Informační systém VŠFS

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

STRAUS, Jiří a Jiří JONÁK. Biomechanická analýza videozáznamu – teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 102 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-169-9.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vsfs.cz/auth/publication/6868/Biomechanicka_analyza_videozaznamu_Straus.pdf
  2. https://is.vsfs.cz/auth/publication/6868/Straus_-_BIOMECHANICKA_ANALYZA_VIDEOZAZNAMU.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.