Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2019

  1. MAREK, Karel. Ke smlouvě o dílo. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2019, roč. 4, č. 1, s. 45-78. ISSN 2533-4387.
  2. 2018

  3. MAREK, Karel a Endre TÓTH. Dilemata manažerů při řešení problémů a sporů. Socioekonomické a humanitní studie, Praha: Bankovní institut - AMBIS, 2018, Neuveden, č. 1, s. 33-56. ISSN 1804-6800.
  4. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. Licence agreements. Acta Sting, Brno: Akademie Sting Brno, 2018, Neuveden, č. 1, s. 45-61. ISSN 1805-1391.
  5. MAREK, Karel. Licenční smlouva. In Michal Pospíšil. Specifika ochrany duševních práv v České republice a ve světě. 1. vyd. Praha: Metropolitan university Prague Press, 2018. s. 202-215, 14 s. ISBN 978-80-87956-79-3.
  6. MAREK, Karel. OZ v praxi, smlouva úvěrová a smlouva o zápůjčce. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, č. 2018, s. 1-15. ISSN 1805-8280.
  7. MAREK, Karel. OZ v praxi, uzavírání smluv. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, č. 2018, s. 1-15. ISSN 1210-6348.
  8. JURÁSEK, Miroslav. Proč není lidský kapitál využíván efektivně? In Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2018. s. 185-198, 14 s. ISBN 978-80-245-2238-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2020 08:45