Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. LEŠKA, Rudolf. Práva k dílům umělé inteligence. In Law Fit 2018 - Copyright a technologie. 2018.
 2. 2017

 3. WROBLOWSKÁ, Zuzana. Comparison of Requirements for Brand Managers Responsible for the Competitiveness of Brands: Cross-National Study in the US and the Czech Republic. Journal of Competitivness, Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FAME, 2017, roč. 9, č. 4, s. 148-163. ISSN 1804-171X. doi:10.7441/joc.2017.04.10.
 4. LEŠKA, Rudolf. Geoblocking – autorskoprávní a jiné souvislosti. In Geoblocking – autorskoprávní a jiné souvislosti. 2017.
 5. WROBLOWSKÁ, Zuzana. Identification and Comparison of Requirements Imposed on Brand Managers: Cross-National Study in the U.S.A. and in the Czech Republic. Trends Economics and Management, Brno: BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ,Faculty of Business and Management, 2017, roč. 11, č. 29, s. 69-82. ISSN 1802-8527. doi:10.13164/trends.2017.29.69.
 6. FIRSTOVÁ, Jana. Prevence kriminality v systému vzdělávání. In Jana Firstová, Eduard Bruna, David Zámek. Prevence kriminality v teorii a praxi. 1. vyd. Hodonín: Evropský ústav práva a soudního inženýrství, 2017. s. 29-33, 5 s. ISBN 978-80-906601-4-4.
 7. ZÁMEK, David a Jana FIRSTOVÁ. Prevence kriminality z pohledu Policie České republiky. In Jana Firstová, Eduard Bruna, David Zámek. Prevence kriminality v teorii a praxi. 1. vyd. Hodonín: Evropský ústav práva a soudního inženýrství, 2017. s. 54-63, 10 s. ISBN 978-80-906601-4-4.
 8. WROBLOWSKÁ, Zuzana. Requirements Placed on Product Managers in the Context of Knowledge Management. In Ingrida Košičiarová, Zdenka Kádeková. 7th International Scientific Conference ICoM: Managerial Trends in the Development of Enterprises in Globalization Era. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management, 2017. s. 466-471, 6 s. ISBN 978-80-552-1739-0.
 9. 2016

 10. LEŠKA, Rudolf. Archivy a autorské právo – symbióza nebo kolize? Archivní časopis, Praha: Ministerstvo vnitra, 2016, roč. 2016/66, č. 2, s. 5-28. ISSN 0004-0398.
 11. LEŠKA, Rudolf. Contract law mechanisms from a practitioner’s view. In Silke von Lewinski. ALAI International Congress 2015. 1. vyd. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2016. s. 199-201, 3 s. ISBN 3-11-047819-6.
 12. LEŠKA, Rudolf. Czech Republic. In Silke von Lewinski. Copyright throughout the World. 8. vyd. Eagan: Thomson Reuters, 2016. s. 1-92, 93 s. N/A. ISBN 978-0-314-97980-3.
 13. LEŠKA, Rudolf a Kateřina ŠTECHOVÁ. Czech Republic and Slovakia. In Gillian Davies, Kevin M. Garnett. Moral Rights. London: Sweet & Maxwell/Thomson Reuters, 2016. s. 367-412, 46 s. N/A. ISBN 978-0-414-05557-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2020 05:17