. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 270-274. ISSN 1802-792X.
 79. VOSTATEK, Jaroslav. International Scientific Conference Pension Reform - How to Proceed? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 265-269. ISSN 1802-792X.
 80. VOSTATEK, Jaroslav. International Scientific Conference Pension Reform – How to Proceed? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 5, č. 3, s. 265-269, 4 s. ISSN 1802-792X.
 81. HELÍSEK, Mojmír. International Scientific Conferences at the University of Finance and Administration. In ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. s. 195-197. ISSN 1802-792X.
 82. ROUBAL, Ondřej. K problematice pohraničních vztahů v EU (Meinhof H. Ulrike (ed.). Living (with) Borders – Identity Discourses on East-Weast in Europe. Southampton, Ashgate 2002, 149 s.). Marathon. Praha, 2011, č. 1, s. 32-33, 1 s. ISSN 1211-8591.
 83. PAVLŮ, Dušan. Patří lobbing do demokratické společnosti? Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, roč. 2, č. 2, s. 109-111, 2 s. ISSN 1338-130X.
 84. VALENČÍK, Radim. Podnětný pohled na problematiku veřejných statků s využití teorie her a experimentů. (Špalek, J. Veřejné statky – teorie a experiment. C. H. Beck, Praha, 2011, 224 s.). Marathon. Praha, 2011, č. 2. ISSN 1211-8591.
 85. MATES, Pavel. Recenze Bartoň, M. Svoboda projevu: principy, garance, meze. 2010, Leges, 384 s. Správní právo. Praha, 2011, roč. 44, č. 1-2. ISSN 0139-6005.
 86. STARÝ, Marek. Recenze Glogovia Maior. Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin, Edd. Bogusław Czechowicz, Małgorzata Konopnicka, Glogow – Zielona Góra. Urzed Miejski w Glogowie a Instytut Historii Uniwersytetu Zielenogórskiego. ISBN 978-83-7481-354-9. Slezský sborník – Acta Silesiaca. 2011, roč. 109, č. 1-2, s. 128-130, 2 s. ISSN 0037-6833.
 87. STARÝ, Marek. Recenze Horák, O. Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století. Praha, Libri 2010, 287 s. ISBN 978-80-7277-457-9. Slezský sborník – Acta Silesiaca. 2011, roč. 109, č. 3-4, s. 284-288, 4 s. ISSN 0037-6833.
 88. MATES, Pavel. Recenze Kopecký, M. Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2011, č. 1. ISSN 1210-4817.
 89. PAVLÁT, Vladislav. Recenze stati The Market in Financial Instruments Directive and her Changes on the Czech Capital Market. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 1. ISSN 1214-4967.
 90. VODRÁŽKA, Adolf. Rezenze Ftorek, J. B. Public relations a politika: Kdo a jak řídí naše osudy s naším souhlasem. Praha, Grada Publishing 2010, ISBN 978-80-247-3376-0. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, č. 1. ISSN 1338-130X.
 91. PAVLÁT, Vladislav. The Interesting New Monograph Published by the Slovakian National Centre for European and Global Studies in 2010. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 5, č. 3, s. 282–284, 2 s. ISSN 1802-792X.
 92. VALENČÍK, Radim. XIV. International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 275-278. ISSN 1802-792X.
 93. 2010

 94. HELÍSEK, Mojmír. Microeconomics – An Elementary Course. Recenze učebnice Heissler, H., Valenčík, R., Wawrosz, P. Mikroekonomie. Základní kurz. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 5, č. 1, s. 93-94. ISSN 1802-792X.
 95. ROUBAL, Ondřej. Nové pohledy na komunikační specifiku veletrhů a výstav v turbulentní době (Recenze Pavlů, D. Veletrhy a výstavy – kultura, komunikace, multimedialita, marketing). Otázky žurnalistiky. Ružomberok: Verbum – KU, 2010, č. 3-4. ISSN 0322-7049.
 96. ČEPEK, Ondřej. Recenze Arora, S., Barak, B. Computational Complexity – A Modern Approach. Computer Science Review. 2010, roč. 4, č. 3, s. 185-187, 2 s. ISSN 1574-0137.
 97. SCHEU, Harald Christian. Recenze Černá, D. Zpráva o konferenci „Migrace a kulturní konflikty“. Právník. 2010, č. 10, s. 1092 - 1096. ISSN 0231-6625.
 98. ŠOUŠA, Jiří. Recenze: Český koutek v Kladsku. Kladský sborník 2008, Supplementum 5, Hradec Králové, 2008, 340s. Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha, 2010, roč. 118, č. 2/2010, s. 127-127. ISSN 1803-1382.
 99. ŠOUŠA, Jiří. Recenze: Eva Lisá, Karel hrabě Chotek. Nejvyšší purkrabí Království českého. Milada Sekyrková (ed.). Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 18, Praha: NTM, 2008, 115s. Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha, 2010, roč. 118, s. 124-125. ISSN 1803-1382.
 100. PAVLŮ, Dušan. Recenze knihy Dějiny vizuální kultury – umění nebo média? Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, č. 2, s. 166-167, 1 s. ISSN 1338-130X.
 101. BEDRETDINOV, Rafik. Recenze knihy Heissler, H., Valenčík, R., Wawrosz, P. Mikroekonomie – středně pokročilý kurz. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, roč. 5, č. 1, s. 95-96, 1 s. ISSN 1802-792X.
 102. ROUBAL, Ondřej. Recenze knihy Pavlů, D. Veletrhy a výstavy – kultura, komunikace, multimedia, marketing. Professional Publishing, 2009. BrandStories. 2010, č. 1, s. 19. ISSN 1804-2708.
 103. LACINA, Karel. Recenze knihy Stejskal, J., Kovárník, J. Regionální politika a její nástroje. Praha, Portál, 2009. E+M Ekonomie a Management. 2010, XIII., 3., s. 153-153. ISSN 1212-3609.
 104. KREBS, Vojtěch. Recenze Pečovatelská služba v České Republice. Tábor: APSS ČR, 2010, 432 s. ISBN 978-80-904668-0-7. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2010, č. 6, s. 31-31. ISSN 1802-5854.
 105. 2009

 106. ČÁSTEK, Michal. Recenze odborné publikace: König, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2. aktualizované vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2009, XII, 4/2009, s. 119-120. ISSN 1212-3609.
 107. 2008

 108. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Nash Equilibrium in Redistributions Systems (Calculation, Weight, Application). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 124-130. ISSN 1802-792X.
 109. GOMBÁR, Eduard. Sorby, Karol Jr.: Arabi, islám a výzvy modernej doby. Asian and African Studies. Bratislava, 2008, roč. 17, č. 1, s. 123-124, 1 s. ISSN 1335-1257.
 110. 2007

 111. HELÍSEK, Mojmír. Macroeconomics of Open Economy - recenze publikace Muchová, E. : Makroekonómia otvorenej ekonomiky, Bratislava. Prague Economic Papers. Praha: Vysoká škola ekonomiká, 2007, č. 1, s. 95-96. ISSN 1210-0455.
 112. GOMBÁR, Eduard. Sorby, Karol R. Arabský východ (1945-1958). Bratislava: Veda, 2005. Asian and African Studies. 2007, roč. 16, č. 1, s. 122-124. ISSN 1335-1257.
 113. GOMBÁR, Eduard. Sorby, Karol R. Suez 1956: Súmrak tradičného kolonializmu na Blízkom východe. Bratislava: Veda, 2003. Asian and African Studies. 2007, roč. 16, č. 1, s. 120-122. ISSN 1335-1257.
 114. SORBY, Karol R. a Eduard GOMBÁR. Suez 1956 - Decline of Traditional Colonialism in the Middle East. Asian and African Studies. Bratislava, 2007, roč. 16, č. 1, s. 120-122, 2 s. ISSN 1335-1257.
 115. KREBS, Vojtěch. Systém sociálních služeb potřebuje zásadní změny. FÓRUM sociální politiky. 2007, roč. 1, č. 2, s. 30-30. ISSN 1802-5854.
 116. 2006

 117. SULITKOVÁ, Ludmila. Hoffmann, František. Místopis města Jihlavy v první polovině 15. století. Brno: MZA/Jihlava: SOKA, 2004. Český časopis historický. 2006, roč. 2006, č. 104, s. 428-429. ISSN 0862-6111.
 118. MATES, Pavel. J. Buriánek: Lékařské tajemství: Zdravotnická dokumentace a související právní otázky. Praha: Linde, 2005. Bulletin Advokacie. 2006, roč. 2006, č. 2, s. 43-43. ISSN 1210-6348.
 119. SULITKOVÁ, Ludmila. Libri civitatis I. Pamětní kniha města České Lípy 1461-1722. Časopis Matice moravské. 2006, roč. 125, č. 1, s. 203-204. ISSN 0323-052X.
 120. HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie otevřené ekonomiky: Recenze publikace "Muchová, E. Makroekonómia otvorenej ekonomiky. Bratislava: Iura Edition, 2005". Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2006, roč. 54, č. 6, s. 856-856. ISSN 0032-3233.
 121. SULITKOVÁ, Ludmila. Michael Hochedlinger – Anton Tantner (edd.): „…der grösste Teil der Untertanen lebt elend und mühselig.“ Die Berichte des Hofkriegsrates zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der Habsburgermonarchie 1770-1771. Časopis Matice moravské. 2006, roč. 125, č. 1, s. 205-207. ISSN 0323-052X.
 122. KREBS, Vojtěch. Několik poznámek k příspěvku Helmuta Maiera. (rec.: Maier, Helmut - Právní přístupy k řešení demografického vývoje z pohledu ekonomického systému přírody). Demografie. 2006, roč. 48, č. 1, s. 49-49. ISSN 0011-8265.
 123. HELÍSEK, Mojmír. O penězích a měnové teorii: Recenze publikace Gonda, V. Peniaze a monetárne teórie (Bratislava: Iura Edition, 2005). Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2006, roč. 56, č. 3, s. 436-438, 2 s. ISSN 0032-3233.
 124. PAVLŮ, Dušan. Sterneck, Tomáš. Město, válka a daně: Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vysokou portou (1593-1606). Praha: Historický ústav AV ČR, 2006. Český časopis historický. 2006, roč. 2006, č. 104, s. 625-628. ISSN 0862-6111.
 125. 2005

 126. SULITKOVÁ, Ludmila. Bohumír Roedl: Vademecum městské správy v Lounech v letech 1573-1727. Časopis Matice moravské. 2005, roč. 124, č. 1, s. 256-257. ISSN 0323-052X.
 127. SULITKOVÁ, Ludmila. Flodr, Miroslav. Pamětní kniha města Brna z let 1343-1376 (1379). Časopis Matice moravské. 2005, roč. 124, č. 2, s. 531-538. ISSN 0323-052X.
 128. HELÍSEK, Mojmír. Great Overview of Czech Economic Thinking on the Turn of the Century: Recenze publikace Štorch, S. - Žák, M. (eds.). Česká eknomika a ekonomická teorie. Praha: Academia, 2004. Prague Economic Papers. Praha: Vysoká škola ekonomiká, 2005, roč. 14, č. 3, s. 277-279, 2 s. ISSN 1210-0455.
 129. SULITKOVÁ, Ludmila. Hoffmann, František: Rejstříky mestské sbírky jihlavské z let 1428-1443. Časopis matice moravské. 2005, roč. 124, č. 2, s. 544-550. ISSN 0323-052X.
 130. PAVLŮ, Dušan. Inovativní marketing. In Store Marketing. 2005, roč. 5, č. 4, s. 39-39. ISSN 1214-5238.
 131. KOCOUREK, Ludomír. Konference o ruralismu. Muzejní a vlastivědná práce. 2005, roč. 43, č. 2, s. 112-115. ISSN 0027-5255.
 132. SULITKOVÁ, Ludmila. Lydia Baštecká - Ivana Ebelová (eds.): Náchod. Časopis Matice moravské. 2005, roč. 124, č. 1, s. 340-341. ISSN 0323-052X.
 133. HELÍSEK, Mojmír. Money and Monetary Theory: Recenze publikace Gonda, V. Peniaze a monetárne teórie. Bratislava: Iura Edition, 2005. Prague Economic Papers. Praha: Vysoká škola ekonomiká, 2005, roč. 14, č. 4, s. 379-381, 2 s. ISSN 1210-0455.
 134. PAVLŮ, Dušan, Elena HRADISKÁ a Eva LETOVANCOVÁ. Psychológia v marketingovej komunikácii. Marketing & Komunikace. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 32-32. ISSN 1211-5622.
 135. KOCOUREK, Ludomír. Roedl, Bohumír. Vademekum městské správy v Lounech v letech 1577-1717. Muzejní a vlastivědná práce. 2005, roč. 43, č. 2, s. 115-116. ISSN 0027-5255.
 136. PAVLŮ, Dušan, Gustav TOMEK a Věra VÁVROVÁ. Střety marketingu - uplatnění principu marketingu ve firemní praxi. In Store Marketing. 2005, roč. 5, č. 6, s. 48-48. ISSN 1214-5238.
 137. SULITKOVÁ, Ludmila. Táborský archiv 12, 2003-2004. Časopis Matice moravské. 2005, roč. 124, č. 1, s. 262-264. ISSN 0323-052X.
 138. PAVLŮ, Dušan. Z novinek odborné literatury. In MK a média. 2005. vyd. 2005. s. 163-168. ISBN 80-7318-306-4.
 139. PAVLŮ, Dušan a Philip KOTLER. 10 smrtelných marketingových hříchů. In Store Marketing. 2005, roč. 5, č. 1, s. 68-68. ISSN 1214-5238.
 140. 2004

 141. HELÍSEK, Mojmír. O nezaměstnanosti a dalších aspektech trhu práce. Recenze publikace Brožová, D.: Společenské souvislosti trhu práce (Praha: SLON, 2003). Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004, roč. 52, č. 1, s. 140-141. ISSN 0032-3233.
 142. GOMBÁR, Eduard. Recenze Pappe, Ilan: A History of Modern Palestine (Cambridge: Cambridge Unieversity Press, 2004). Archív Orientální. 2004, roč. 72, s. 360-362. ISSN 0044-8699.
 143. GOMBÁR, Eduard. Recenze Robins, Philip: A History of Jordan (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). Archív Orientální. 2004, roč. 72, s. 358-360. ISSN 0044-8699.
 144. HELÍSEK, Mojmír. Široký přehled českého ekonomického myšlení na přelomu století. Recenze publikace Šaroch, S. - Žák, M. Česká ekonomika a ekonomická teorie (Praha: Academia, 2004). Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004, roč. 53, č. 4, s. 602-604, 2 s. ISSN 0032-3233.
 145. 2003

 146. HELÍSEK, Mojmír. Reprezentativní slovenská učebnice ekonomie. Recenze učebnice Lisý, J. a kol.: Ekonómia. Všeobecná ekonomická teória (Bratislava: IURA Edition, 2002). Recenze. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2003, roč. 51, č. 4, s. 595-597, 2 s. ISSN 0032-3233.
 147. 2002

 148. HELÍSEK, Mojmír. Ke studiu ekonomie - jít vpřed a současně se dívat vzad. Recenze publikace Sirůček, P. Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií (Slaný: Melandrium, 2001). Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002, roč. 50, č. 2, s. 293-295, 2 s. ISSN 0032-3233.
 149. HELÍSEK, Mojmír. On economics Studies - Go Forward and Look Back at the Same Time. Recenze publikace Sirůček, P. Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií (Slaný: Melandrium, 2001). Prague Economic Papers. Praha: Vysoká škola ekonomiká, 2002, roč. 11, č. 2, s. 185-187, 2 s. ISSN 1210-0455.
 150. CYHELSKÝ, Lubomír. Recenze práce Vilid, J. - Říhová, H. Diferenciální kalkul F1. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2002, č. 1, s. 87. ISSN 1212-3609.
 151. BERKA, Petr. Umělá intelifence 100x jinak: Recenze knihy Mařík, V. et al. Umělá inteligence (3. vydání, Praha: Akademia 2001). Softwarové noviny. 2002, roč. 13, č. 3, s. 117. ISSN 1210-8472.
 152. SCHEU, Harald Christian. Walter Kaelin: Grundrechte im Kulturkonflikt. Freiheit und Gleichheit in der Einwanderungsgesellschaft. Právník. 2002, roč. 141, č. 2, s. 605-611. ISSN 0231-6625.
 153. 2001

 154. HELÍSEK, Mojmír. Inflácia. Recenze publikace Táncošová, J. Inflácia (Bratislava: IURA Edition, 2000). Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2001, roč. 49, č. 6, s. 770-770. ISSN 0032-3233.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2021 17:50